juni 1967

 

 

Aflevering 119

Algemeene Friesche gaat complex weer uitbreiden
Bron: Leeuwarder Courant, 28 juni 1967
Over een paar weken, na afloop van de bouwvakvacantie, wordt aan het Oldehoofdsterkerkhof een begin gemaakt met de bouw van een kantorenpand voor rekening van de Algemeene Friesche. Het komt op de plaats van de vroegere Witte Kousenbuurt. Het is de vijfde uitbreiding van de
Algemeene Friesche, die in 1914 het Burmaniahuis aankocht. Sindsdien trad er een haast chronisch ruimtegebrek op, waaraan architect Baart er een einde placht te maken. Nu is het architect J. C. Teeuw de ontwerper van een gebouw, dat zowel economisch moet zijn ingericht als voldoen aan de stedebouwkundige eisen op het oudste en meest karakteristieke plein van de Friese hoofdstad.

Reacties: 0
NS wil tramlijn Sneek-Bolsward opheffen
Bron: Leeuwarder Courant, 7 juni 1967
De Nederlandse Spoorwegen hebben zich tot de staatssecretaris van verkeer en waterstaat gewend met het verzoek toe te staan dat de N.S. uiterlijk 1 januari 1969 de exploitatie van de lijn Sneek-Bolsward staken, over deze lijn, die officieel de tramweg Sneek-Bolsward heet, vindt alleen goederenvervoer op beperkte schaal plaats. Het verzoek van de NS is gedaan nadat overleg was gepleegd met het gemeentebestuur van Bolsward en de directie van ,,Hollandia’’ het bedrijf waarvoor het grootste deel van het vervoer op deze lijn is bestemd. De reden van het verzoek ligt in de grote investering die spoedig nodig zou zijn, wanneer deze lijn in stand zou worden gehouden.
Reacties: 0


Reacties: 0
Beeldhouwer werkt nog aan gewijzigd Gysbert-beeld
Bron: Leeuwarder Courant, 22 juni 1967
Op 27 juni zal het een jaar geleden zijn, dat de koningin in Bolsward het standbeeld van Gysbert Japicx heeft onthuld. Dat was zoals bekend een gipsen afgietsel, omdat beeldhouwer Wilfried Put uit Amsterdam nog niet klaar was met zijn werk. Hij is dat nog steeds niet. ,,Ik schiet flink op’’, zo verzekerde de heer Put ons door de telefoon, maar aan een datum, wilde hij zich liever niet binden. Wel durfde hij te zeggen, dat het bronzen beeld er over een half jaar zal staan. Moeilijkheden zijn er volgens de beeldhouwer niet. Hij werkt rustig aan het beeld, dat nog al wat zal gaan afwijken van het huidige. De beeldhouwer werkt nu een van de eerste ontwerpen uit. Vooral de voetenstand werd anders, waardoor Gysbert Japicx in brons een krachtiger houding zal aannemen.

Reacties: 0
Drie personen zwaar gewond in Broeksterwoude
Bron: Leeuwarder Courant, 28 juni 1967
Bij een zware botsing in Broeksterwoude zijn vanmorgen drie personen ernstig gewond geraakt. Om negen uur kwam een Volkswagen-bestelauto van broodfabriek Van der Veer uit Broeksterwoude in botsing met een Austin Balanza-personenauto, bestuurd door de heer J. Waaksma uit Dokkum. Deze vervoerde in de personenauto de heer en mevrouw Stellema uit Dokkum. De heer Van der Veer kwam uit de richting Veenwouden en wilde het parkeerterreintje bij de broodfabriek oprijden. Op de linker weghelft kwam hij met een daverende klap in botsing met de zware personenauto.

Reacties: 0
Verzameling van ruim 2000 pamfletten uit de oorlog
Bron: Friese Koerier, 2 juni 1967
,,Mijn broer en ik hadden in de oorlog al belangstelling voor alles wat vloog. We woonden eigenlijk in Santpoort, maar in de zomer van 1942 werden we in Friesland ondergebracht, bij onze grootvader J. K. de Groot in Oldeberkoop. Hij kwam in augustus ’42 thuis met een pamflet, dat hij gekregen had van Evert Waldus, een boer, die woonde aan de Tjonger. Het pamflet was uitgeworpen door een Engels vliegtuig, en er stond op: ,,Gedanken des Führers über die Waffen SS’’. Dat pamflet was het eerste van mijn verzameling.’’

Reacties: 0
Vechten tegen het kwaad met liefde voor de mens
Bron: Leeuwarder Courant, 13 juni 1967
Zo’n elfhonderd belangstellende hebben in de Beurs te Leeuwarden gisteravond de interkerkelijke gebedsdienst voor de wereldvrede, georganiseerd door een interkerkelijke gespreksgroep van rooms-katholieken en hervormden in Leeuwarden-Huizum, bijgewoond. Een sobere plechtigheid, die ruim een half uur duurde.

