Augustus 1948

 

 

Aflevering 134

Malariabestrijding in Friesland
Bron: Het Vrije Volk 17-8-1948
Malariabestrijding in Friesland met Franeker als centrum. Sedert de oorlog breidde het gevaar voor malariabesmetting zich in Friesland aanmerkelijk uit, ook buiten de reeds lang als zodanig bekend staande gevaarlijke zone, gevormd door de zogenaamde malariavierhoek Leeuwarden-Franeker-Bolsward-Sneek. Onder leiding van dr. J.E.M. de Jong, verbonden aan het malariacentrum te Bolsward (voorheen de meest besmette gemeente), werden in de laatste twee jaar belangrijke proeven genomen met diverse D.D.T. oplossingen. In Friesland wil men de toepassing van DDT in woningen zo populair maken dat iedereen er toe zal overgaan.

Reacties: 0
Oude Fiese kippenrassen door buitenlandse rassen verdrongen
De vroegere kippenrassen zijn door buitenlandse soorten vervangen. De kippen, die vroeger op de boerderijen en ook bij vele arbeiders werden gehouden waren vooral de z.g. Fryske reade, de koekoeks en de 'wyt-weitene'.
Reacties: 0
Beste examencijfers
Leeuwarden. Onder hen, die geslaagd zijn voor ’t Middenstandsdiploma, behoren 60 gedetineerden uit de gevangenis alhier. Zij behaalden allen zeer hoge cijfers. Het zal ons niet verwonderen, of een hunner gaat met de prijs strijken, welke is aangeboden door het Departement van Justitie voor degene onder de gedetineerden in ons land, die de beste examencijfers heeft behaald.
Reacties: 0
Protest Amsterdamse huisvrouwen. Zij eisen vlees.

Reacties: 0
Italiaanse prinsessen in Friesland
Bron: Friesland 13 augustus 1948
Ze spraken zeker geen Hollands wel? vroeg de concierge van het Fries Museum gisteren geschrokken. We hadden hem n.l. verteld dat twee Italiaanse prinsessen , de Prinses di Bassiano met haar dochter, die haar paleis in Rome hebben verlaten om o.m. een week in Hotel Oostergoo in Grouw door te brengen, ook zijn museum kwamen bezichtigen. Nu, ze spraken geen Nederlands, maar wel Frans en Engels. Tot geluk van een verslaggever, wiens kennis van het Italiaans niet verder reikt dan een paar muziektermen en de wijnnaam Chianti. Hij had anders tenminste geen kans gezien om bij de Hindelooper Kamer een nogal schamele toelichting te geven. “very interesting”, zei de prinses. “Very nice”, zei haar dochter. Wat hen er echter niet van weerhield om het hele museum in een half uur te doen.” Ja, zo haastig ging het , dat uw verslaggever zowaar het legendarische zwaard van Greate Pier totaal vergat…
Reacties: 0
Nog maar 6 bodewagentjes over
Friesland in deze halve eeuw: Eens stonden er op het Oldehoofster Kerkhof te Leeuwarden 225 bodewagentjes, nu nog zes. “Wegtreinen” hebben hun taak overgenomen.

Reacties: 0
De gouden koets was te hoog voor de Duitsers
Bron: Leeuwarder Courant 5 augustus 1948
Het was dezer dagen een feestelijk gezicht op de binnenplaats van de Koninklijke stallen in Den Haag: daar stonden namelijk de gouden koets, de crème caleche en een viertal galalandauers, die vast werden schoongemaakt en nagekeken voor hun gebruik bij de inhuldiging van Koningin Juliana(e.v.)
Reacties: 0
Mensenvlees etende Japanners
Bron: Leeuwarder Courant 28 augustus 1948
Kort nieuws uit het buitenland. Een Amerik. mil. rechtbank te Jokohama heeft vijf Japanners ter dood veroordeeld en vier andere tot levenslange gevangenisstraf wegens het nuttigen van vlees van gevangen genomen Amerikaanse vliegers tijdens de oorlog. Dertien andere werden veroordeeld tot gevangenisstraffen van drie tot vijf en twintig jaar. Onder de veroordeelden was ook een Japanse verpleegster, die deelgenomen had aan een feestmaal, waarbij mensenvlees werd geserveerd
Reacties: 0
 
