augustus 1980

 

 

Aflevering 37

Volgende week begint sloop van oude watertoren
Bron: Friesch Dagblad, augustus 1980
Komende woensdag zal het sloopbedrijf A. van der Wal uit Joure starten met de definitieve afbraak van de watertoren in Heerenveen. De sloop van de toren zal in totaal twee maanden in beslag nemen. Er wordt niet met zwaar materieel gewerkt. Zodoende wordt voorkomen, dat omringende gebouwen schade oplopen. De langzame methode wordt toegepast op verzoek van onder andere het gemeentebestuur van Heerenveen.
Tegen de sloop van de watertoren wordt in Heerenveen nog steeds actie gevoerd. Het opgerichte actie-comité, dat nu al drieduizend steunbetuigingen binnen heeft gekregen, overweegt nog steeds een arob-procedure tegen de gemeente Heerenveen. Ook denkt men aan een kort geding. De juristen zijn er wat dit betreft nog niet uitgekomen. Tijdens de vergadering van de raadscommissie van financiën heeft het PvdA-raadslid O. de Jong bij de rondvraag de kwestie nog even aan de orde gesteld. Hij kreeg wat dit betreft geen steun van de overige raadsleden.
(foto: F. Andringa, Fries Fotoarchief 35159)

Reacties: 1 van 1

Het blijft eeuwig zonde. Al glimt er hoop op herbouw in de toekomst... Er zijn plannen voor herbouw door FOOQ. Nu maar hopen dat dit plan wel door....

hhaveman (17-10-2011)

Commissaris H. Rijpstra opent nieuw kantoor van Woudsend
Bron: Friesch Dagblad, augustus 1980
Het "gat van Woudsend" is opgevuld. Commissaris der Koningin mr. H. Rijpstra opende gisteren het fraaie nieuwe kantoorgebouw van verzekeringsmaatschappij Woudsend. Hij noemde de vestiging van het kantoor erg belangrijk voor de Friese werkgelegenheid. Het is een goede zaak dat verzekeringsmaatschappij Woudsend hier haar vestiging heeft en wil behouden, zowel voor de regio Zuidwest-Friesland als voor het dorp Woudsend.
Reacties: 0
Tiny Mulder skriuwt Fryske fersy fan menear Prikkebeen
Bron: Friesch Dagblad, 21 augustus 1980
Tiny Mulder krige juster it earste eksemplaar fan it troch har yn it Frysk fertaalde berneboekje "De bjusterbaarlike reis fan menear Prikkeskonk".

Reacties: 0
Noch mar in eintsje...
Bron: Leeuwarder Courant, 1 augustus 1980
OUDEHASKE - De bouwvakvakantie nadert zijn einde. Voor velen zit de jaarlijkse periode van vrijheid en blijheid er wee op. Dat is te merken op de wegen waar zwaar beladen personenauto's met aanhangwagentjes of caravans de overhand krijgen. Ook deze eend heeft bijna zijn taak volbracht. Hij is nog blij dat ie rijdt en snort voor de allergrootste drukte uit, richting huis waar de zware last van hem af zal worden genomen. De baas weer aan het werk en dan eindelijk voor de eend een beetje kalmer aan.

Reacties: 0
Automobilist reed al zendend met 27 MC wielrijdster aan
LEEUWARDEN - De 32-jarige verkoper B.R. uit Leeuwarden reed vrijdagmorgen half twaalf met zijn auto links door de bocht Beethovenplantsoen-Sweelinckstraat en reed daardoor de 28-jarige wielrijdster mevrouw C. Nijland-Jorritsma aan. Het ongeluk was te wijten aan het feit dat R. tijdens zijn rit bezig was met zenden met een 27 MC-zender. Het bleef bij schade aan fiets en auto. De zendapparatuur van R. werd in beslag genomen aangezien hij niet een machtiging had en de apparatuur het goedkeuringsmerk van de PTT miste.
Reacties: 0
Klein aksident bij bezetting Us Thús
Bron: Leeuwarder Courant, 28 augustus 1980
Alhier deed zich verleden week een klein aksident voor, wat niet veel om de hakken had en zouden hier dan ook geen omdenken aan gegeven hebben want dan denken deze onverlaten ook nog dat ze belangrijk zijn en daar is het hun om te doen vanzelf, zo vaak als het kan in de publiciteit, waar wij dus niet aan beginnen zullen, maar omdat ons blad door dit gedonderjaag niet verschenen is, moeten wij het er wel even over hebben dat zodoende, want wat was het geval?
Reacties: 0
Taalspegel
Bron: Leeuwarder Courant, 8 augustus 1980

