juni 1956

 

 

Aflevering 107

De stad kan zich een uniek cultureel centrum scheppen.
Bron: Leeuwarder Courant 12 juni 1956
Grote kansen tussen Oldehoofster kerkhof en Jacobijner kerkhof.
Tijdens de jaarvergadering van de Federatie van Friese Musea en Oudheidkamers heeft dr. A. Wassenbergh hardop staan dromen. Niet onsamenhangend en onwerkelijk, zoals dromen vaak zijn, maar erg reëel, al is alles dan geen werkelijkheid. Helaas niet, want dan zou Leeuwarden een uniek cultureel centrum rijk zijn.
Daarom verdient de wensdroom van de directeur van het Fries Museum de oprechte belangstelling en is een onderzoek naar de mogelijkheden, die hij schilderde ten zeerste verantwoord. Als het voormalige gebouw van het Nieuwe Stadsweeshuis nu eens een museum was geworden, zo zeide dr Wassenbergh, die daarna direct uit dat grote vierkante gebouw, rondom een binnenplaats trok om de Prinsentuin, het Oldehoofster Kerkhof enz. in zijn plan te betrekken.
Om bij het laatste te beginnen. Aan dit oude plein wordt op het ogenblik al druk gesaneerd. Binnen niet al te lange tijd zal hier een nieuw gebouw voor de Provinciale Bibliotheek worden opgetrokken en dan gaan verder de gedachten uit naar soortgelijke instellingen, die rond dit plein zouden kunnen worden gevestigd.

Reacties: 0
De verkiezingsuitslag bracht verrassingen
Bron: Leeuwarder Courant 14-06-1956 extra editie
De verkiezingen van gisteren hebben de Partij van de Arbeid als de grote overwinnaar uit het strijdperk doen treden - ook in het zuiden van het land, waar dit allerminst werd verwacht en stellig niet door de K.V.P., die daar alle zeilen had bijgezet om de in 1952 met voor deze partij verontruste kracht begonnen "doorbraak" in te dammen.

Reacties: 0
Op stembureaus ging het heel zachtzinnig toe
Bron: Friese Koerier 14 juni 1956
Verkiezingen zijn nu veel minder opwindend dan in vroeger jaren
Vroeger was stemmen een ernstige en opwindende zaak. Toen werd er gevochten omdat er belangen op het spel stonden. En we kunnen ons voorstellen hoe een kiezer in Terwispel er in die jaren toe kon komen op zijn stembiljet geen hokje rood te maken, maar daar met krachtige verontwaardigde hand op te schrijven Psalm 14 vers 3, waar staat:
Hij die zocht alom, maar acht, hij vond er geen,
Want alle vleesch is trouwloos afgeweken.
Het land is vol van stinkende gebreken:
Geen sterveling wil 't pad der deugd betreën,
Ja, zelfs niet één.
Reacties: 0

Bron: Leeuwarder Courant 25 juni 1956

Reacties: 0

Bron: Leeuwarder Courant 29-6-1956

Reacties: 0
Eindelijk warmer
Bron: Leeuwarder Courant 30-6-1956
Degenen, die na de langste dag een verbetering van het weer verwachtten, zijn in het ongelijk gesteld. Zojuist hebben wij weer een week met zeer ongunstig vakantieweer achter de rug, waarbij het in vele gevallen de (al of niet straal-) kachel was die ons troost verschafte.
Reacties: 0
 
Abonneren
Reageren
Colofon
Archief

Dameskaatsen
Bron: www.kaatshistorie.nl
Deze dames kaatsten voor de aanvang van de finalepartij bij de heren een demonstratiepartij in 1956 te Oude Bildtzijl.
Het duurde nog bijna twintig (!) jaar voordat er voor vrouwen kaatswedstrijden werden georganiseerd. In augustus 2016 bestaat de belangrijkste kaatspartij voor vrouwen, de Frouljus-pc 40 jaar.

Reacties: 0
Broeders in Petrus
Bron: Friese koerier 2 juni 1956
Gisteren was het de grote dag voor de Broeders in Petrus of wel: de hengelaars. We behoeven niet te zeggen waarom; is er iemand in ons waterrijke gewest, die geen weet heeft van de opening van het visseizoen? Op de foto vijf Broertjes in Petrus en rechts zelfs een zusje.

Reacties: 0
Gjin haedletters mear foar de dagen en moannen
Bron: Leeuwarder Courant 12 juni 1956
Om bitizing foar te kommen, liket it de Fryske Akademy it bĂȘste ta om hwat te brûken fan haedletters yn it Frysk oangiet oan to sluten by de nije rigels, dy't foar it Nederlânsk jown binne. Dus de nammen fan dagen en moannen mei in lytse letter. Frysk, Nederlânsk, Aldfrysk ensfh, hâldt de haedletter.
Reacties: 0

Bron: Friese Koerier 6 juni 1956

Reacties: 0
Aantal werkers in agrarische sector zal moeten verminderen
Tijdens de derde dag van de 21ste Nederlandse Landbouwweek te Wageningen heeft ir. W, Kneppelhout, medewerker van het Landbouw Economisch Instituut te Den Haag een voordracht gehouden over de agrarische werkgelegenheid in de toekomst.
Onder invloed van de politiek van de volledige werkgelegenheid, trekken heden ten dage reeds veel arbeidskrachten uit de landbouw naar de industrie, aldus spreker. Opvallend is, dat deze vlucht uit de landbouw zich niet uitstrekt tot de zelfstandige ondernemers in de zandgebieden.
Reacties: 0
Foar Ungetiders
Bron: Friese Koerier 23 juni 1956
't Is wer sa fier,
't is haeijerstiid.
Dus minsken, ûngetiidzje bliid:
Krûp mei de sinne út it nêst,
Gun oan jimsels gjin ûre rêst,
Set jim derfoar mei siele en lea
It giet om 't kostber kouwebrea.
Reacties: 0
Het aantal aangegeven radio-ontvangtoestellen in Nederland
Bron: Leeuwarder Courant 14 juni 1956
Het aantal aangegeven radio-ontvangtoestellen in Nederland bedroeg per 1 juni 1956: 2.164.886 tegen 2.153.658 per 1 mei 1956. Op 1 juni 1956 waren er 532.504 aangesloten op het draadomroepnet tegen 532.074 op 1 mei 1956. Het aantal geregistreerde televisieontvangers steeg van 55.364 op 1 mei tot 59.856 op 1 juni 1956.
Reacties: 0
Tussen nu en 2056
Bron: Leeuwarder Courant 2 juni 1956
De 2,6 miljard mensen, die nu de aarde bewonen, zullen over honderd jaar naar schatting zijn aangegroeid tot 6,7 miljard. Misschien gaat die aanwas nog sneller; het is ook mogelijk, dat er tegen die tijd tegen de dertig miljard mensen gevoed, gehuisvest en gekleed moeten worden. Kan de mensheid dit opbrengen?
Reacties: 0
Voer voor psychologen (1956)

Reacties: 0