juni 1950

 

 

Aflevering 35

De Wonderjaren
Als het even kon speelden we op straat. Verstoppertje natuurlijk, maar ook ‘lantaarnpaaltikkertje’ en ‘puttenvoetbal’ (vijf corners zijn een ‘pienantie’). Meisjes hadden hun eigen spelletjes: handjeklap, elastieken, zwieren en ‘Jonas in de wallevis’. Een spel dat we met ons allen deden was ‘bordje tik’. We stonden in een rij achter elkaar en omstebeurt probeerden we een bal tegen een bordje met het huisnummer te gooien. Als het raak was, hoorde je een tik, iedereen stoof weg, behalve de tweede rij, want die moest de bal zo snel mogelijk oprapen en daarmee de anderen afgooien. Niemand won, niemand verloor, we gingen door tot we thuis moesten komen. Buitenspelen, eindeloos!

Tentoonstelling De Wonderjaren met jeugdherinneringen in tekst, beeld en geluid is vanaf 7 juni t/m 29 aug. 2010 te zien bij Tresoar.

Reacties: 0

Foto: heer en mevrouw de Boer

Reacties: 0
De Ald Hij
Bron: De Ald Hij
De eierzoekersclub "De Ald Hij" uit Deersum tijdens het 30-jarig bestaan in 1950 aan boord van de "Ankawi". Van links naar rechts; Jan Wuring (Sneek, schipper), Jouke Gercama (Roordahuizum), Jabik van der Land (Deersum), Douwe van der Ploeg (Rauwerd), Piet Sierdsma (Deersum), Meinte Venema (St. Jacobiparochie), Ruurd Hylkema (Deersum). In de roeiboot van links naar rechts; Hinne Koldijk (Deersum), Jaap Venema (Rauwerd), Cees van Dijk (Deersum).

http://www.dealdhij-dearsum.nl

Reacties: 1 van 1

Dy 'skipper' Jan Wuring wie in eigen-taxirider út de 1e Wâldstrjitte yn Snits, in âld-buorman. Hy wie ek lid fan de Snitser aaisikersclub en dy....

Rein Strikwerda (90), Meppel (01-06-2010)

 
Abonneren
Reageren
Colofon
Archief

Bitri scooter
Bron: Friesland Post
Ooit heeft Nederland één eigen scooterfabriek gekend. In de tijd dat de Vespa’s, heinkels en Lambretta’s bij duizenden door Nederland snorden, bloeide in Dokkum de enige scooterfabriek van vaderlandse bodem. De Bitri’s hadden een goede naam. Hun vermogen om een helling te nemen was fabelachtig. Vooral de 150 cc met het Oostenrijkse Rotax-motortje kon er wat van.

Reacties: 1 van 1

zie voor meer Bitri foto's ook het Fries Fotoarchief, de nrs. 103491 t/m 103495.

(02-06-2010)

Kick Wilstra; voetbalheld in de jaren ‘50
Boeken over Kick Wilstra - een super mid-voor – was de lieveling van jeugdige sportgekken. De naam van de stripheld was een samentrekking van de van Kick Smit, Faas Wilkens en Abe Lenstra.

Reacties: 0
OPROEP
Heeft u nog leuke, interessante of bijzondere herinneringen aan de jaren ’50. U kunt ons verhalen, foto of ander materiaal toesturen.

Foto: Siep Maat

Reacties: 0
Jongerein nei it Skiermûntseach
Bron: De Stim fan Fryslân, nr. 969- 23 juni 1950
Sé, sé, dou wide sé,
Hwat leist dêr drôgjend hinne


Dat song Jantsje Terpstra forline wike foar de Regionale Omrop yn it klankbyld fan ‘e Kr.F.S. kampen. En dat sille wy fan ’t simmer ek wer sjonge, en noch folle mear fleurige lieten.
Reacties: 0
BURGERLIJKE STAND


Pieter van der Jagt
Geboren op 6 juni 1950
10.000 ste burger van Drachten

Annemarie Jorritsma
Geboren 1 juni 1950

Reacties: 0