September 1978

 

 

Aflevering 135

Kinderen wonen in herberg ‘De Soete Hofstede’ Ouders werken in het buitenland.
Bron: Leeuwarder Courant september 1978
GIEKERK – ,,Het praatje ging rond dat wij in ons internaat jeugdige criminelen moesten heropvoeden” ,vertelt mevrouw Trui Hofstede, die samen met haar man, ingenieur Jan Hofstede, op de Giekerkerhoek in Giekerk een internaat beheert. Internaat ,, Herberg De Soete Hofstede” geeft kinderen een onderdak, waarvan de ouders werkzaam zijn in het buitenland. ,,De verwarring ontstond, omdat wij hier enkele kinderen in het internaat hebben van ouders die voor Shelle werken, Shell-kinderen dus. In het dorp werd dat verbasterd tot cel-kinderen, vandaar dat verhaal over onze ,,misdadige kinderen.”

Reacties: 0
Premie koopwoningen Dronrijp
Bron: Leeuwarder Courant september 1978

Reacties: 0
Jeugdig inbrekerstrio op heterdaad betrapt in kleuterschool
Bron: Leeuwarder Courant september 1978
LEEUWARDEN – De inbrekertjes, die het vorig weekend en de afgelopen woensdagmiddag in kleuterschool De Reiger aan De Kei zijn binnengedrongen, zijn vrijdagmiddag gesnapt. Na de twee inbraken vorige week besloten de ouders te gaan posten in de school.
Donderavond ging de telefoon over maar toen men de hoorn van de haak nam, werd er niets gezegd aan de andere kant van de lijn.
Reacties: 0
Kernwapens wereld uit, maar misschien eerst in het buitenland
Bron: Leeuwarder Courant september 1978
CDA-Kamerlid Frinking in Sneek
Sneek – ‘De kernwapens moeten de wereld uit, maar misschien moeten we zeggen, eerst in andere landen dan Nederland. Dit zei het CDA-Kamerlid A. B. M. Frinking vrijdagavond in Sneek op een door de PSP belegde forumavond over kernbewapening, waarvoor een honderdtal belangstellenden naar café Leeuwen waren gekomen. De heer Frinking nam met zijn opmerking stelling tegen de actie van het IKV, die de kernwapens de wereld uit wil hebben en daarmee in Nederland wil beginnen.
Reacties: 0
Praktisch commentaar Franekeradeel op tussenrapport Fries
Bron: Leeuwarder Courant september 1978
FNP’er: ,,Hjir haww GS neat oan”

FRANEKER - ,,It is in swak rappoert en dan kin de oanfolling fan b. en w. ek net folle goeds opsmite.” Dat zei mevrouw Hannah Piebenga-Ludwig (PvdA) donderdagavond in de raad van Franekeradeel, toen deze zich over het ,,Tuskenrapport Frysk yn it offisiële foarkear”boog. De behandeling van dit rapport bleek een tijdrovende zaak, omdat er ontevredenheid bestond over het commentaar aan Gedeputeerde Staten, dat b. en. w. naar aanleiding van een speciale raadscommissie, hadden opgesteld.
Reacties: 0
Advertentie V&D
Bron: Leeuwarder Courant september 1978

Reacties: 0
Subsidiekraan voor de landbouw dicht
Bron: Leeuwarder Courant september 1978
Landbouwschap snel minister

LEEUWARDEN – De rentesubsidieregeling voor de landbouw is door minister Van der Stee een maand opgeschort. Ongeveer 2000 Friese boeren maakten al gebruik van deze regeling. Een aantal van hen profiteert niet alleen van de rentesubsidieregeling maar zal ook gaan profiteren van de WIR, de wet investeringsrekening. Deze boeren zullen een rentesubsidie ontvangen op bedragen, die door de WIR ook gesubsidieerd worden.
Reacties: 0

Bron: Leeuwarder Courant september 1978

Reacties: 0
 
Abonneren
Reageren
Colofon
Archief

Paus vannacht in slaap aan hartaanval bezweken
Bron: Leeuwarder Courant september 1978
Johannes Paulus I overleden na 34 dagen paus
Vaticaanstad – Paus Johannes Paulus I is vannacht in zijn slaap door een hartaanval getroffen en overleden. Vanmorgen om half zes ontdekten leden van de staf het overlijden toen zij de paus wilden wekken. Johannes Paulus was 34 dagen geleden tot paus gekozen.

