mei 1931

 

 

Aflevering 46

De omlegging der tramlijn te Heerenveen
Bron: Nieuwsblad van Friesland 15 mei 1931
Heerenveen, 13 Mei. Hedenmiddag heeft de omlegging der tramlijn door onze plaats haar beslag gekregen.
De tram van Drachten, die te 14.40 uur hier aankomt, was de eerste, die via de aansluiting bij Voormeer langs het nieuwe lijntje het station bereikte.
Van de zijde van het publiek was er een groote belangstelling.

Reacties: 0

Bron: de Jongs Nieuwsblad 30 mei 1931

Reacties: 0
Waschmachine
Bron: Bildtsche Courant 8 mei 1931
Beetgum. 6 mei.- Hedennamiddag werd op de zaal van den Caféhouder D. Nauta alhier, een demonstratie met een gepatenteerde waschmachine (Waschzuiger) gehouden.
Reacties: 1 van 1

In het voorjaar van 1929 maakt de zuster van mijn oma een reis naar Amerika. Dooitske Terpstra (1895- 1983) werd uitgenodigd door een aantal Friese....

Nynke Groeneveld-Buis (08-05-2011)


Bron: Nieuwsblad van Friesland 15 mei 1931

Reacties: 0
Krasse ouderdom. Bijna 99 jaar.
Bron: Nieuwsblad van Friesland 8 mei 1931
De practijk van het krantenleven heeft ons al heel dikwijls in aanraking gebracht met hoogbejaarden, die hun ouderdom met lust en met eere droegen en konden bogen op een kras gestel. Maar zelden zagen we zulk een krassen ouderdom als bij Roelof Koehoorn, inwonende bij zijn zoon Jan Koehoorn, aan de Ringvaart te Oosterzee.

Overlijdensakte Roelof Koehoorn.


Reacties: 0
De moord te Drachten.
Bron: Friesch Dagblad 21 mei 1931
Naar wij vernemen zal Durk Tabak, die door de rechtbank wegens doodslag, veroordeeld is tot 15 jaar gevangenisstraf, den 4den juni a.s. in hooger beroep voor het gerechtshof te Leeuwarden terecht staan. Er zijn 12 getuigen gedagvaard.
Reacties: 0

Bron: Nieuwsblad van Friesland 06 mei 1931

Reacties: 0
Pinkster-Maandag op de fiets.
Bron: Koudumer Courant 30 mei 1931
Laatsleden Pinkster-Maandag was het zeer druk op de wegen. Ook het Rijsterbosch telde weer duizenden bezoekers. Jammer is dan dat er nog zoo velen zijn, die het genot van velen door baldadigheid in brooddronkenheid in dom en lomp egoïsme verstoren.
Reacties: 0
 
Abonneren
Reageren
Colofon
Archief

45 jaren op de wereldzeeën.
Bron: Nieuwsblad van Friesland 4 mei 1931
Kapitein Gerrit Bruin op Vlieland, de 81-jarige zeerob, die 45 jaren de zeeën bevaren heeft en daarna nog 20 jaar voorzitter is geweest van de Reddingscommissie op Vlieland , heeft thans deze functie neergelegd. Een berichtgever van het Hbl. heeft met de oude een poos gebabbeld over het zeemansleven

Reacties: 0


Reacties: 1 van 1

Hier staat zo'n moderne pendule bij ons op de schoorsteenmantel. Mijn vader Folkert Buis had een vaste plaats naast de kolenkachel. Hij werkte in....

Nynke Groeneveld-Buis (08-05-2011)

Wat de soldaat op marsch niet mag zingen.
Bron: Nieuwsblad van Friesland 29 mei 1931
De minister van Defensie heeft aan commandanten van korpsen de volgende circulaire doen toekomen:
Het is bekend geworden, dat het, ondermeer tijdens de in 1930 gehouden afstandsmarschen, zou zijn voorgekomen, dat door troepenafdeelingen liederen werden gezongen, die in grove bewoordingen uiting gaven van weinig vriendschappelijke gevoelens tegenover een ander volk.
Reacties: 0
Schiesser's geknoopt tricot
Bron: Nieuwsblad van Friesland 06 mei 1931

Reacties: 0
Opening nieuwe brug te Franeker
Bron: Nieuwsblad van Friesland 27 mei 1931

Reacties: 0
Drooglegging te Sneek
Bron: Nieuwsblad van Friesland 11 mei 1931

Reacties: 0
Zij kwam er “goedkoop” af.
Bron: Harlinger Courant 29 mei 1931
Woensdag, bij het ledigen van een emmer vuil in de Zoutsloot, bemerkte mevrouw K. dat ook haar portemonnaie met een inhoud van f6 met het vuil in het water verdween. K. heeft nog geruimen tijd naar de beurs gedregd doch zonder resultaat. De waarde van de Zoutsloot is, nu wel niet uit aesthetisch oogpunt maar materialistisch bekeken dus weer verhoogd.
Reacties: 0

Bron: Nieuwsblad van Friesland 18 mei 1931

Reacties: 0
Godslastering strafbaar.
Bron: Friesch Dagblad 2 mei 1931
Minister Donner heeft dezer dagen een wetsontwerp ingediend, dat zeker door een breed deel van ons volk met groote sympathie zal worden begroet. Wij bedoelen de aangekondigde strafwetbepalingen tegen de Godslastering , zooals die den laatsten tijd in “De Tribune” op zoo schandelijke en hoogst kwetsende wijze plaatsvond.
Reacties: 0
De wonderlijke reizen en avonturen van Toontje Ezelsvel
Bron: Koudumer Courant 09 mei 1931

Reacties: 0
Zigeunermassa's
Bron: Bildtsche Courant 8 mei 1931
Oudebildtzijl. De laatste tijd wordt ons dorp overstroomd door een onophoudelijk vloeiende massa zigeuners en andere woonwagenbewoners, die dikwijls met groote brutaliteit en ongelooflijke woordenrijkdom hun ongevraagde “artikelen” aan den man proberen te brengen.
Reacties: 0
Afbraak panden in de Peperstraat in Leeuwarden
Bron: Leeuwarder Nieuwsblad 20 mei 1931

Reacties: 0
Oudega H.O.N.
Bron: Koudumer Courant 16 mei 1931
Onze mooie asfaltbetonweg, welke in 1929 is aangelegd, begon op onderscheiden plaatsen, leelijke plekken te vertonen. Vanwege Mij Wegenbouw, die de weg 2 jaar garandeerde, is men deze week bezig, deze plekken te repareeren. ’t Is te hopen dat dit grondig en duurzaam zal zijn, daar de weg in zijn nieuwen staat, zeer door ieder werd geroemd.
Reacties: 0


Reacties: 0