maart 1966

 

 

Aflevering 104

Beatrix en Claus in Amsterdam getrouwd.
Bron: Friese Koerier 11 maart 1966
Prinses Beatrix en Claus von Amsberg zijn een getrouwd paar. Gistermorgen is hun huwelijk voltrokken in het Amsterdamse stadhuis. Enige tijd later volgde de kerkelijke inzegening in de Westerkerk.
De omstandigheden werken niet mee om er een koninklijke dag van te maken. Het weer was ongunstig: het heeft geruime tijd geregend en bovendien was het zo koud dat de mensen er veelal de voorkeur aan gaven bij hun televisietoestel te blijven in plaats van zich langs de route op te stellen.
Een naar aspect van de huwelijksdag was het onbehoorlijk gedrag van troepen onvolgroeide, zich soms als 'republikeinen' aandienende jeugdigen. Een groot deel van de dag waren zij dan hier dan daar in actie met rotjes en rookbommen. De huwelijksstoet heeft daar nauwelijks hinder van ondervonden, maar het kabaal gaf de toch al onder spanning werkende politie af en toe extra zorgen en leidde tot riskante nervositeit.

Reacties: 0
Zenuwachtig
Bron: Katholieke Ill. 12 maart 1966
Zo 's morgens om een uur of tien
Kun je de prinses in de paleistuin zien
Ze wacht daar op haar lieve man
die zo dadelijk komen kan
Ze is een beetje zenuwachtig
Een bruiloft is ook maar niet prachtig
Ze bibbert ze kan haast niet meer staan
Dus zal ze dan maar zitten gaan
Terwijl ze daar zo zit te dromen
Hoort ze de auto al aankomen
Ze rent naar de deur met blijde lach
En denkt dit is het begin van m'n mooiste dag

Margreet Andriol oud 10 jaar
Houkeslootstraat 31
Sneek (Fr.)
Reacties: 0
Hij rijdt als Poepjes
Bron: Katholieke Illustratie 12 maart 1966
Op 85-jarige leeftijd in Friesland de beroemde schaatsenrijder Arend Poepjes. Reeds tijdens zijn leven was hij een legende het gezegde "Hij rijdt als Poepjes" werd in Friesland een gevleugeld woord. Arend Poepjes is 17 jaar lang de ongeslagen koning van de korte baan geweest. Meer dan 100 keer eindigde hij als eerste en verdiende met dat rijden duizenden guldens. Zijn laatste ritzege behaalde hij toen hij 48 jaar was. Daarna vond hij het welletjes. Hij trok zich terug op zijn boerderij in Harich en liet het wedstrijdrijden met ere over aan zijn zoon Klaas. Tot op zijn oude dag bleef deze "grootste Friese hardrijder aller tijden" echter de "reedens" trouw.

Reacties: 0
In mijn hart geen ambtenaar
Afscheid van Burgemeester mr. Van der Meulen tijdens buitengewone raadszitting.

"Blij iets te hebben gedaan voor stad die mij bijzonder lief is".
"Het moge misschien anders lijken, maar in mijn hart ben ik nooit een ambtenaar geweest. Ik heb me vaak geƫrgerd aan ambtelijke traagheid en het langzaam tot stand komen van projecten. Het lijkt zo onnodig. Onze overgrootvaders konden zoveel gemakkelijker grote werken tot stand brengen en van hen valt nu veel te leren. De plaatselijke gemeenschap moet meer vrijheid van handelen krijgen". Dit zijn woorden van mr. A.A.M. van der Meulen, op het moment dat hij ze uitsprak nog burgemeester van Leeuwarden. Nu is hij begonnen aan zijn eerste dag van ambteloos burger van de stad die hem - hij getuigde er gistermiddag bij zijn afscheid meermalen van - zo na aan het hart ligt.

Reacties: 0
Theun de Vries over zijn Boekenweekgeschenk
Bron: Friese Koerier, 12 maart 1966
"Toen ze van de Commissie bij mij kwamen om over een verhaal voor het Boekenweekgeschenk te praten, besefte ik de moeilijkheden die zich daarbij voordoen. Het moet voor zoveel mogelijk mensen leesbaar een aanvaardbaar zijn; dus niet teveel op lange tenen staan, niet teveel seks, geen politieke voetangels en klemmen; en dat alles zonder te kort te doen aan de opvattingen van de auteur. Ja, dat is een moeilijke opgave".
Theun de Vries, sinds enige tijd in een "Diogenes"- huis in de Jordaan woonachtig, begon aldus bij het begin van zijn Boekenweek-geschenk 1966: "Het zwaard, de zee en het valse hart", toen wij hem daar naar vroegen. Het werd het begin van een boeiend en interessant verhaal, zowel in de gedrukte vorm waarin het geschenk nu voor ons ligt, als in de vorm van het interview.

Reacties: 0
Omzwervingen van een vinger
Bron: Leeuwarder Courant, 4 maart 1966
De jeugd van de Marathonstraat praat nóg over de vinger die Jan Postma (12) en Albert "Basje" Jenner (14) dezer dagen op het politiebureau afleverden. "De plisie dacht eerst dat ut 'n fopfinger was." "Fijn foar de soep", seiden se. Maar 't was un echteneen", vertelt Jan Postma.
Reacties: 1 van 1

Deze vinger was van mij en op antwoord van dit verhaal is er nog een artikel in de krant verschenen waarin ik vertel hoe het gebeurt is. na 50 jaar....

