maart 1970

 

 

Aflevering 32

Atje Keulen-Deelstra wereldkampioen schaatsen
Bron: Friesch Dagblad 2 maart 1970
De 31-jarige Atje Keulen- Deelstra uit Irnsum heeft voor de eerst in de schaatsgeschiedenis voor een (Friese) wereldkampioene gezorgd. Tijdens de dit weekend verreden dameskampioenschappen toonde Atje zich na een dramatische titelstrijd de sterkste.

Reacties: 0
Het eerste kievitsei
Bron: Friesch Dagblad 23 maart 1970
Bertus Blümers (35 jaar) uit Itens, die zondagmiddag het eerste Friese kievitsei vond heeft maandagmorgen zijn vondst aangeboden aan commissaris der koningin in Friesland, mr. H.P. Linthorst Homan.
Zoals bekend neemt koningin Juliana geen kievitseieren meer in ontvangst en ook de commissarissen der koningin zijn hiermee gestopt. Mr. Linthorst Homan is nog de enige die deze traditie in ere houdt.

Reacties: 0
Debút fan Tsjebbe Hettinga
Bron: Trotwaer maart 1970
Forsyk

dounsje
op myn wimpers
famke
mar doch it
op bleate fuotten

dyn waermte
sil dy opslute
yn myn eagen
myn flame
brant
lyk
in wylde dream
oer dy

mei ik dounsje
op dyn lippen
fearje yn dyn leafde

ik haw de sokken al út
de eagen wurde minder
it libben jonger
myn loften wurger
de skuon slite
hieltiten
mear

ik gean op ’e selde foet fierder
Reacties: 0
Bodem Kleine Wielen drooggelegd
Bron: Friesch Dagblad 25 maart 1970
Vis naar omliggende vijvers.
Vandaag worden de Kleine Wielen bij Leeuwarden drooggepompt, omdat men de bodem wil opschonen en zand wil uitgraven voor de omliggende recreatieterreinen.

Reacties: 0
Invoering plastic huisvuilzakken in Leeuwarden
Bron: Friesch Dagblad 25 maart 1970
De dienst Reiniging en Brandweer van de gemeente Leeuwarden start zeer binnenkort met het verstrekken van plasticzakken voor huisvuil, die de vuilnisemmers gaan vervangen.
Reacties: 0

Bron: Friesch Dagblad 16 maart 1970

Reacties: 0
Dolle Mina’s met blote buiken op artsencongres
Bron: Leeuwarder Courant 16 maart 1970
Een groep van tien Dolle Mina’s is zaterdagmorgen in het Academisch Ziekenhuis in Utrecht een wetenschappelijke vergadering van de gynaecologenvereniging binnengedrongen. De meeste Mina’s waren gekleed in lage heupbroeken en korte truitjes. Op het stuk ,,bloot” daartussen was met verf de kreet ,,Baas in eigen buik” geschilderd.

Reacties: 0
Dichter Ed Hoornik overleden
Bron: Keesings Historisch Archief

Reacties: 0
P. Oberman krijgt kopie van de film De Overval
Bron: Friesch Dagblad 17 maart 1970
Ik ben ontzettend blij. Dit is het mooiste geschenk dat mij gegeven kon worden en ik vind het bijzonder eervol dat het aan mij is uitgereikt. Dank je wel vrienden.
Dat zei een ontroerde Piet Oberman gisteren, toen hem door de Commissaris der Koningin een nieuwe copie van de film ‘De Overval’ was aangeboden in het provinciehuis te Leeuwarden.

Reacties: 0

Bron: Friesch Dagblad 20 maart 1970

Reacties: 0
 
Abonneren
Reageren
Colofon
Archief

Weinig vreugde in de Frieslandhal
Bron: Friesch Dagblad 19 maart 1970
"De stemmenwinst van de FNP moet gezien worden als een afzetting tegen Den Haag. Nationale gevoelens spelen er ook wel in mee."Dit was het commentaar van dr. Anne Vondeling gisteravond in de Frieslandhal te Leeuwarden, waar het FD samen met de NOS en verschillende politieke partijen een verkiezingsdienst organiseerde.
"Als dat zo zou zijn", antwoordde ons het KVP tweede kamerlid P.J. Engels, "waar komt dan dat verlies vandaan van PAK en dat verlies is groter dan dat van de christelijke partijen die medeverantwoordelijkheid dragen voor dit kabinet. Kennelijk blijkt ook uit de onvrede van de PvdA-kiezers dat zij van hun partij ook geen enkel alternatief verwachten".
Reacties: 0
Boze boeren leggen rouwkleed over Us Mem
Bron: Leeuwarder Courant 3 maart 1970
Friese Mij-vergadering werd massaprotest.
Het woord actie is gevallen. Daar hebben wij op gewacht. Ik vraag het hoofdbestuur een landelijke actie te ontketenen. U moet een dag bepalen, waarop wij allemaal een lege beurs met vrachtauto’s naar de minister van Landbouw in Den Haag zullen sturen.
Reacties: 0
Protest van Friese schrijvers
Bron: Leeuwarder Courant 9 maart 1970
Wie hier 1 boek leent is 1 dief, meldt het plakkaat dat een aantal Friese schrijvers gisteravond aan de gevel van de openbare leesbibliotheek op de Tweebaksmarkt te Leeuwarden hadden bevestigd.

Reacties: 0
Saampjes ongetrouwd in de tent niet meer verboden
Bron: Leeuwarder Courant 12 maart 1970
Wie met verloofde – of wat voor andere relatie dan ook – in Nederland wil gaan kamperen, stuit niet langer op een (zedenbeschermend?) artikel in de kampeervoorwaarden die op de achterkant van de kampeerkaart staan afgedrukt.
Reacties: 1 van 1

Hierbij een foto van onze kampkaart uit 1969. Wij zijn op 5 maart 1969 getrouwd en mochten vanaf deze datum dus legaal samen in één tentje kamperen!

Nynke Groeneveld (02-03-2010)


Bron: Friesch Dagblad 19 maart 1970

Reacties: 0

Bron: Friesch Dagblad 16 maart 1970

Reacties: 0