Reacties: 0
Eerste deel provinciehuis de grond in
Bron: Friesch Dagblad, augustus 1980
Commissaris der Koningin mr. H. Rijpstra heeft gisteren de eerste diepwand laten zakken voor de nieuwbouw van het Provinciehuis aan de Tweebaksmarkt te Leeuwarden. De nieuwbouw moet straks plaats bieden aan 215 ambtenaren. In het vergrote provinciehuis kunnen dan ongeveer 350 ambtenaren worden ondergebracht. In maart 1983 zal het zover zijn, volgens de plannen althans.

Reacties: 0
Viditel in Sneek van start
Bron: Leeuwarder Courant, 8 augustus 1980
Mevrouw Neelie Smit-Kroes, staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat, heeft gistermiddag in hotel De Wijnberg in Sneek het nieuwe communicatiemiddel Viditel ten doop gehouden. Onder deze naam gaat de PTT een jaar lang een proef nemen met het zogenheten viewdata-systeem. Mevrouw Smit is op het ogenblik met vakantie in Sneek, vandaar dat deze stad was uitgekozen voor de eerste officiële uitzending. Overigens moest de plechtigheid een kwartier worden uitgesteld omdat de stoppen doorsloegen.

Reacties: 0
In Drachten 101-jarige
Bron: Friesch Dagblad, 6 augustus 1980
Mevrouw Popkje van den Akker-Haisma uit Drachten vierde gisteren haar 101ste verjaardag. De hoogbejaarde dame vertoeft sinds 1969 in het verpleeghuis Bertilla waar het feest in intieme kring werd gevierd. Mevrouw Van den Akker is geboren en getogen in Beetsterzwaag. In die plaats woonde ze ook tot het moment dat ze haar intrek nam in Bertilla.
Reacties: 0
Kamikaze-stijl Joop Atsma
Bron: Leeuwarder Courant, 18 augustus 1980
De ronde van Gerkesklooster was zaterdagavond enerverend genoeg om het in groten getale opgekomen publiek te boeien. Vanaf de eerste ronden, toen Joop Atsma in zijn onderhand gebruikelijke kamikaze-stijl opende, tot de laatste kilometers was er strijd.
Reacties: 0
 
Abonneren
Reageren
Colofon
ArchiefReacties: 0
Bibliotheek leende eerste boeken uit in nieuw gebouw
Bron: Leeuwarder Courant, 12 augustus 1980
LEEUWARDEN - Terwijl in alle hoeken van het gebouw de stofzuigers snorden en schilders en timmerlieden de laatste hand legden aan pilaren en studie-zithoeken, konden vanmorgen de bibliotheekleden hun boeken komen ruilen in hun nieuwe bibliotheek in de Beurs.

Reacties: 0
Fryske wurdlist foar amtners oanbean
Bron: Friesch Dagblad, augustus 1980
Op it Provinsjehûs hat de hear E.S. de Jong fan 'e moarn it boekje "Lytse oanrikkemandaasje" oanbean oan deputearre drs. Jaap Mulder. It boekje is in list fan amtlike wurden en is bedoeld as in oanfolling op it Frysk Wurdboek.

Reacties: 0
Woonboerderij Jaap Maarleveld in de as gelegd
Bron: Leeuwarder Courant, 9 augustus 1980
De fraaie woonboerderij aan de Boskdobbe 4 van het acteursechtpaar Jaap Maarleveld en Manon Alving is gistermorgen door brand verwoest. De brandweergroepen uit Ureterp en Wijnjewoude bestreden het vuur, maar slaagden er niet in de boerderij, die een rieten dak had, te behouden.

Reacties: 0


Reacties: 0