december 1959

 

 

Aflevering 29

Frysk Letterkundich Museum en Dokumentaasjesintrum officieel geopend
Bron: Friesch Dagblad en Leeuwarder Courant 30 december 1959
Op dinsdagmiddag 29 december is het Frysk Letterkundich Museum en Dokumintaasjesintrum (FLMD) officieel geopend met een kleine tentoonstelling. Het FLMD is gehuisvest op de bovenste verdieping van de Fryske Akademie in het Coulonhûs in Leeuwarden. “Wy hawwe wachte oant wy genôch hiene om ek hwat sjen litte to kinnen. Dat is nou safier, mar wy hoopje al, dat wy noch mear krije sille”, aldus dr. Y. Poortinga, voorzitter van het Literair-Histoarysk Wurkferbân tijdens de opening.

Reacties: 0
Friese emigranten vertrekken naar Australië
Bron: Leeuwarder Courant 3 december 1959
Vandaag om 13.00 uur zijn vierenvijftig Friese emigranten vertrokken naar Australië, onder wie ook de familie Nijp uit de Straat van Welgelegen (Leeuwarden). Hun nieuwe huis ligt helemaal ingericht op hen te wachten in hun nieuwe thuisland, Australië.

Reacties: 0
Recht zo die gaat
Bron: Tresoar, Fries Fotoarchief
Sinterklaas, in witte mantel, een Zwarte Piet en een aantal onderwijzers op het toneel tijdens één van de uitvoeringen van een sprookje opgevoerd voor de leerlingen van de Rooms-katholieke lagere en ULO scholen en hun ouders rond de Sinterklaas periode in schouwburg de Harmonie in Leeuwarden. Mogelijk bij Vrouw Holle (1956), Nofrita de Woudprinses (1957), Het verdwenen medaillon (1958) of De Toverdoos (1959). Naast Zwarte Piet dhr. Theo Steenhouwer.

Reacties: 1 van 1

moet controleren:)

Martina-online (vfasrtder21gmail.com) (12-12-2009)

Weer: Winter in Friesland
Bron: Friesch Dagblad 9-11 december 1959, Leeuwarder Courant 9-12 december 1959
Het is winter in Friesland. Winterse neerslag in de vorm van ijsregens en sneeuw zorgen voor de nodige overlast. Vooral in de Zuidwesthoek zijn er door gladheid tientallen ongelukken gemeld. Maar de kou zorgt ook voor plezier. Op de vlakte naast de ijsbaan bij Hurdegaryp kan na twee dagen vorst al geschaatst worden. Tot de schaatsers behoort ook de mr. H.P. Linthorst Homan, Commissaris van de Koningin. Helaas is de winterkou maar van korte duur: hogere temperaturen en regen maken na drie dagen sneeuw- en ijspret een einde aan de winter.

Reacties: 0
Vrouwen van nu hebben het maar makkelijk!?

Reacties: 0
ir. Tauber eerste prijs voor nieuwbouw PB aan de Boterhoek
Bron: Friesch Dagblad 8-10 december 1959, Leeuwarder Courant 15 december 1959
De architect ir. P.H. Tauber heeft de eerste prijs gekregen in de besloten ontwerpwedstrijd voor de nieuwbouw van de Provinsjale Biblioteek aan de Boterhoek. Zijn ontwerp ‘Peristylium’ werd unaniem door de jury als winnaar aangewezen. Dit heeft gedeputeerde mr. Van Krevelen meegedeeld in de vergadering van de Provinciale Staten. Het ontwerp van ir. P.H. Tauber te Alkmaar munt volgens de jury uit “door een harmonische conceptie, waarin een goede stedenbouwkundige opzet, grote doelmatigheid en een gave vormgeving”. Tegelijk met de nieuwbouw zal ook het gebied rond het Oldehoofsterkerkhof heringericht worden.

