augustus 1981

 

 

Aflevering 49

Blokkade van binnenschippers sluis Lemmer
Bron: Friesch Dagblad 10 augustus 1981
De binnenschippers zijn vannacht op landelijke schaal een protestactie begonnen. In verscheidene plaatsen zijn de grootscheepse vaarwateren geblokkeerd. In Friesland was vanmorgen nog maar één blokkade. Een zestal binnenschepen sloten vannacht om twaalf uur de sluizen in het Prinses Margrietkanaal af. Aan weerskanten lagen vanmorgen enkele tientallen schepen te wachten. Druk is het overigens nog niet omdat de bouwvak nog niet voorbij is. Bij Gaarkeuken hebben binnenschippers het scheepvaartverkeer ook geblokkeerd. Bij de foto: de blokkade in Lemmer.

Reacties: 0
Tjitte Brouwer kampioen skûtsjesilen
Bron: Friesch Dagblad 6 en 8augustus 1981
Voor de zevende keer is Tjitte Brouwer als schipper van de Gerben van Manen kampioen geworden van het skûtsjesilen. Gisteren had hij aan een zevende plaats genoeg om de titel veilig te stellen: hij werd vijfde. De 65-jarige schipper heeft nu in totaal 19 titels behaald. Hij hielp namelijk als fokkenist Ulbe Zwaga twaalf kampioenschappen in de wacht te slepen.

Reacties: 0
Franse auto van de weg gehaald
Bron: Friesch Dagblad 1 augustus 1981
De Fransman L.T. (23) uit Parijs zal het voorlopig zonder auto moeten stellen. De Leeuwarder politie nam gisteravond om elf uur zijn oude voertuig in beslag. De kwaliteit van de auto leek zo slecht, dat men het beter achtte het voertuig voor een technisch onderzoek van de weg te halen.
Reacties: 0
Operaesje Fers yn augustus
Bron: Leeuwarder Courant 1 augustus 1981
It program fan de Fryske line fan Operaesje Fers (05100-31313) sjocht der foar de moanne augustus lykas folget út:
oant 7 aug. Gerben Brouwer Pakhúsfeint Ofspylje;
7-14 aug. Bennie Huisman Simmersang Ofspylje;
14-21 aug.
Dam Jaarsma Simmerbyld út it foarige Ofspylje;
21-28 aug. Theun de Vries Feanwâlden Ofspylje;
28 aug.-1 sept.
Pier Boorsma Lizzend op it strân Ofspylje.
Reacties: 0
Puzzel van de week
Bron: Woudklank 27 augustus 1981

Reacties: 0

Bron: Woudklank 13 augustus 1981

Reacties: 0


Reacties: 0
 
Abonneren
Reageren
Colofon
Archief

Dominee luidt de noodklok in kerk te Schraard
Bron: Friesch Dagblad 11 augustus 1981
Dankzij het luiden van de elektrische klok is kandidaat A.K.W. Douma uit Hardegarijp zondagochtend bevrijd uit de afgesloten hervormde kerk in Schraard. "Ik moast my noch efkes ferklaaie yn de konsistoarje. Wilens moat de koster de doar ticht dien ha. Dêr ha'k totaal gjin euvelmoed yn hân", aldus de heer Douma.
Reacties: 0
Ofskie E.S. de Jong
Bron: Friesch Dagblad 1 augustus 1981
"Wat doch ik jimme wat oan mei dit moaie waar...", sei de hear E.S. de Jong fan Boalsert justermiddei yn de kofjekeamer fan it Provinsjehûs te Ljouwert. Dêr naam hy yn de rûnte fan famylje, kunde en 'kollega's' ôfskie as skriuwer fan de Kommisje Befoardering Frysk Taalgebrûk. Nei de provinsje en de Fryske taal yn dizze funksje fiif jier tsjinne te hawwe, makket de hear De Jong gebrûk van de 'VUT-regeling'.