Reacties: 0
Plaat ,,UNBEATABLE’’ komt maandag uit
Bron: Friesche pop, 17 juni 1967
Overmorgen komt de langbeloofde plaat van de Leeuwarder groep ,,Unbeatable’’ uit. De nummers, geschreven door basgitarist Frans Span, zijn: ,,Even the bad times are good’’ en ,,Changing times’’.
De opnamen zouden eerst in januari plaats hebben, maar door een auto-ongeluk van organist Adriaan van Doorn kon dat niet doorgaan.
Reacties: 0
Kleuren-tv al in september
Bron: Leeuwarder Courant, 23 juni 1967
De eerste televisieprogramma’s in kleur zullen al medio september worden uitgezonden. Officieel beginnen de kleurenuitzendingen op 1 januari. Per week zal dan zes à acht uur televisie in kleur te zien zijn, 10 à 15 procent van de totale zendtijd. In september wordt begonnen met proefuitzendingen. Het zullen de eerste weken voornamelijk filmpjes zijn, die toch al op de programma’s van de omroepen geplaatst zijn, maar die normaliter alleen in zwart-wit zouden zijn uitgezonden. Later vanaf medio oktober zullen behalve filmpjes ook studioprogramma’s in kleur worden uitgezonden. Hoeveel uur televisie in de periode medio september-januari zal worden uitgezonden, is nog niet bekend.
Reacties: 0
Begin halve eeuw geleden ,,De Stijl’’ nieuwe fase in beeldende kunst en architectuur
Bron: Leeuwarder Courant, 24 juni 1967
Het nieuwe schoonheidsbewustzijn; waarvan de beginselverklaring van ,,De Stijl’’ sprak – wat hield dat eigenlijk in? De kunst van ,,De Stijl’’ is een absolute en universele kunst. Zij duidt geen compromissen en bedient zich uitsluitend van de horizontaal en de verticaal als beeldende middelen. De kleuren zijn de primaire kleuren rood, geel en blauw en de niet-kleuren wit, grijs en zwart. De keuze van deze kleuren en niet-kleuren komt voort uit overwegingen van schoonheid en wereldbeschouwing.

Reacties: 0
Restauratie Oldehove kost twee miljoen
Bron: Leeuwarder Courant, 29 juni 1967
De restauratie van de Oldehove zal niet in de tonnen lopen, maar moet volgens de laatste berekeningen twee tot twee en een half miljoen gulden kosten. Deze niet erg opwekkende mededeling deed ir. K. A. Rienks gistermiddag tijdens een excursie per bus van een groep Friese leden van de Bond Heemschut door het noorden van onze provincie.
Reacties: 0

Reacties: 0


Reacties: 0
,,Als dit wapenstilstand is, wat is dan oorlog?’’
Bron: Leeuwarder Courant, 10 juni 1967
SYRISCHE GRENS, VRIJDAG – Tot diep in de dag van vandaag woedde aan deze grens een zware slag. De hele heiige atmosfeer rondom mij heen is vervuld geweest van het huilen van granaten en het gieren van straaljagermotoren. Aanvallen van duikbommenwerpers hebben stof, zand en stenen hoog opgeworpen. Als dit de wapenstilstand moest zijn, waarover de radio sprak, wat is oorlog dan eigenlijk wel?
Reacties: 0
Prinses Beatrix gaat haar werk hervatten
Bron: Leeuwarder Courant, 15 juni 1967
Prinses Beatrix en prins Claus hebben gisteravond om zeven uur voor radio en televisie een dankwoord uitgesproken voor de blijken van medeleven bij de geboorte van hun zoon.
Reacties: 0
Expositie in Prinsentuin wordt telkens ververst
Bron: Leeuwarder Courant, 20 juni 1967
Voor de tweede maal wordt in de Prinsentuin een zomertentoonstelling gehouden onder de ogenschijnlijke paradoxale naam ,,Binnen Buiten’’. Het is een expositie van grafisch werk, gouaches en plastieken, die gehouden wordt, zowel in de expositiezaal van het Kunstencentrum als onder de luifel van het terras, waar in nissen enkele tientallen werken zijn gehangen. Het publiek komt op deze wijze in contact met kunst en organisatoren hopen zo de drempelvrees van velen te overwinnen. De Leeuwarder wethouder van onderwijs, culturele zaken en volksgezondheid, de heer J. Ten Brug opende deze zomerexpositie gistermiddag.

Reacties: 0
Claus dronk pilsje met pers
Bron: Friese Koerier, 1 juni 1967
Prins Claus dronk woensdag een pilsje met de journalisten tijdens een bezoek aan het internationaal perscentrum ,,Nieuwspoort’’ te Den Haag.

Reacties: 0


Reacties: 0
Werkloosheid dubbele van verleden jaar
Bron: Leeuwarder Courant, 8 juni 1967
De daling van het aantal werklozen van 3900 aan het begin van mei tot 3070 aan het einde van de maand is verhoudingsgewijs even groot als in mei van het vorig jaar. Het bedenkelijke is echter, dat het aantal werklozen thans ruim het dubbele bedraagt van 1966. In landelijk verband gezien is de stijging van de werkloosheid ten opzichte van verleden jaar echter geringer. Voor het gehele land bedroeg de toeneming 170 procent en voor Friesland 112. Daarbij mag echter niet vergeten worden, dat het aantal werklozen in dit gewest in verhouding reed groter was. Een pluspunt voor Friesland is dat de werkloosheid met uitschakeling van de seizoensinvloed in Friesland teruggelopen is, terwijl zij voor het hele land gestegen is.
Reacties: 0
 
Abonneren
Reageren
Colofon
Archief