Abonneren
Reageren
Colofon
Archief

Zoek jezelf broeder
Sommigen geven voor God te zoeken en zullen hem wellicht nooit vinden; want wat zij in werkelijkheid zoeken en verwachten te vinden is een god, die op hen gelijkt, die dezelfde gelaatstrekken, hetzelfde hart en dezelfde geest heeft als zij. Wat zij voor alles zoeken is zichzelf. Reverdy
Reacties: 0
Woeste motorrijder krijgt ongeluk.
Bron: Heerenveense Koerier 12-8-1948
Haulerwijk 13 augustus. Hedenavond is een motorrijder, een zekere Hoekstra uit Friesepalen, te Midden-Haulerwijk door een veel te grote snelheid uit een bocht gevlogen. Hij reed zo hard, dat hij de zeer flauwe bocht niet kon nemen en de in de weg liggende brug miste, met motor en al over de wijk vloog en daar tegen de wal terecht kwam. Hij bleek aan een zijner benen een drietal vrij ernstige wonden te hebben opgelopen en ook aan het hoofd gekwetst te zijn. Naar we vernemen reed Hoekstra op een vreemde motor en had de eigenaar hem uitdrukkelijk verboden hierop te rijden, doch hij heeft onderweg met een vriend geruild van motor met het bovenvermelde gevolg.
Reacties: 0
Monument tramwegpersoneel onthuld in Drachten

Reacties: 0
Zelfportret Bouke van der Sloot
Selsportret fan Bouke van der Sloot, ien fan de stikken fan de meast Fryske ûnder de skilders, dy't to Boalsert exposearje, sa't ús kunstkriticus him neamde.

Reacties: 0
Friesland verwelkomde zijn gedemobiliseerden
Bron: Leeuwarder Courant 3 augustus 1948
Over het zonoverschenen Wilhelminaplein weerklinken de tonen van “The last post”, het laatste appèl. Langzaam hijsen leden van de luchtstrijdkrachten de twee rood-wit-blauwe vlaggen voor het Paleis van Justitie halfstok. Militairen en politiemannen staan stram in de houding. Burgers ontbloten het hoofd.

Reacties: 0
Sound-Mirror- magnetophoon
De door de Niwin aan het Strijdkrachten-programma geschonken 'Sound-Mirror'-magnetophoon, die in de rubriek 'Contact met thuis' gebruikt wordt om elke dag groeten uit Indonesië naar Nederland te zenden.

Reacties: 0
De Harlesder zangbrigade
Bron: Hepkema 2 augustus 1948
Leeuwarden. Een Leger des Heilskoor uit het plaatsje Harlesden, ten noorden van Londen, heeft op de binnenplaats der Bijz. Strafgevangenis, vóórdat het in de Harmonie optrad, Vrijdagnamiddag voor al de gedetineerden een uitvoering gegeven. De Engelse gasten werden door de zang van het mannenkoor uit dit gesticht verwelkomd, dat het Engelse volkslied zong. En toen kregen wij een zeer gevarieerd programma te horen. Een der gedetineerden trad naar voren en dankte in perfect Engels voor het gebodene, een der officieren roemde het baanbrekende werk van de directeur der bijz. strafgevangenis en haalde herinneringen op uit vroeger jaren, toen het er met de reclassering anders voorstond. Majoor Grant roemde de prestaties van het mannekoor, prestaties, waarop in ambtelijke kringen in Den Haag reeds wordt gewezen.
Reacties: 0
Sneekermeer
Bron: Fries Foto Archief 2 augustus 1949
Deze foto is van gepavoiseerde jachten op het Sneekermeer is waarschijnlijk gemaakt bij het Prinselijk bezoek op 17 augustus 1948.
Vlootreveu Sneekermeer.

Reacties: 0
Sneker “hospitality”
De Sneker jachthaven staat bekend om z’n “hospitality”, z’n gastvrijheid, waaraan de figuren van vader en zoon Hospes niet vreemd zijn. Iedere zeiler weet het: er is geen betere hospes dan Hospes; iedereen is goede maatjes met Hospes; maar iedereen weet ook: Hospes is hier de baas en iedereen accepteert dat, want met een kleine variant op Andersen mag men zeggen: Wat Hospes doet is altijd goed.” Een Nrd-Hollandse draken-zeiler scheen evenwel niet voldoende van de ernst van die erecode doordrongen te zijn en wilde niet naar Hospes luisteren, toen die hem van een besproken ligplaats naar een andere verwees. “Wie er ’t eerst ligt, blijft liggen”, was zijn oordeel; hij nam een boze stap en – duikelde in het water van de jachthaven. Hij lag er ’t eerst in, maar bleef er – zijn eigen uitspraak ten spijt- niet in te liggen en klauterde onder luid hoongelach van de Hospes-beter-waarderenden weer op de wal.
Reacties: 0

Bron: Leeuwarder Courant 4 augustus 1948

Reacties: 0