Sneekweek

 

 

Aflevering 25

Een Sneek-Week
Bron: Leeuwarder Courant 14 juni 1934
Sneek, 14 Juni. De gisteravond gehouden buitengewone algemeene vergadering der S.Z.C. (Sneeker Zeilclub) was goed bezocht, ongetwijfeld een gevolg van het eenige belangrijke agendapunt: bespreking wedstrijden.

In een vorige algemeene vergadering was besloten, dat het bestuur van S.Z.C.met het bestuur van de Kon. Zeilvereeniging "Sneek" de mogelijkheid zou overwegen gedurende de Sneeker kermisdagen een Sneekweek te organiseeren en mocht dit overleg niet tot eenig resultaat leiden, dat dan in een volgende algemeene vergadering van de Sneeker Zeilclub andermaal die Sneek-week in bespreking zou komen.
De besturen van beide vereenigingen en ook de algemeene vergadering van de Koninklijke konden zich wel vereenigen met het bedoelde plan onder de voorwaarde dat de vereenigingskassen niet op een te zware proef werden gesteld.

Reacties: 1 van 2

IK vind leuk de oude dingen te zien ,waar ik geboren ben en 16 jaar heb gewoond Suupmarkt 21.Ben nu wonende in Haarlem

S.H.Groenhout (groenhout70zonnet.nl) (11-06-2014)

Met volle zeilen
Bron: Hs. Abe Brouwer, coll. Tresoar
Op hardzeildag, op hardzeildag
Is stad en meer één gulle lach.
We vormen tezamen een blij gezin
En s'avonds dan word het één grote haak-in
Op hardzeildag, op hardzeildag -
Dan is Sneek één gulle lach
Reacties: 0

Bron: Fries Fotoarchief: 28324

Reacties: 0
Sneekweekgefoël
Bron: Sneeker Nieuwsblad 4 augustus 2005
[...]
en behaalde jacky de wilde
in syn seuvenendertuch
- de wilde rakker -
groate súksessen op dè meer

Henk van der Veer

Reacties: 0
Hi ha happening
Bron: Leeuwarder Courant 20 augustus 1966
De hele avond hadden er al geruchten gegonsd. De vorige keren was het mislukt, maar in de laatste nacht zou het dan gebeuren. Hi ha happening. Om een uur rende een groepje rond op het Stationsplein, in de handen klappend. Hi ha happening. Wat bengaals vuur en heftige rookontwikkeling uit een chemisch mengsel. Toen er niets meer te doen viel, rukte iemand een telefoonboek uit een cel voor het station en stak dat in brand.
Reacties: 0
Sneekweek Fries carnaval?
Bron: Waterkampioen 1975, sign. Ve 130
Iedereen zal het beamen: de Sneekweek is groots! Maar niet iedereen zal bij het woord Sneekweek hetzelfde beeld voor ogen hebben. Want waar praten we over? De organisatoren over het uitzonderlijk grote aantallen deelnemers, de toeschouwers over het machtige kijkspel, de Sneeker horeca over de bieromzet, de inwoners van Sneek over de enorme belangstelling, de jeugd over de kermis, het nachtelijk vertier, het dagje Hilversum 3 vanaf het starteiland, de starter op de toren over de 50 klassen die hem van 's morgens 9 tot 's middags half 3 constant bezig houden, de mannen van IBM over de wijze waarop ze de uitslagen per computer verwerken, de meisjes in bikini over hoe fantastisch het weer kan zijn en tenslotte zijn er ook mensen die bij het woord Sneekweek aan zeilen denken en sommigen zelfs aan wedstrijdzeilen.
Reacties: 1 van 1

Sneekweek ontaard volledig in een "Zuipfeest", waarbij "soundblasters" worden ingezet om de vreugde van het "rotzooimaken" extra vorm te geven. Politie....