Reacties: 0
Nederlands wordt voertaal van Great Frysk Wurdboek
Bron: Friesch Dagblad 8 december 1959; e.a.
De Fryske Akademy heeft bekend gemaakt dat het Great Frysk Wurdboek (Woordenboek der Friese taal, Fryske Akademy 1984 - ) niet in het Fries maar in het Nederlands zal verschijnen. Deze aankondiging heeft de nodige stof doen opwaaien.
Reacties: 0
Dambreuk in Zuid Frankrijk
423 mensen omgekomen
Bron: Leeuwarder Courant 3 – 5 december 1959
De Malpassetdam in de rivier de Reyran bij Frejus in Frankrijk is op 2 december bezweken. De dambreuk veroorzaakte een vloedgolf die de Zuid Franse kustplaats Frejus in de avond van 2 december heeft overspoeld. Het water van het zeven kilometer lange stuwmeer spoelde door een gat in de dam naar buiten door het dal van de Reyran naar Frejus. Boerderijen en huizen werden vernield, bruggen weggeslagen en spoorwegen meegesleurd.
Reacties: 0
CORK
Bron: Leeuwarder Courant 4 december 1959

Reacties: 0
Sport: Kernploeg schaatsen vindt geen ijs
Bron: Leeuwarder Courant 3 december 1959
De schaatsers uit de kernploeg die speciaal naar Noorwegen waren afgereisd voor een trainingskamp, troffen daar geen ijs. Door het zachte weer is op het ogenblik schaatsen op ijs onmogelijk. Experts verwachten dat zodra de kou invalt, het in twee dagen tijd weer mogelijk is om te schaatsen.
Reacties: 0
 
Abonneren
Reageren
Colofon
Archief

Hunter straaljager bij Jelsum neergestort
Vier mannen redden de piloot
Bron: Friesch Dagblad 16 december 1959
Gistermiddag kort na half vier ploegde een Hawker Hunter-straaljager zich dwars door een smal binnenweggetje bij Jelsum. Toen de piloot, 1ste luitenant-vlieger D.P. Mossel uit Rotterdam zijn landing wilde inzetten op vliegbasis Leeuwarden, viel de motor uit. De piloot zette een noodlanding en bracht het toestel aan de grond. Het toestel vatte direct vlam. Vier mannen kwamen aansnellen en hebben de piloot uit de cockpit bevrijd.
Reacties: 0
BOAZ bank te Driesum failliet door wanbestuur directeur
Bron: Leeuwarder Courant 8 december 1959
BOAZ bank te Driesum is op advies van de bewindvoerders failliet verklaard. Na het constateren van verduisteringen is er een grondig onderzoek ingesteld naar de stand van zaken bij de bank. Bankdirecteur H.R.D. van de BOAZ bank te Driesum wordt verdacht van verduisteringspraktijken.
Reacties: 0
Radio: A. Wadman bespreekt nieuwe kinderlectuur
Bron: Literair Kwartier (RONO), 4 december 1959
“Ge zult het mij niet euvel duiden, luisteraars, wanneer ik in deze aan de Goedheiligman grenzende uitzending voor eenmaal afstand doe van de culturele hoogheid (of moet ik zeggen: culturele hoogmoed?) die een rubriek met de titel “Literair leven” nu eenmaal moet of schijnt te moeten beheersen en voor eenmaal afdaal naar de lagere regionen waar de kinderliteratuur thuishoort. Of kinderlèctúúr, zo ge die bescheidener benaming verkiest. De vraag of men kinderboeken tot de literatuur mag of moet rekenen ... “
Reacties: 0
Kinderpagina: Nieuwjaar
Bron: Leeuwarder Courant 30 december 1959
Het Nieuwe Jaar zit al te springen,
het wil de wereld in,
het wil naar alle nieuwe dingen,
beginnen bij het begin.
De wereld is heel even stil
en kijkt het even aan
hoe hij zijn eerste stappen zet
maar.... iedereen laat hem gaan.
O, hoor, dat Nieuwe Jaar, het zingt!
- een handje aan zijn mond –
Zijn boodschap voor de mensen klinkt
de hele wereld rond:
ik ben wel nieuw en nog maar klein,
maar ik doe heus mijn best.
Ik zing, ik lach, ik ben vol moed,
en jullie doen de rest!

Reacties: 0
Pijn of Griep?
Bron: Leeuwarder Courant 16 december 1959

Reacties: 0