juni 1951

 

 

Aflevering 47

Jan en Sjoerdje houden na 40 jaar op met ‘molkesuteljen’
Bron: Leeuwarder Courant 1 juni 1951
Jan van den Berg en zijn vrouw Sjoerdje van der Meer te Eernewoude houden op met ‘molkesuteljen’. Meer dan veertig jaar hebben ze hun melkkarretje iedere ochtend eendrachtig door de straten van het dorp geduwd en melk van de zuivelfabriek te Garijp aan de man gebracht maar onder de bedrijven door zijn ze 75 en 74 geworden en vinden dat het mooi is geweest.

Reacties: 0
Er is veel veranderd in het gesticht te Franeker, honderd jaar psychiatrische inrichting
Bron: Leeuwarder Courant 2 juni 1951
In 1851 is in Franeker de Psychiatrische Inrichting opgericht. In Franeker heeft men grootse plannen ten aanzien van de viering van het honderd-jarig bestaan. Op 12 juni is er in de Martinikerk een herdenkingsbijeenkomst waaraan talrijke koren uit Friesland zullen meewerken.

Reacties: 1 van 1

4 generaties terug was de jongste zus van één van mijn voorouders geplaatst in het krankzinnigengesticht te Franeker. Zij leefde van 1809-1859.....

Cees (tamariskcasema.nl) (16-06-2011)

It autoritsje
Bron: Leeuwarder Courant 15 juni 1951

Reacties: 0
Nieuw verkeersknooppunt bij Goutumer pompstation
Bron: Leeuwarder Courant 26 juni 1951
Levensgevaarlijke situatie zal straks beëindigd zijn

Door de aanleg van de nieuwe brug is er bij het Goutumer pompstation al heel wat veranderd. Binnen afzienbare tijd zal de situatie er echter nog grotere wijzigingen ondergaan.

Reacties: 0
Fotografen-oorlog voor Leeuwarder stadhuis
Bron: Het Vrije Volk 2 juni 1951
Anne en Annie werden er nerveus van.
Het botert niet al te best tussen de fotografen, die zich dagelijks bij het Leeuwarder stadhuis opstellen om bruidsparen, mitsgaders hun familieleden, op de kiek te zetten. Deze lieden beconcurreren elkaar en wanneer de onderlinge wedijver tussen de stadhuisfotografen op de spits wordt gedreven, kan er een soort oorlog ontstaan, waarbij niets en niemand wordt ontzien, zelfs het bruidspaar niet.
Reacties: 0
Piëta, beeld van de Moeder van Smarten
Bron: Ons Noorden 15 juni 1951

Reacties: 0
Zes jaar bedolven in een bunker!
Bron: Het Vrije Volk 18- juni 1951
Van zes man leeft er nog één.
Volop voedsel, maar voor de rest...
Toen arbeiders bezig waren een vernielde ondergrondse bunker op te ruimen bij Babie Doly, in de buurt van Gdynia, kwam plotseling een man van 1,80 meter tevoorschijn, wiens hoofdhaar tot zijn enkels en wiens baardharen tot zijn knieën reikten.
Reacties: 0
Wolvega kreeg een prachtig modern zwembad
Bron: Leeuwarder Courant 4 juni 1951

Reacties: 0
Sneek verliest trapgeveltje uit de zeventiende eeuw
Bron: Leeuwarder Courant 5 juni 1951
Behalve de bekende trotse Waterpoort, Martinikerk en stadhuis bezit Sneek op bouwkunstig gebied niet veel merkwaardigs. Vooral het getal oude gevels is gering. Hun aantal is intussen weer verminderd doordat deze week het pand Grootzand 62 wordt gesloopt. Bij het afbreken is maandag een grote muuroppervlakte met oud-Hollandse tegels te voorschijn gekomen, die door de sloper zijn meegenomen.

Reacties: 0
Zomerse dag in Dokkum
Bron: Het Vrije Volk 09 juni 1951

Reacties: 0

Bron: Ons Noorden 22 juni 1951
In de kom van het dorp Scharnegoutum, bij Sneek, werd de 70-jarige C.v.d. Schaaf zodanig door een vrachtauto van de fa. S. te Dokkum aangereden dat hij op slag werd gedood.

Reacties: 0
Chief Whip
Bron: Leeuwarder Courant 2 juni 1951

Reacties: 1 van 1

Mijn vader was een stevige roker. Van zijn generatie rookte bijna iedereen, zodat hij daarin bepaald geen uitzondering vormde. Ik herinner me de bruine....

Jaap Ruiter (j.a.ruiterrug.nl) (15-06-2011)

Ingezonden: Waar gaan wij heen met het Fries?
Bron: Leeuwarder Courant 7 juni 1951
Het wil mij voorkomen dat de in dit blad gevoerde discussie over het Fries uitermate leerzaam is voor elkeneen die zich vleide met de gedachte dat wat de ‘oprjochte’ Friezen van zich doen horen, nog steeds niets meer is, dan een hardop dromen over hun illusies; men zal nu zeker wel beginnen in te zien , in het bijzonder ook in Holland, dat zij druk bezig zijn aan het verwezenlijken daarvan, en dat het dus de hoogste tijd is om met vaste hand in te grijpen in dit wespennest …
Reacties: 0
Workums kathedraal in gebruik genomen
Bron: Leeuwarder Courant 21 juni 1951
De overdracht en inwijding van het geheel gerestaureerde kerkgebouw der Ned. Herv. Gemeente van Workum heeft gisteren plaats gehad en het is tot een historisch en werkelijk feestelijk gebeuren geworden.

Reacties: 0
Ameland
Bron: Leeuwarder Courant 30 juni 1951

Reacties: 1 van 2

Beste mensen, Toevallig kwam ik afgelopen week op Ameland een foto tegen van vakantiehuis Excelsior uit 1953. Ik was toen 12 jaar en stond waarachtig....

T. Elzinga-de Vries (27-09-2015)

Frieschepalen viert vandaag zijn geboorte Van ‘molhoop’ tot zelfstandig dorp met 800 inwoners
Bron: Leeuwarder Courant 28 juni 1951
Mogen we de geschiedschrijver geloven, dan zou Johan Maurits van Nassau in of omstreeks het jaar 1672 de gedenkwaardige woorden hebben gesproken: “De Friesche Palen is maar een molhoop ende van te kleyn begryp’.

Reacties: 0
 
Abonneren
Reageren
Colofon
Archief