oktober 1967

 

 

Aflevering 2

Prinses Christina opent ijsstadion 'Thialf' Heerenveen
Bron: Leeuwarder Courant 16 oktober 1967
Een feestelijk versierd en ’s avonds geïllumineerd Heerenveen-zuid heeft zaterdagmiddag in aanwezigheid van ruim tweeduizend genodigden, de opening gevierd van het ijsstadion “Thialf”. Prinses Christina, gekleed in een bordeaux-rood mantelpakje met bijpassende hoed, ontving van de jongste werknemer van dit fraaie sportproject, de zeventienjarige Hendrikus van Dam een fluitje, lachte eerst eens hartelijk en floot hierop om twee uur twee en twintig kort en krachtig ten teken dat het stadion officieel was geopend. Direct hierna namen de showgirls van de Weense IJsrevue bezit van de gladde ijsvloer.

Reacties: 0
Revolutionaire veranderingen vragen weloverwogen besluit
Bron: Leeuwarder Courant 19 oktober 1967
It Fryske Gea wil geen electriciteitscentrale bij Bergum. Leeuwarden kan eerst nog voldoende worden uitgebreid. Uiteraard, zo schrijft It Fryske Gea aan de Provinciale Staten, hebben ook wij ons laten adviseren.
Het zijn revolutionaire veranderingen van nu en straks die ons eenvoudig dwingen onze energievoorziening af te stemmen op wat in de nabije toekomst mogelijk is, aldus It Fryske Gea.
Reacties: 0
Bliksem velde torenspits
Bron: Leeuwarder Courant 18 oktober 1967
Een hevige bliksemslag heeft gisteravond tegen een uur of half tien de torenspits van het kerkje in Oud Beets langs Rijksweg 43 ter hoogte van Beetsterzwaag geveld.

Reacties: 0
Leeuwarder meisje in Perzië
Bron: Leeuwarder Courant 28 oktober 1967
Winnie M. Dijkstra is 27 jaar gelden geboren op Noordvliet 5 te Leeuwarden. Enkele maanden geleden heeft zij een bezoek van zeven weken gebracht aan haar oudste broer die in het zuiden van Perzië woont. Winnie heeft in Perzië meer gedaan dan een familiebezoek afleggen. Onderstaand verhaal bevat haar belevenissen bij Karim, Khesima en andere Perzen.
Reacties: 1 van 1

mijn vraag is of w.m. dijkstra nog leeft. en of ze in de engels straat 3 heeft gewoond. haar dochter of zoon kan mijn stief zus of broer zijn.....

alfredo neef (13-01-2009)

 
Abonneren
Reageren
Colofon
Archief

Steeds meer bedrijven op aardgas
Bron: Leeuwarder Courant 7 oktober 1967
"Is het voor ons voordelig om van kolen of olie over te gaan op aardgas?" Deze vraag blijkt op het ogenblik in veel Friese bedrijven en instellingen bestudeerd te worden.
Reacties: 0
Van het Reve op de vuist
Bron: Leeuwarder Courant 9 oktober 1967
De schrijvers Gerard Kornelis van het Reve en Simon Vinkenoog zijn zaterdagavond in de Harmonie te Leeuwarden op een wel heel hardhandige wijze 'Nader tot Elkaar' gekomen.

Reacties: 0
Oudste bank had slechts één spaarder.
Bron: Leeuwarder Courant 30 oktober 1967
Dertig october is Wereldspaardag. Ook in Workum natuurlijk, ook in die stad, want daar staat de oudste spaarbank van ons land. Het is de Nutsspaarbank, die in november honderdvijftig jaar bestaat. De bank had in het eerste jaar van haar bestaan negentien spaarders. Thans loopt het aantal spaarders tegen de duizend.
Reacties: 0
Dubbel-cultuur kost steeds meer
Bron: Leeuwarder Courant 26 oktober 1967
'Maatschappelijke zorg' en 'volksontwik- keling' eisen steeds groter deel van de provinciale middelen op. Op de begroting van dit jaar vroegen zij 23 procent van het totaal, voor volgend jaar is dat gestegen tot 25. Hier “wreekt” zich onder andere de dubbel-cultuur, want de provincie gaat ook steeds meer uitgeven voor de Friese cultuur.
Reacties: 0
Tr. Riemersma winnaar GJ-priis
Bron: Leeuwarder Courant 13 oktober 1967
Het College van Gedeputeerde Staten heeft de Gysbert Japicxpriis 1967 toegekend aan de heer Trinus Riemersma voor zijn in 1964 verschenen roman “Fabryk”.
Uitreiking van de prijs:

Reacties: 0
Loopjongen zegt jij en jou tegen de baas
Bron: Leeuwarder Courant 21 oktober 1967
Wie zich bij Tektronix in Heerenveen-Zuid meldt voor een afspraak met personeelmanager (zeg maar personeelchef) mr. Hut, kijkt wel een beetje vreemd op als een meisje van zo´n twintig jaar in de huistelefoon zegt dat de afspraak van Klaas er is.
Reacties: 1 van 1

Ik vond meer verhalen over Tektronix uit de 80 er jaren op internet die wellicht de moeite waard zijn voor mensen die daar in die tijd wekzaam waren.....

Froukje Beeksma (14-01-2009)