november 1930

 

 

Aflevering 40

Je moet maar lef hebben
Bron: Nieuwe Harlinger Courant 4 november 1930
Dezer dagen kwam er een jongeman op het politie-bureau, die daar een verhaal opdiste over zijn wereldse ellende. Hij was werkloos en naar Harlingen gekomen om bij de Zuiderzeewerken werk te zoeken. Zijn vader zat wegens mishandeling voor 2½ jaar in de gevangenis en dus was hij aangewezen om de kost te verdienen voor zijn moeder en zijn vele zusjes en broertjes.

Reacties: 0
St. Jacobiparochie Ongeval
Bron: Bildtsche Courant 21 november 1930
19 nov. – Gistermiddag waren enige arbeiders, werkzaam bij de firma Dijkstra en Gebr. Miedema alhier, bezig met het opscheppen van “sjudden”. Deze sjudden worden in de spoorwagons gebruikt om aardappelen voor bevriezen te behoeden. Plotseling stortte een gedeelte der meters hoge sjudhoop naar beneden, waardoor de p.l.m. 63-jarige arbeider Tiete Jansen, wonende alhier, zodanig getroffen werd, dat één zijner benen brak. Geneeskundige hulp was spoedig ter plaatse, deze werd verleend door Dr. T. A. Wassenaar alhier, die de getroffene per auto naar zijn woning bracht.
Reacties: 0


Reacties: 0
Telefooncel
Bron: Friesch Dagblad (FD) 12 november 1930
Sneek. De Directeur van het Post- en Telegraafkantoor te Sneek brengt ter algemene kennis dat aan het spoorwegstation aldaar is geplaatst een telefooncel met automatische incasseerinrichting van waaruit door het inwerpen van het vereiste aantal dubbeltjes zowel lokale als interlokale en internationale gesprekken kunnen worden gevoerd. Van deze telefooncel kan worden gebruik gemaakt van 8 tot 21 uur op werkdagen en van 8 tot 9 en van 13 tot 14 uur op Zon- en Feestdagen.

Reacties: 0
Friesche boeren in Frankrijk
Bron: Hepkema’s Nieuwsblad van Friesland 4 november 1930
Een medewerker van het Hbl. is op reis in Noord-Frankrijk en bezoekt daar ook de Nederlandse boeren, die zich voornamelijk in de Noordelijke departementen gevestigd hebben. Dicht bij het stadje Serquiguij in Normandië staat een kasteel, begin negentiende eeuw aangekocht met bijbehorende landerijen door een Nederlandse maatschappij, de “Holland-Frankrijk landbouwmaatschappij”.
Reacties: 0
Weest waakzaam
Bron: FD 22 november 1930
Uit de Kamerdebatten is nu wel voldoende gebleken dat de SDAP niet te vertrouwen is. Op deze partij blijft rusten het odium van onbetrouwbaarheid. De “ja-noch-nee” politiek mist alle vastheid en brengt de veiligheid van land en luiden in bestendige “wiebeling’.
Met de communisten weet ge precies waar ge aan toe zijt.
Zij prediken openlijk de revolutie.
Reacties: 0
 
Abonneren
Reageren
Colofon
Archief

Vol gas
Bron: Koudumer courant Zaterdag 15 november 1930
Heidenschap. Na afloop van een zangrepetitie zijn de zangers met enige Workumers die “het zingen” met een bezoek “vereerden” slaags geraakt. De Workumers werden spoedig genoodzaakt de oude Ford waarmee ze hier waren “vol gas “te geven, maar beloofden met hulptroepen een volgende keer terug te zullen komen. Dat belooft wat!
Reacties: 0


Reacties: 0
Zevenwouden
Bron: FD 24 november 1930
De aanhoudende regen en de steeds westelijke winden der laatste dagen hebben het boezemwater geweldig doen stijgen. Vele landerijen zijn ondergelopen. Vooral tussen Heerenveen en Knijpe en aan de kunstweg naar Gorredijk staan vele landerijen blank. Hier en daar werden de bewoners van deze streek verrast, doordat het overvloedige water doordringt tot in de kelders waarin menigeen zijn winterprovisie heeft opgeslagen.

Reacties: 1 van 1

Kan de pastorie van Warten zijn. Volgens mij met ds Bruins en zijn vrouw en dochter. De geschiedenis van Warten is mijn hobby, maar ik heb deze foto....

Jaap Hiemstra (28-11-2010)

Kerk en school
Bron: FD 25 november 1930
Een sekte “van de lach”.

De Hongaarse correspondent van de Daily Telegraph”meldt, dat te Debreczin een religieuze sekte ontdekt is, die zich de “Lach-Kerk” noemt: de leden zouden gezamenlijk de bijbel lezen en bij elke tekst in lachen uitbarsten, volgens een voorschrift dat zij ergens gevonden menen te hebben.
Reacties: 0
Op Skilge en Vlieland
Bron: De Wandelaar november 1930

Reacties: 0
Kantongerecht Bolsward Zitting van Woensdag 29 Oktober
Bron: Bron: De Jong’s Nieuwsblad 1 November 1930
Diep donk’ re ogen,
Zwart als de nacht…
S.V. te Workum is thans aan de beurt.
Getuige K., agent van politie te Workum, vertelt, dat op een avond S.V. in gezelschap van zijn broer H.V. wat al te veel lawaai maakte en toen de politie hun daarover een aanmerking maakte, deze hebben gemolesteerd. Vooral toen hebben ze de politie heel gemeen aangezien.
Reacties: 0

Bron: De Jong’s Nieuwsblad 1 November 1930
ZUIDWESTHOEK. Het is in verschillende plaatsen rondom de Zuiderzee heel goed merkbaar, dat van de jonge mannen vele naar elders zijn vetrokken. De beurs heeft lang niet meer de bezetting van voorheen.

Reacties: 0
Sleauwe zeemeeuw
Bron: Koudumer Courant zaterdag 8 november 1930
Oudemirdum. Door de heer Jacob Postma alhier werd aan de zeedijk een zeemeeuw gevangen die een beetje “sleauw”was. Toen P. in gezelschap de vogel nader beschouwde, bleek het dat het dier geringd was door of vanwege het Nat.Hist.Museum te Leiden. Men zond de ring daarheen en kreeg bericht dat de vogel als nestjong te Callantsoog (N.H.) in 1911 was geringd en dus 19 jaar oud was.
Reacties: 0
Afbraakstation Finkum

Reacties: 0
Een huldeblijk aan Th. Van Welderen baron Rengers
Leeuwarden. Een beminnelijke persoonlijkheid van grote verdienste gaat binnenkort onze provincie verlaten: de heer Th.M.Th. van Welderen baron Rengers te Oenkerk. De heer R. was in zijn omgeving en daar buiten- in Trijnwouden- een geziene figuur. Mede aan zijn initiatief en activiteit is de oprichting van verschillende instellingen, zoals de zuivelfabriek, de vlasfabriek, de spaarbank en de naaischool te danken geweest.
Reacties: 1 van 1

Ook mijn bet-overgrootvader Gabe Nijdam (1821-1910) zal de heer Rengers een beminnelijke persoonlijkheid hebben gevonden. Gabe verbleef vanaf 1883....

Nynke Groeneveld-Buis (01-11-2010)