WReenalda (06-08-2009)

 
Abonneren
Reageren
Colofon
Archief

Drukte in 1995
Bron: Fries Fotoarchief: 27366

Reacties: 0
Trippelvers
Bron: sign. Pl 677
Dat is Smeerzel! Talk van ond'ren, nagesmeerd met Zeep en Traan!
't Roert pas water? 't Vliegt er over: Zie mij zulk een spel eens aan!
Grouwster Jachten, zie ik al zeilen, trots geschilderd, fraai verguld!
Sneeker, Wargaâs, en Woudsënders, dan met hoop; dan vrees vervuld.
...
Dat 's Partij!... 't Gaat om de Vleugel... Grouwster haal de Schoot wat aan!
't Sneeker zeilt waarachtig harder, en meer loef!... dat wint de Faan!
Mintje Wouters haalt de Vleugel! Ieder wenscht den Baas geluk!
Ieder roemt zijn kundig Stierman... wegens 't grootste Meesterstuk.
Reacties: 0
De Bothniakade, 1882
Bron: Sytse ten Hoeve. Sneek gephotographeerd. Frys 15.70.25 hoev
Sneek, 16 Augustus. Heden had op het Sneekermeer de gewone jaarlijksche hardzeilpartij plaats. Bij deze gelegenheid werd er groote luister aan bijgezet omdat er een nationale wedstrijd yoor eigenaars van pleiziervaartuigen aan verbonden was. Was het weder al niet zoo bijzonder uitlokkend, de liefhebbers van zeilen mogten zich in een flinken bries verheugen.
De wedstrijd liep dan ook in uitstekende orde af. Het muziekkorps onzer schutterij luisterde den wedstrijd op, die ook thans weder de algemeene belangstelling wekte en zeker bij allen den besten indruk zal achterlaten.

Reacties: 0
Hôtel Wijnberg te Sneek
Bron: Leeuwarder Courant 12 augustus 1859
Ondergeteekende beveelt gedurende de Kermis haar HôTEL en OPEN TAFEL; belovende de meest honnette bediening.
N.B. OPEN TAFEL 2 uur, Hardzeildag 1 uur.

Wed. M.J. PEETERS
Reacties: 0

Bron: Fries Fotoarchief: 100049

Reacties: 1 van 2

De afgebeelde schepen zijn zogenaamde centerboards. Dit type was omstreeks het midden van de negentiende eeuw overgekomen uit de Verenigde Staten.....

Jelle Koenen (03-08-2009)

De Sneek-Week en Friesland
Bron: Leeuwarder Courant 8 augustus 1935
Nog eenige jaren en de Sneekweek is voor het Noorden wat de Kaagweek voor het zuidelijker deel is. Dan zullen de vele bezoekers ervaren, dat ons merengebied nog heel wat anders is dan de Kager- en Loosdrechtsche plassen; dat hier de flora en de fauna zoo rijk zijn, ook aan verscheidenheid, als bijna nergens; dat hier honderden en honderden rustige plekjes zijn om te overnachten, en zulke schilderachtige oorden, dat zij die komen om sport en natuur, zullen moeten erkennen: "Voor dat alles is Friesland eenig".
Reacties: 0
Sneeker Meer 1913
Bron: sign.: KvF 124ha

Reacties: 0
Rondom de Sneekweek
Bron: Leeuwarder Nieuwsblad 31 juli 1937
Laten zij, die een Kaag-Zondag als hoogtepunt van een vijfdaagsch zeilfeest beschouwen, ook eens een Woensdag in de Sneekweek meemaken. Honderden, neen duizenden kijkers van heinde en verre, uit alle streken van Nederland, kan men dan op het Sneekermeer terugvinden. Voor Sneek zelf is die dag een officieele feestdag, kantoren, banken, ja alle gemeentebedrijven zijn gesloten. De Kaagweek is uitsluitend een zeilfeest - bij ons is het vooral de Woensdags ook een volksfeest.
Reacties: 0

Bron: Programma Sneek-Week 1934, sign.Vc39a

Reacties: 0