P van der Veen (01-03-2016)

Ingezonden
Bron: Leeuwarder Courant, 2 maart 1966

Reacties: 0
 
Abonneren
Reageren
Colofon
Archief

Windhoos rukt dak van blok van 6 woningen
Bron: Friese Koerier 28 maart 1966
Hardegarijp: Een windhoos heeft gistermorgen in de buurt Vossenburcht het dak losgescheurd van een blok van 6 woningen. Daarna vloog het houten, met een soort ruberoid bedekt gevaarte door de lucht. Stukken van het uit een geheel bestaande en dus heel brede dak, waaraan vrijwel alle spanten waren blijven zitten, sloegen gaten in de daken van andere huizen in de straat. En de kracht waarmee dat gebeurde was zo groot, dat enkele spanten ook nog door bedden en slaapkamervloeren heen sloegen. In de door brokstukken getroffen woning van T. de Vries ontstond in de zijgevel een gat van 1 x 1,5 meter. In dit huis vloog als gevolg van de plotseling geweldige trekkende kachel de schoorsteen in de brand. De bewoners wisten zelf met emmers water het vuur te doven.

Reacties: 0
Partij voor ongehuwden
Bron: Friesch Dagblad, 1 maart 1966
Mr. P.J.H.C. Koot, politicus uit Den Haag, auteur van een vaste rubriek in het weekblad "Boulevard", is nu ook voorzitter van de partij voor ongehuwden. Van het bestuur van de nieuwe partij maken de heer H. Spoor en mej. C.A.M. Tellekamp, beiden uit Den Haag, deel uit. Alle bestuursleden zijn ongehuwd. Mr. Koot blijft tevens voorzitter voor volkswil en referendum, een partij met een beperkt doel, aldus Mr. Koot. De partij voor ongehuwden ziet hij als een belangenpartij, die wanneer de mogelijkheid tot het houden van een referendum eenmaal geopend is, daarvan gebruik zal kunnen maken.
Reacties: 0
Piet Post: componeren voor Amerika. Noten voor dollars.
Bron: Friesch Dagblad, 8 maart 1966
De organist, componist en dirigent Piet Post (47) te Leeuwarden componeert voor Amerika, waar zijn werken steeds meer worden gespeeld. In de studeerkamer van zijn huis aan de Fonteinstraat, dat de naam Cambiata draagt, maar in zijn bestaan minder een 'wisselnoot' is dan hij in 1949 wellicht dacht toen hij zich in Friesland vestigde, zet Piet Post de muziek op papier, die regelrecht over de oceaan gaat.

Reacties: 0
Laatdunkend geschrijf over Rients Gratama. KRO-gids weet het beter.
De KRO-gids weet - nu al - vóór de uitzending van morgenavond te melden dat het "Selskip Gratama" niet iets is om voor thuis te blijven.

Reacties: 0
Nare vergissing, directrice stal niet maar werd bestolen.
Bron: Friesch Dagblad, 19 maart 1966
In onze stadseditie van gisteren meldden wij dat er door de Leeuwarder politie proces-verbaal was opgemaakt tegen de 56-jarige directrice J.F. uit Makkum, omdat zij uit de garderobe van het jeugdgebouw uit het Zuidvliet een weekendtas zou hebben ontvreemd. Dit bericht blijkt op een pijnlijk misverstand te berusten. Genoemde dame was niet de dader(-es) maar de gedupeerde. De gestolen weekendtas behoorde haar toe en de dader is nog niet aangehouden. Onze gemeende excuses voor deze nare vergissing.
Reacties: 0

Bron: Leeuwarder Courant 01-03-1886

Reacties: 0
Friese provo-partij in oprichting
Bron: Friese Koerier 31 maart 1966
Amsterdamse provo's hebben plannen voor wat zij noemen 'directe actie in de provincie'. Ook enkele plaatsen in Friesland zijn helaas uitverkoren. Het staat vast dat Heerenveen, Leeuwarden, Drachten, Sneek en verder o.m. Harlingen erbij zijn.
Vooral uit Zuidoost-Friesland schijnt belangstelling te komen. Vanouds leeft daar de anarchistische gedachte het sterkst. Vandaar ook dat Heerenveen de eerste plaats is waar een grootse z.g. happening wordt georganiseerd. Dit zal vrijdagavond gebeuren bij Crackstate. De provo's zien in de voormalige gevangenis achter het gemeentehuis een historisch symbool van de "bourgeoisie". Wat zij daar precies van plan zijn houden ze nog geheim.
Reacties: 0
Interview met dr. Vondeling die Abraham zag.
Bron: Friesch Dagblad, 3 maart 1966
In het ministerie van financi&eiml;n te Den Haag en krapaan 200 kilometer naar het noorden: in de uit de 1ste wereldoorlog daterende houten woning 'Acacia' aan de Harlingerstraatweg te Leeuwarden is woensdag een uniek feit geregistreerd: de minister Dr. A. Vondeling had een vrije dag genomen.

Reacties: 0
Is het gebeurd met de politieke strijdbaarheid van de socialisten?
Bron: Friesch Dagblad, 17 maart 1966
Het was slechts een beschamend klein aantal socialisten dat gisteravond in Zalen Schaaf naar partijgenoot Den Uyl, minister van Economische Zaken, kwam luisteren. De minister, die in ijltempo van Den Haag naar Leeuwarden was gereden, vond slechts een honderdtal PvdA-ers tegenover zich. Dat viel ons eerlijk gezegd wel wat tegen van de 'rooie rakkers'. Wij dachten onwillekeurig terug aan een AR-avond met minister Biesheuvel in dezelfde zaal. Toen puilden de 'mannenbroeders' de zaal uit en werd er bijna gevochten om toegangskaarten.
Reacties: 0

Bron: Friesch Dagblad, 2 maart 1966

Reacties: 0
Het Waddenbulletin
Bron: Friesch Dagblad, 5 maart 1966
Nieuw tijdschrift van de Waddenzee-beschermers verschenen.

Reacties: 0

Bron: Friesch Dagblad, 17 maart 1966

Reacties: 0