september 1947

 

 

Aflevering 122

Tegen mensenjager Lucas Bunt de doodstraf geëist
Bron: Het Vrije Volk, 10-09-1947
Eens de schrik van het Friese verzet, thans door honderden uitgejouwd. Een dichte menigte had zich ’s morgens voor het Paleis van Justitie opgesteld om Lucas Bunt, de Judas van Leeuwarden, in zijn vernedering weer te zien. En deze menigte was tot een dichte haag aangegroeid, toen Bunt, tussen drie politie-agenten in, na afloop van de tragische zitting, waarin hij de doodstraf tegen zich had horen eisen, weer de hoge trappen afdaalde onder het luide gehoon en gejoel van honderden.

Reacties: 0
Fruitslaatje van twintig ton
Bron: Het Vrije Volk, 05-09-1947
Een tientons-vrachtwagen met een tientons-aanhanger, beide vol-geladen met fruit, stortte in de nacht van Woensdag op Donderdag van het viaduct Vijfhuizerweg op de Rijksweg Amsterdam-Den Haag. De chauffeur, die van deze 15 meter diepe tuimeling met de schrik vrijkwam, zeide verblind te zijn door een tegenligger.

Reacties: 0
Treurig
Bron: Nieuwsblad van Friesland, 08-09-1947
Toen de familie B. Adema te Tzum haar overleden dochtertje grafwaarts droeg, moest haar worden meegedeeld, dat haar 3-jarig zoontje door verdrinking om het leven was gekomen.
Reacties: 0
Slagersperikelen
Bron: Nieuwsblad van Friesland, 08-09-1947
Het is reeds geruime tijd zo, dat iedere week acht, negen, soms zelfs tien Friese slagers achter slot en grendel worden gezet wegens clandestien slachten. De stad Sloten heeft daardoor van zijn vier slagers nog maar één over, en het niet zo héél ver afgelegen St. Nicolaasga moet het thans helemaal zonder slager doen. Zijn deze mensen allemaal zwarthandelaren, die tegen grof geld het frauduleus verkregen vlees omzetten? Geenszins. Het betreft hier bijna allemaal mensen, die, wat hun zaken aangaat, zozeer in de knel kwamen te zitten dat zij geen andere uitweg meer zagen dan maar op eigen houtje een of ander stuk vee te slachten, ondanks het grote risico dat hieraan voor hen verbonden is.
Reacties: 0
Polly Pil zegeviert op Quick (reclame)
Bron: Leeuwarder Courant, 29-09-1947

Reacties: 0
Meisje op sportveld door speer gedood
Bron: Het Vrije Volk, 08-09-1947
Hoewel de politie op verzoek van bestuur en leden van PSV’s athletiekafdeling reeds verschillende malen kinderen van het athletiek-oefenveld te Eindhoven had verwijderd wegens de gevaren, die er steeds bestaan bij kogelsingeren en speerwerpen, zag Zondagmorgen het 14-jarige dochtertje van de familie Koops, wonende aan de Plataanlaan, toch kans tot het oefenterrein door te dringen. Juist op het moment, dat een speer door het lichtruim suisde draafde zij het veld op. De speer trof haar in de hals en sneed de slagader door. Het meisje was vrijwel op slag dood.
Reacties: 0
Eindelijk glas
Bron: Nieuwsblad van Friesland, 08-09-1947
Op dit moment, drie jaar na de bevrijding van Nijmegen, is een groot gedeelte der inwoners dier gemeente, nog verstoken van glas in hun woningen. Dezer dagen echter, heeft de gemeente de beschikking gekregen over 1500 m2 glas, hiervan kunnen alle woningen voor de winter van glas worden voorzien. Rijk en gemeente zullen hen, die direct de te maken kosten niet kunnen betalen, financieel tegemoet komen.
Reacties: 0
Zullen wij 125 tot 175 jaar gaan leven?
Bron: Heerenveense koerier, 08-09-1947
Russische doktoren koesteren de verwachting dat het als gevolg van zekere ontdekkingen mogelijk zal zijn, de levensduur van een mens tot 120 en in de meest gunstige condities tot 175 jaar op te voeren. Dr. Sumikovf, werkzaam in de biologische afdeling van het medisch instituut te Moskou, is er in het afgelopen jaar in geslaagd om wat hij noemt “het pigment voor een hoge leeftijd” af te zonderen. Deze ontbreekt volgens dr. Sumikof totaal in het organisme van jonge kinderen en vermindert het nuttig effect der zenuwcellen, ja, het vernietigd deze soms zelfs. Prof. Ilyin, directeur van bovengenoemd laboratorium verklaarde: “Wij beschikken thans over een poeder, genomen uit de hersenen van oude mensen, hetwelk de substantie voor een hoge leeftijd wordt genoemd”. Sprekende over de oorzaken van een vroegtijdige dood, zeide prof. Ilyin dat roken zeer schadelijk is en de excessen ervan noodlottig zijn.
Reacties: 0
 
