Winter(sport)

 

 

Aflevering 31

Tien nuttige wenken voor den hardrijder
Bron: Handleiding voor het hardrijden op de schaats (Pb 28886)
1e Zorg, dat Uw lichaam getraind is, vóór er ijs komt. Begin daarom in September/October met droogtrainen en doe in den zomer aan athletiek of aan een andere zomersport; zwemmen is af te raden.

2e Leer eerst de techniek van het rijden door in kalm tempo ‘stijl’ te rijden, dwz op de juiste manier afzetten en de juiste houding en balans van Uw lichaam bepalen. Snelheid komt dan van zelf.

3e Koop een paar Noren van een goed merk en verzorg ze goed, door ze na het rijden droog te maken, in te vetten en van hoezen te voorzien. Slijp Uw schaatsen zelf. Oefen zooveel mogelijk op kunst- of natuurijs en rijd hierbij veel met de handen los. Start veel.

Reacties: 0
Koartebaanriderij Warten

Reacties: 0
OPROEP
Wie heeft er nog foto’s van schaatswedstrijden op natuurijs? Tresoar wil deze, indien passend, graag opnemen in de collectie. U kunt uw foto’s scannen (300 dpi) en mailen aan info@tresoar.nl onder vermelding ‘schaatshistorie’.
Reacties: 0


Reacties: 0


Reacties: 0


Reacties: 0
Naamlijst der Vrouwspersonen
Bron: Schatkamer van Tresoar
Welke den 1 Februarij 1805 te Leeuwarden zijn ingetekend, om op Schaatzen te rijden op TWEE PRIJZEN; de Eerste EEN GOUDEN OORIJZER, en de Tweede EEN STRENG GITTEN met EEN GOUDEN KROONTIE.
1. Rinske Johannes, Schinke Schans. 22 jaar
2. Dieuke Oebeles, Roodkerk. 22 jaar
3. Sjoukje Jacobs, Veenwouden, 18 jaar
4. ...
Reacties: 0
Friese Schaatsmedailles op de Olympische Winterspelen.
Turijn (2006)
Sven Kramer - Zilver - 5000m
Nagano (1998)
Ids Postma - Goud - 1000m
Ids Postma - Zilver - 1500m
Rintje Ritsma - Zilver - 5000m
Rintje Ritsma - Brons - 1500m
Rintje Ritsma - Brons - 10000m
Lillehammer (1994)
Rintje Ritsma - Zilver - 1500m
Falko Zandstra - Brons - 1500m
Rintje Ritsma - Brons - 5000m
Albertville (1992)
Falko Zandstra - Zilver - 5000m
Calgary (1988)
Jan Ykema - Zilver - 500m
Lake Placid (1980)
Lieuwe de Boer - Brons - 500m
Sapporo (1972)
Atje Keulen-Deelstra - Zilver - 1000m
Atje Keulen-Deelstra - Brons - 1500m
Atje Keulen-Deelstra - Brons - 3000m
Innsbruck (1964)
Sjoukje Dijkstra - Goud - kunstrijden
Sqauw Valley (1960)
Sjoukje Dijkstra - Zilver - kunstrijden
Reacties: 1 van 1

Op 15 maart 2002 hebben mijn broer en ik onze opa Wopke Aninga na 73 jaar laten herbegraven. Op deze dag werd zijn stoffelijk overschot in Heerenveen....

Nynke Groeneveld-Buis (nynkegroeneveldzonnet.nl) (01-02-2010)

En hoe zal het de sporters in Vancouver vergaan?
Bron: J. Lolkama, Van Chamonix tot Salt Lake City (C55742)
De geschiedenis van de Olympische Winterspelen is minder oud dan die van de Zomerspelen. Pas in 1924, na dertig jaar strijd, volgde erkenning en kon de eerste editie, in het Franse Chamonix, gehouden worden. Tegenwerking kwam lange tijd van vooral Noorwegen en Zweden, die hun nationale belangen beschermden.
Reacties: 0


Reacties: 0
 
Abonneren
Reageren
Colofon
Archief

Lyts Klein Thialf
Bron: Heerenveense Courant, november 2009
Lyts Klein Thialf werd in de tweede helft van de 19e eeuw opgericht als tegenhanger van de later koninklijk geworden ijsclub Thialf. Omdat voor de arme kinderen geen plaats was onder de vlag van het (grote) Thialf, besloot een aantal middenstanders een eigen vereniging op te richten. Uit die tijd dateert de opmerkelijke wedstrijdclausule dat de deelnemers (de ouders hadden geen geld om schaatsen aan te schaffen) ook op sokken aan de meet mogen verschijnen. De door het verloren gaan van de notulen niet bij naam en toenaam bekende oprichters hanteerden verder een eigen, exclusief taalgebruik. Alleen ''ongehuwde mans- en vrouwspersonen beneden de 12 jaar'' genieten recht op deelname.
Reacties: 1 van 1

Tineke van der Weide deed in 1981 en 1982 mee aan de wedstrijden van Lyts Klein Thialf. In 1981 won ze de tweede prijs bij de meisjes van 6 en 7....

(04-02-2010)

Kleine oorzaken, groote gevolgen
Bron: Leeuwarder Courant 2 februari 1910
Eenige dagen geleden, toen de sneeuw de straten nog bedekte, was het sneeuwballengooien natuurlijk aan de orde van de dag. Zoo wierp op de Kelders de eene straatjongen den ander met een sneeuwbal, die raak was. Nadat hierop een afstraffing van de zijde van den getroffene had plaats gehad, kwam een derde bengel op het toneel van den strijd. Deze koos partij vóór den sneeuwbalgooier en gaf diens tegenstander een stomp onder zijn kin. Dit was nog niet genoeg, want nauwelijks was de jongen van den schrik bekomen of deze werd door den laatst aangekomene opgenomen en over het hekwerk geworpen, dat in het Nauw is geplaatst.
Reacties: 0
Belslydjeie

Reacties: 0


Reacties: 0