juni 1898

 

 

Aflevering 11

Het gebouw op de heide
Bron: Leeuwarder Courant 16 juni 1898
In het oosten van de provincie Friesland, op de heide die zich ten noorden van Drachten uren ver naar den kant van Groningen uitstrekt wonen hier dichter opeen, dáár meer verstrooid, honderden gezinnen in ellendige hutten van zooden en aarde. Elke hut heeft één hoogstens twee kamers of holen, elk hol één zeer klein venster; stroo en lompen dienen voor bed, de rook van het vuur vult de ruimte binnen, de beesten, het varken of de geit, deelen het verblijf met de menschen.

Reacties: 1 van 2

Meer informatie over het huis op de heide: www.volksgebouwboelenslaan.nl/vhBron3.html

Martinus Jongsma (06-07-2009)

Mr. P.J. Troelstra over het koningschap in Nederland
Bron: Leeuwarder Courant 8 juni 1898
De zaal van het lokaal Frascati te Amsterdam was eergisteren middag geheel gevuld met belangstellenden, allen opgekomen om mr. P.J. Troelstra, het socialistisch Kamerlid, te hooren spreken over het koningschap in Nederland. De vergadering was uitgeschreven door de afdeeling Amsterdam van de S.D.A.P.
Reacties: 0
Sterfte in Friesland
Bron: Leeuwarder Courant 25 juni 1898
Gedurende de maand Mei zijn in de provincie Friesland overleden 482 menschen, hieronder begrepen 28 levenloos aangegevenen of, over een geheel jaar gerekend, 16.98 op 1000 inwoners (te Leeuwarden 13.15).
De sterfte naar den leeftijd was als volgt: beneden 1 jaar 77, van 1-5 jaar 51, van 5-14 jaar 10, van 14-20 jaar 19, van 20-50 jaar 79, van 50-65 jaar 58, van 65-80 jaar 110, boven 80 jaar 49.
Reacties: 0


Reacties: 0


Reacties: 0
 
Abonneren
Reageren
Colofon
Archief

Spaansch-Amerikaansche oorlog
Bron: Leeuwarder Courant 13 juni 1898
Weer een klein voordeel voor de Amerikanen. Het is Dinsdag behaald geworden. Door twee oorlogsschepen is de buitenbaai van Guantanamo bemachtigd. Deze baai ligt ten oosten van Santiago onmiddellijk bij Caimanera.

Reacties: 0
Botermaker
Aan de Coöp. Stoomzuivelfabriek te Koudum wordt gevraagd, om direct in dienst te treden, een BOTERMAKER, bij voorkeur ongehuwd. Weekloon ƒ 9.
Reacties: 0


Reacties: 0
Tramweg Leeuwarden - Berlikum - St. Jacobi-Parochie
Bron: Leeuwarder Courant 14 juni 1898
Naar wij vernemen heeft de directeur van de Nederlandsche Tramweg-Maatschappij ingetrokken zijn verzoek aan de Provinciale Staten om subsidie voor den aanleg van een tramweg van Leeuwarden over Berlikum naar Sint Jacobi-Parochie.
Reacties: 1 van 1

Hallo, De directeur waarover gesproken wordt is mijn voorvader (Simon Hamelink; later opgevolgd door C.A.S. Hamelink). Van beide heren ben ik....

N.G. Hamelink (nghamelinkhome.nl) (01-06-2008)Reacties: 0


Reacties: 0