Mei 1938

 

 

Aflevering 130

Foto: Adolf Hitler bezoekt Volkswagenfabriek
Bron: Nieuwsblad van Friesland-Hepkema's Courant, 30 mei 1938
Adolf Hitler bezichtigt den nieuwen Duitschen "KdF-wagen" bij gelegenheid der eerste steenlegging voor de industrie van de Duitsche Volkswagenfabricage.

Reacties: 0
Advertentie: Douwe Egberts
Bron: Nieuwsblad van Friesland-Hepkema's Courant, 11 mei 1938

Reacties: 0
Lesvliegtuig in Waddenzee gestort
Bron: De Telegraaf, 11 mei 1938
NEDERLAND: een lesvliegtuig, een Fokker E.6, dat om halfdrie boven de Waddenzee cirkelde, is op omstreeks vierhonderd meter hoogte, in de nabijheid van Breezand, in een vrille geraakt en met een gebroken propeller in zee gstort, waarbij de twee inzittenden werden gewond.
Reacties: 0
Ernstig ongeluk in de Harmonie
Vrouw valt in een kelder
Gistermorgen heeft zich in de Harmonie een ernstig ongeval voorgedaan.
Reacties: 0
Weerbericht
Bron: De Telegraaf, 11 mei 1938

Reacties: 0
Advertentie: Ouwehands Dierenpark
Bron: Leeuwarder Courant, 28 mei 1938

Reacties: 0
 
Abonneren
Reageren
Colofon
Archief

Paardentwist met doodelijke afloop
Bron: Nieuwsblad van Friesland-Hepkema's Courant, 11 mei 1938
Rotsterhaule, 10 mei - Het paard van de firma Krikke, dat bij den veehouder Woudstra in de weide liep, kon het met de paarden van dezen niet al te best vinden. hedenmorgen geraakten ze zoo aan het slaan, dat een paard van W. dat van K. doodsloeg.
Het dier was verzekerd.
Reacties: 0
Oude man nog steeds zoek
Bron: Nieuwsblad van Friesland-Hepkema's Courant, 30 mei 1938
Dantumawoude, 28 mei - De heer Klaas Schaafsma alhier, die sinds Donderdagmorgen spoorloos is verdwenen, is nog steeds niet gevonden. Waar de oude man het laatst gezien is bij de betonbrug over de Zwemmer te Wouterswoude, wordt vermoed dat hij hier is verdronken. In dit verband werd Vrijdagmiddag onder leiding van den chef-veldwachter v.d. Sluis alhier en rijksveldwachter Kluwstra, de Zwemmer ter plaatse afgedregd, wat echter geen resultaat had.
Reacties: 1 van 1

Klaas Schaafsma, 79 jaar, weduwnaar, op 28 mei des namiddags te vier uur te Zwaagwesteinde overleden gevonden - overlijdensakte nummer 60 van de gemeente....

R. (01-05-2018)

Het vreemdelingenvraagstuk
Bron: Leeuwarder Courant, 9 mei 1938
Een vluchteling is een ongewenscht vreemdeling.
De minister van Justitie heeft een rondschrijven gericht tot de procureurs-generaal bij de gerechtshoven en verschillende politie-autoriteiten in zake het vluchtelingenvraagstuk.
Reacties: 0
Recept: Croutons met garnalen
Bron: Leeuwarder Courant, 28 mei 1938
6 sneetjes oud brood, 250 gram garnalen, 2 1/2 d.l. melk, 30 gram boter, 20 gram bloem, zout, peper, citroensap.
Reacties: 0
Cartoon
Bron: Leeuwarder Courant 2 mei 1938
"Willem, wat is een fabel?"
"Een verhaaltje waarin u een ezel is en ik een leeuw ben."

Reacties: 0
Advertentie: C&A
Bron: Leeuwarder Courant, 28 mei 1938

Reacties: 0
Wielrijdster onder Dronrijp door lijkauto aangereden
Bron: Leeuwarder Courant, 24 mei 1938
Gisternamiddag reed een lijkauto uit Groningen met een snelheid, naar de bestuurder later verklaarde, van 70 km, rechts van den weg onder Dronrijp in de richting Harlingen.
Reacties: 0
Blauwe week - Huizum
Bron: Leeuwarder Courant, 28 mei 1938
Het plaatselijk Drankweer-comité organiseert volgende week een tweetal straatpropaganda-avonden.
Reacties: 0
De Jongste foto van prinses Beatrix
Bron: Nieuwsblad van Friesland-Hepkema's Courant, 25 mei 1938

Reacties: 0
Rookstatistiek
Bron: Nieuwsblad van Friesland-Hepkema's Courant, 30 mei 1938
Meer gerookt voor minder geld.
Blijkens een publicatie van het Centraal Bureau voor de Statistiek omtrekt het rooken in Nederland werden in 1937 verrookt 1.499.000 sigaren en 4.349.000 sigaretten.
Reacties: 0
Het werkloosheidsvraagstuk
Bron: Leeuwarder Courant, 18 mei 1938
Een verzoek van het N.V.V.
Het bestuur van het Nederlandsch Verbond van Vakvereenigingen heeft zich met een uitvoerig adres gewend tot den voorzitter van den raad van ministers, dr. H. Colijn, om de regeering nogmaals te wijzen op den ernst van het vraagstuk ter bestrijding der werkloosheid.
Reacties: 0
"Het geschiedenis-onderwijs op de lagere scholen"
Bron: Leeuwarder Courant, 18 mei 1938
Vooraf gaf spreker een beschouwing over het ontstaan van den Volkenbond, om er vervolgens op te wijzen, dat dit instituut volkomen gefaald heeft in haar schoone taak.
Reacties: 0
Raadsels
Bron: Kinderbijlage Leeuwarder Courant, 28 mei 1938

Reacties: 0