Reacties: 0
Hoe staat het eigenlijk met de sexualiteit?
Tsja,hoe staat het eigenlijk met de sexualiteit? We leven in Nederland en in 1978. Dus van sex weten we alles af. Hoewel... dat kan nog vies tegenvallen.

Reacties: 0
,,Onmogelijk eigen landbouwbeleid te voeren in de provincie”
Bron: Leeuwarder Courant september 1978
Piet Houtsma op voorlichtingsdag Vrouwen over Fries Streekplan
LEEUWARDEN – De landbouw kan moeilijk, misschien wel helemaal niet kiezen uit de twee alternatieven van het Streekplan Friesland. De Friese landbouw maakt deelt uit van de EEG. Voor de provincie kan er geen sprake zijn van een eigen landbouwbeleid, dat bijvoorbeeld de kleinschaligheid zou willen bevorderen. We moeten beseffen dat Friesland duidelijk een agrarische provincie is en dat de accenten moeten worden gelegd in overeenstemming met die identiteit.
Reacties: 0
Bedrijfsleven en overheid oneens over patatprijs
Bron: Leeuwarder Courant september 1978
DEN HAAG – Overheid en bedrijfsleven zijn het niet eens over de prijzen van patates-frites. ,,Er is een groot verschil van uitgangspunten in de berekeningen, die ten grondslag liggen aan een prijzenbeschikking, die de minister van Economische Zaken wil uitvaardigen, zegt het Bedrijfschap Horeca in een telegram aan de minister, met wie reeds van gedachten is gewisseld over de prijzen van dit artikel.
Reacties: 0
Jenny Arean en Thijs van Leer zijn solisten op de Friese proms
Bron: Leeuwarder Courant september 1978
Voor de derde keer wordt dit jaar het nationale Promgebeuren georganiseerd. Zeven orkesten waaronder het Frysk Orkest, zes dirigenten – in Friesland Frits Smienk – en een groot aantal artiesten verlenen hun medewerking aan dit muzikale gebeuren.
Reacties: 0
Einepike-waer
Bron: Leeuwarder Courant september 1978
HEERENVEEN – In de tuin van het verzorgingshuis Anna Schotanus in Heerenveen verscheen vorige week tot ieders verwondering één bergeend met zes jongen. De volgende dag waren er nog maar drie over en zijn toen door de tuinman meteen in veiligheid gebracht in een tijdelijke kooi.

Reacties: 0

Bron: De Sawn Stjerren Post

Reacties: 0

Bron: Leeuwarder Courant september 1978

Reacties: 0
Waddenclub: nieuwe argumenten tegen gaswinning Ameland.
Bron: Leeuwarder Courant september 1978
HARLINGEN – De Landelijke Vereniging tot Behoud van de Waddenzee heeft zich in een dringende brief tot minister Beelaerts van Blokland van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening gewend over de gaswinning op Ameland, die na de heftige strijd op het eiland in de jaren 1972 en 1973 heeft geleid tot een Kroonprocedure, die dit jaar nog moet leiden tot een uitspraak van de Kroon.
Reacties: 0
Fietsen op éénwieler voor geld voor zes adoptiekinderen
Folkert van der Kooi fietste op éénwieler van Leeuwarden naar Gerkesklooster voor geld voor zes adoptiekinderen
Naar aanleiding van een uitdaging om voor f 50,- op een ,,éénwieler” naar Gerkesklooster te fietsen vroeg Folkert van der Kooi aan meer jongelui: ,,Wat heb je er voor over als ik het doe dan is het geld voor de 6 adopitekinderen”. En zo had hij vrijdag 15 september ± f 650 bij elkaar.
Zaterdagmorgen om 10 over 8 ging hij van start in Leeuwarden en kwam om kwart over 11 aan in Gerkesklooster.

Reacties: 0
Vredesweek Buitenpost
Bron: De Feanster
Van 24 september tot 30 september is er evenals vorig jaar weer de vredesweek. Ook dit jaar heeft een gespreksgroep in Buitenpost, bestaande uit leden van verschillende kerkgenootschappen met elkaar nagedacht over het thema van de komende vredesweek. “Help de kernwapens de wereld uit, om te beginnen uit Nederland”. U weet waarschijnlijk dat het Interkerkelijk Vredesberaad ieder jaar heeft geprobeerd de leden van de aangesloten kerken na te laten denken hoe we als christenen daadwerkelijk voor gerechtigheid en vrede kunnen werken.
Reacties: 0