Reacties: 1 van 1

wat aardich, ús heit wer yn it nijs! eltse dei noch strúnt er rûn. lju freegje gauris: de biografy, wurdt dat noch wat, wannear? mar hy is my te'nei,....

simen de jong (simendejonggmail.com) (07-08-2011)

Duitse badgast op Terscheling niet pienter genoeg
Bron: Friesch Dagblad 8 augustus 1981
Een Duitse badgast op Terschelling heeft donderdag gemerkt dat het Noordzeestrand niet altijd een goede bewaarplaats voor portefeuilles is. De man had voordat hij in de Noordzee ging zwemmen zijn geld en waardepapieren uit angst voor diefstal maar in het zand begraven. Na het zwemmen kon hij de bewaarplaats echter niet terugvinden. Gisteren heeft men met behulp van een mijndetector nog getracht de portefeuille op te sporen. De zoekactie had echter geen resultaat.
Reacties: 0
Tweede Stellingwerver dag Oldeberkoop was druk, warm en gezellig
Bron: Friesch Dagblad 6 augustus 1981
De 'twiede Stellingwarver dag' die de initiatiefgroep Stellingwarvers Mitmekaander gisteren hield in het fraaie oude plaatsje Oldeberkoop is een geslaagd gebeuren geworden. Het was drukker dan vorig jaar, erg warm maar ook gezellig.

Reacties: 0
Best augustusweer
Bron: Woudklank 27 augustus 1981
Augustus zal zo dadelijk ongetwijfeld als de beste van de drie zomermaanden de geschiedenis in gaan. Op dit ogenblik is het aan een hogedrukgebied, dat van het Kanaal naar het continent doorschuift te danken, dat het weer droog blijft, er zonnige perioden voorkomen en de temperatuur op een aangenaam niveau is en blijft. De thermometers bereiken hoogste waarden van 22 à 23 plaatselijk 24 graden.

Hans de Jong

Reacties: 0

Bron: Frysk en Frij 29 augustus 1981

Reacties: 0
Dongeradeels protest tegen herindeling
Bron: Friesch Dagblad 3 augustus 1981
De gemeentebesturen van Oost- en Westdongeradeel zijn het, zoals bekend, niet eens met de plannen voor de gemeentelijke herindeling die de provincie en het rijk voorstaan. Zij willen wel een samenvoeging, maar wensen niet aan Dokkum te worden vastgeplakt. De gemeentebesturen hebben vanmorgen hun ongenoegen zichtbaar gemaakt door het plaatsen van een bord bij Tiltsjebuorren aan de Hantumerwei onder Aalzum.

Reacties: 0
Provincie geeft folder uit over windsurfen
Bron: Woudklank 6 augustus 1981
Het provinciaal bestuur van Friesland heeft een folder uitgegeven over de mogelijkheden en onmogelijkheden van windsurfen in Friesland. Het snel toegenomen plankzeilen betekent voor velen een gezonde ontspanning in vrije tijd. Met de toename van het aantal surfers neemt echter ook de kans op ongevallen toe.
Reacties: 0
Tineke Vlieger opnieuw Fries fierljepkampioene
Bron: Weekblad Actief 27 augustus 1981
Afgelopen zaterdag werd Tineke Vlieger uit Rijperkerk voor de vijfde maal Fries fierljepkampioene. Dat gebeurde traditioneel in Winsum waar de akkomodatie over de St. Jabik te boek staat als een uitermate goede gelegenheid om verre tot zeer verre sprongen te realiseren. Dat bleek onder andere uit de kampioenssprong van Tineke, die met een zwiep van maar liefst 14.18 mtr. een fantastisch nieuwe Nederlands rekord vestigde.

Reacties: 0
Solidariteit, ek yn it uterlik
Bron: Frysk en Frij 8 augustus 1981
Pytjon Sikkema en Wim Beckers. Twa Fryske "troubadours", dy't harren kyk op de wrâld útdrage middels meast eigenmakke teksten. Maatskippijkrityske teksten foar 't measte: de lytse man dy't op 'e kop skiten wurdt troch de grutte, de beroerde posysje fan party wurkleazen, it ûnderlizzende plak fan de frou, ...
Reacties: 0
Nij ferskynd!

Reacties: 0