Abonneren
Reageren
Colofon
Archief

Heer echtgenoot... (reclame)
Bron: Leeuwarder Courant, 29-09-1947

Reacties: 0
Goederen van Joden in bewaring genomen en niet teruggegeven
Bron: Nieuwsblad van Friesland, 02-09-1947
Voor de Kamer van de Politierechter stond Woensdag terecht het echtpaar K.-V. te Leeuwarden, dat van de Joodse families Goldstein en Turksma verschillende huishoudelijke en andere goederen, zoals b.v. kachels en rijwielen, in bewaring had genomen.
Reacties: 0
Beschaving
Bron: Heerenveense Koerier 08-09-1947
Een volle autobus. Bij een der haltes stapt een echtpaar in. De vrouw is in positie. Geen zitplaats over. Even dwalen de ogen der passagiers, meest jongemannen in uniform, onverschillig langs de binnengekomenen. Maar niemand maakt aanstalten om de vrouw zijn zitplaats aan te bieden. Wij zijn hier niet zo overdreven hoffelijk. Eindelijk waagt de man de schuchtere vraag of misschien iemand van de heren voor zijn vrouw zou willen opstaan. Niemand reageert. “Mijnheer”, zo wendt de man zich tenslotte tot de conducteur, “zou hier niet een zitplaatsje voor mijn vrouw te vinden zijn?” De conducteur haalt zijn schouders op. “Dan zou een ander voor haar moeten opstaan, en daar zal wel niemand veel voor voelen,” zegt hij laconiek. En de vrouw blijft aan de lus. Zo gebeurde het anno 1947. Ergens in de Balkan? Nee, in het centrum van Friesland.
Reacties: 0
De poppendokter (reclame)
Bron: Het Vrije Volk, 19-09-1947

Reacties: 0
Honderd mensen verbrand in Franse bioscoop
Bron: Het Vrije Volk, 02-09-1947
Een vreselijke ramp heeft Zaterdagavond het Westelijke Parijse voorstadje Rueil getroffen. Een bioscooptheater is midden onder de voorstelling in vlammen opgegaan en honderd mannen, vrouwen en kinderen zijn omgekomen.
Zondagochtend had men reeds 87 lijken uit de smeulende ruïne tevoorschijn gehaald, vijf ernstig gewonden in de ziekenhuizen zijn sindsdien overleden, er zijn nog dertig andere zwaar gewonden en de aantallen licht gewonden zijn nog niet bekend.

Reacties: 0
Weer achter prikkeldraad
Bron: Het Vrije Volk, 03-09-1947
De opvarenden van het emigranten-schip “Exodus 1947” bevinden zich thans op weg naar Duitsland, waar zij in de Britse zone gehuisvest zullen worden. Vier en dertig honderd dezer Joodse emigranten zullen worden ondergebracht in het kamp Poppendorf. Nissen-hutten, houten barakken en prikkeldraad… Een ellendig beeld.

Reacties: 0
Kan een getrouwde vrouw buitenshuis werk verrichten?
Bron: Leeuwarder Courant, 23-09-1947
Als wij het leven van de Nederlandse vrouw vergelijken met dat van haar zusters in andere landen, valt het ons op dat daar vaak kan wat hier nog steeds onder de onmogelijkheden wordt gerangschikt.
Reacties: 0
Emmersvol
Bron: Nieuwsblad van Friesland 17-09-1947
Enige tijd geleden werd er melding van gemaakt, hoe in het Gerechtsgebouw te Leeuwarden een vliegenzwerm was binnengedrongen, die door de conciërge met D.D.T. werd bestreden. Emmersvol dode vliegen kon hij opvegen. Vorige week had de kerk te Peperga een dergelijke invasie. De koster zag het bijtijds en het mocht hem gelukken om met een verstuivingsmiddel de vliegen te verdelgen. Meer dan een emmervol veegde hij bijeen. Uit Oudeschoot wordt ons nu gemeld dat ook daar in de Herv. kerk een zwerm vliegen is binnengedrongen. De dieren maken door hun talrijkheid een lawaai, dat tijdens de preek bij het hinderlijke af is. Een jacht, de vorige week ondernomen, leverde bijna een emmervol op en naar schatting zullen nog wel zoveel gedood moeten worden, zal van enig succes sprake kunnen zijn.
Reacties: 0
Paardverlichting
Bron: Nieuwsblad van Friesland, 03-09-1947
De gemeente Hempstead (New York) nam een verordening aan, dat paarden op de weg, ’s avonds voorzien moeten zijn van een koplicht, zichtbaar op 150 meter afstand, en een staartlicht, zichtbaar op 75 meter.
Reacties: 0
V&D (reclame)
Bron: Nieuwsblad van Friesland, 19-09-1947

Reacties: 0