september 1927

 

 

Aflevering 1

Landbouwtentoonstelling groot succes
Van 5 t/m 10 september 1927 vond in Leeuwarden de Provinciale Landbouwtentoonstelling der Friesche Maatschappij van Landbouw plaats. De ingang, voor het betalende publiek, was aan het Engelse Plein. Het vee en de veeoppassers gingen via de Harlinger Trekweg naar binnen. De tentoonstelling opende elke ochtend om 10.00 uur haar deuren en sloot rond 23.00 uur. Omdat er zoveel te zien was, werd er aangeraden om meerdere dagen te gaan. De prijs voor doorlopende toegangskaarten bedroeg fl. 10.00 voor een 'heerenkaart' en fl. 7.50 voor een 'dameskaart'.

Reacties: 0
Koninklijk bezoek Leeuwarden
Bron: Leeuwarder Courant 8 sept. 1927
Met de sneltrein kwamen vandaag, 8 september 1927, Koningin Wilhelmina, Prinses Juliana en Prins Hendrik een bezoek brengen aan de Friese hoofdstad. Honderden, ja duizenden in feestelijke stemming, onder wie velen uit de provincie en daarbuiten schaarden zich langs de Willemskade, de Sofialaan en op het Stationsplein om een glimp van de
Koninklijke stoet op te vangen.
Reacties: 1 van 1

Erg leuk om in 'n krant te zien uit mijn geboorte jaar . Maar zeker ook andere kranten van voor de oorlog roepen veel herinneringen op uit vervlogen....

T.S.LOTSTRA (lotstrabolsward.home) (30-09-2007)

Diagnose uit een flesje water
Niet alleen tegenwoordig zoeken 'uitgedokterde’ mensen hun heil in het alternatieve circuit. Ook in de jaren ’20 was dat al het geval.
Jan Monsma, veehouder uit Rinsumageest, had bijzondere gaven. Meestal door het zenden van een fleschje urine kon Monsma een diagnose stellen.
Reacties: 1 van 1

Dit was mijn oerpake.Er werd in de familie niet veel over hem gesproken.Ik heb zijn interesse in geneeskrachtige planten toch op een of andere manier....

ozonnetje (03-07-2013)

'Scheurkalender'

Reacties: 0
Friese estafetteploeg Nederlands Kampioen
De estafetteploeg van de Gymnastiek- en Atletiek Vereniging Quick te Huizum heeft zondag jl (11 sept) op de atletiekwedstrijden in Amsterdam het kampioenschap 4 x 100 meter estafette gewonnen.
Reacties: 0
Van den Burgerlijke Stand
Op 10 september 1927 ontving den Burgerlijken Stand van Terschelling een uittreksel uit het Doods-en Begrafenisboek van Karlskrona, waarbij blijkens de daaraan gehechte vertaling verklaard wordt, dat Hindrick Blaauw,
eerste stuurman van de stoomboot ‘Walcheren” in het ziekenhuis van Karlskrona op 4 juni 1925 (2 jaar eerder!) is overleden.

Bij de gemeente Harlingen werd op 29 juni de geboorteakte van Klasina Peper, geboren op 25 januari 1900 geratificeerd.
Het woord 'mannelijk' werd gewijzigd in 'vrouwelijk'.

Reacties: 0
Practisch rijexamen
Sinds 1 september j.l. is het verplicht een practisch rijexamen af te leggen ter verkrijging van het rijbewijs.
Reacties: 0
Great Frysk Kongres
1 en 2 september vond het Great Frysk Kongres plaats in Leeuwarden. Naast prominente deelnemers uit Friesland, als Dr G.A. Wumkes, D. Kalma en notaris N. Ottema waren er deelnemers uit de rest van het land en uit Europa. Zie voor programma en deelnemerslijst hier.
Reacties: 0
Foppe de Haan, een jeugdig avonturier
Bron: Leeuwarder Courant 22 sept. 1927
Te Groningen werd zwervende aangetroffen een dertienjarige jongen, die niet wilde of niet kon opgeven van waar hij kwam. Hij zeide Foppe de Haan te heeten, wist niet waar en wanneer hij geboren is, had zijn moeder niet gekend, .....

Reacties: 0
Nieuw verschenen
Theun de Vries: Terugkeer

Onder de titel Terugkeer is bij de jonge uitgever Alexander Stols een dichtbundel met nieuw geschreven verzen van Theun de Vries verschenen. Het boekje is fraai vormgegeven en schitterend gedrukt.

Reacties: 0
 
Abonneren
Reageren
Colofon
Archief