november 1989

 

 

Aflevering 28

Massale uittocht DDR-burgers
Bron: Friesch Dagblad 6 november 1989
Oostduitsers hebben geen vertrouwen in ‘mooie woorden en beloften’
Schrirnding – Het afgelopen weekeinde zijn meer dan 19.000 Oostduitsers de grens tussen Tsjecho-Slowakije en de Bondsrepubliek per trein, bus of auto overgestoken. De massale uittocht is de vierde en meteen ook de omvangrijkste uit de DDR sinds september. Dit jaar hebben in totaal al meer dan 176.000 mensen het land verlaten.

Reacties: 0
Tsjip de Vries overleden
Bron: Friesch Dagblad 15 november 1989
Leeuwarden- In de nacht van zondag op maandag is Tsjip Tetman de Vries uit Leeuwarden overleden, na een korte ernstige ziekte. Hij is veertig jaar geworden. De begrafenis zal donderdag plaatsvinden. De Vries was de zoon van Tetman en Mine de Vries, beiden bekend van hun revue-uitvoeringen. Hij trad gedurende een periode van zes jaar samen met zijn vader op en ook wel met zijn zuster Leny de Vries.
Reacties: 0
Wat zijn de mooiste koeien?
Bron: Fries Landbouwblad 18 november 1989
Ir. Henk van der Zwaag uit Huins, technisch-direkteur van het Fries Rundvee Syndicaat, heeft maandagavond in Leeuwarden in het Landbouwhuis de prijzen uitgereikt voor de veebeoordelingswedstrijd "Wat zijn de mooiste koeien?".

Reacties: 0
Gysbert Japicx-priis foar Anne Wadman
Bron: Friesch Dagblad 10 november 1989
Boalsert – De skriuwer Anne Wadman út Snits krige juster yn it stedhûs fan Boalsert de Gysbert-Japicx-priis foar al syn Fryske romans. Foarsitter fan de sjuery, drs. J. Krol, sei dat it eins frjemd is, dat Wadman de priis net earder krigen hie foar (ien fan) syn romans. Doe’t Ype Poortinga de priis yn 1950 krige, die er it fersyk in Wadman in earfolle te jaan foar yn 1949 ferskynd wurk. Ta earfolle fermeldings is it nea kommen en lykas bekend is de wichtichste literêre priis fan Fryslân mear en mear in oeuvre-priis wurden. - Op de foto: Wadman kriget in soarte fan kollage oer syn persoan op posterformaat útrikt fan Jelle Krol.

Reacties: 0
Restauratie 18e eeuws pand
Bron: Balkster Courant 23 november 1989
Dit fraaie 18e eeuwse pand aan de Voorstreek 115 in Sloten wordt binnenkort gerestaureerd. Het monument werd in 1780 gebouwd en heeft sindsdien eigenlijk steeds als woonhuis dienst gedaan. Het pand maakt deel uit van de fraaie historische stadskern van het stadje Sloten.

Reacties: 0
Romke Kooyenga, ‘ombudsman’ en ambtenaar
Bron: Actief, 17 november 1989
De dertigjarige Romke Kooyenga, werkzaam bij de Sociale Dienst van de gemeente Tytsjerkteradiel, is bezig met een bliksemcarrière als juridisch adviseur. Voor een vriendenprijsje staat deze in Dokkum woonachtige ambtenaar burgers bij die hun recht zoeken.

Reacties: 0
Rients Gratama in De Skâns met ‘n Fries is ‘n Fries is ‘n Fries....
Bron: De Woudklank 30 november 1989
Gorredijk-Op zaterdag 9 december 1989 speelt Rients Gratama – voor de laatste keer in Gorredijk - zijn succesvolle programma “’n Fries is ‘n Fries...”.
Rients heeft zijn cabaretoptreden, dat hij voor het tweede seizoen brengt, voor een deel vernieuwd. Maar het motto blijft gehandhaafd: ‘n Fries is ‘n Fries! Voor al diegenen die zijn optreden niet hebben gezien of het voor de tweede –of derde- keer willen zien: dit is uw laatste kans.
Reacties: 0


Reacties: 0
 
Abonneren
Reageren
Colofon
Archief

Mag ik Fries praten?
Bron: Friesch Dagblad 17 november 1989
“Mag ik Fries praten?”vroeg spreker op vergadering van CDA-vrouwenberaad. “Waarom nou!”, antwoordde zaal, “dat vind ik gewoon zielig. We krijgen de uitnodigingen toch ook in het Nederlands”. Waarop spreker probeerde: “Het Fries is toch wat eigener dan het Hollands? Het Nederlands”. Ander deel publiek zag geen bezwaar. “Fryslân boppe wy ha in eigen kultuer en in eigen taal, dat moat kinne”. Voorzitster hakt knoop door: voor de pauze Fries, Nederlands er na.
Reacties: 0
Nieuw jubileumboek over Elfstedentocht
Bron: Franeker Courant 1 november 1989
Vanmiddag vindt in het Fries Scheepvaart Museum in Sneek de uitreiking plaats van de drie eerste exemplaren van het jubileumboek 'De Friesche Elfstendentocht 1909-1989'. Het boek is geschreven door doctorandus Johannes Lolkama, politicoloog en onder andere kaatsverslaggever van de Franeker Courant. De eerste exemplaren worden uitgereikt aan Atje Keulen-Deelstra, Jeen van den Berg en ingenieur Jan Sipkema.
Reacties: 0
In 2011 Amerikanen op Mars
Bron: Friesch Dagblad 29 november 1989
De NASA, het Amerikaanse bureau voor lucht- en ruimtevaart, heeft de droom van president Bush over Amerikaanse nederzettingen op de maan en de planeet Mars nu ook met een echt scenario onderbouwd. In de toekomstvisie van NASA - een schets die overigens niet van een kostenraming is voorzien en dat doet wat verdacht aan - moeten in het jaar 2011 vier mensen (voorlopig uitsluitend Amerikanen) op de Rode Planeet landen en na verloop van tijd natuurlijk ook weer terugkeren.
Reacties: 0
Ik, flink meisje
Bron: Schuttevaer 25 november 1989
v. 19 jr. zou het schippersleven zo graag eens van dichtbij mee willen maken. Door een reis mee te varen v. Ned. naar bijv. B., Fr., of D. (mijn moeder is v. schippersafkomst). Mnd. juni, tegen vergoeding.

Reacties: 0
Plattelandsvrouwen Burgum
Bron: Actief 15 november 1989
Op de koffieochtend van 8 november 1989 van de afdeling Burgum van de Bond van Plattelandsvrouwen werd met z'n allen van gedachten gewisseld over het thema "Plooien en ontplooien in de Bond. Op weg naar 1990".
Reacties: 0
Maatregelen tegen het roken?
Bron: Friesch Dagblad 3 november 1989

Reacties: 1 van 1

Verboden te Roken ? Verboden tabak te maken

karstdevries (01-11-2009)