december 1901

 

 

Aflevering 53

De woningwet van 1901
De woningwet bood de gemeenten een aantal instrumenten om hun taak te vervullen. Zo regelde de wet:
1. de mogelijkheid van een onbewoonbaarverklaring
2. de verplichting voor de gemeente tot het opstellen van een bouwverordening
3. de verplichting voor particulieren tot het aanvragen van een bouwvergunning
4. de mogelijkheid van het aanschrijvingsinstrument
5. de verplichting tot het oprichten van een afdeling Bouw- en Woningtoezicht
6. diverse financiële paragrafen

Reacties: 1 van 2

aannemers in leeuwarden. Ik weet dat mijn grootvader Jan Boersma rond deze tijd(1902)woningen begon te bouwen in Leeuwarden eerst met T.de Jong....

joost boersma (clboersmaversatel.nl) (31-12-2011)

De paardentram te Makkum.
Bron: Fries Fotoarchief 101963
De paardentram voor hotel "de Prins" te Makkum. Deze tram reed van Makkum naar Harkezijl tot 16 juli 1930.

Reacties: 0
Tuinmanswoning Oudeschoot
Bron: Fries Fotoarchief 104678
Tuinmanswoning, gebouwd in 1901, van de Julia Jan Woutersstichting te Oudeschoot.

Reacties: 1 van 1

Mijn overgrootouders waren de eerste bewoners van het tuinmanswoning aan de Schoterlandseweg 43. Jan Klazes van der Zwaag en Trijntje Bosma. Van....

Kestes Müller (Kestesenandreziggo.nl) (01-05-2018)

Motorboot te Nes op Ameland
Bron: Fries Fotoarchief B683
De eerste petroleum-motorboot Ameland (rijksveerdienst) die in november 1901 in dienst kwam.

Reacties: 0
Friese treinstations geopend in 1901
In Friesland werden er rond de eeuwwisseling een aantal nieuwe treinstations gebouwd. Acht stuks kwamen in 1901 tot stand; die van Ternaard, Vrouwbuurtstermolen, Hantum, Dokkum-Aalsum, Holwerd, Vrouwenparochie, Jelsum en Blija. De meeste stations werden echter op 1 december 1940 alweer gesloten. Op één na; het station van Dokkum-Aalsum. Daar zat wat meer rek in.

Reacties: 1 van 2

Wist u dat de gebouwen op elke schaal te krijgen zijn? Kijkt u maar op www.3dscaleworks.nl

J Heimensem (28-09-2017)

Minne Endstra geboren
Bron: Historisch Nieuwsblad
Op 23 augustus 1901 werd Minne Endstra geboren. Inderdaad, de grootvader van de bekende vastgoedmagnaat Willem Endstra. Minne, de naam verraad het al, was een man met Friese roots. Zijn grootvader kwam namelijk uit Sneek, maar reisde af naar Amsterdam om daar een beter bestaan te vinden.
Reacties: 0
 
Abonneren
Reageren
Colofon
Archief

Geboren in december 1901
27 december 1901: Marlene Dietrich

Reacties: 0
Sint Nicolaas-avond
Bron: Leeuwarder Courant 7 december 1901
Leeuwarden heeft sinds lang er den naam van, dat er bijzonder veel aan het Sint Nicolaasfeest wordt gedaan. Ditmaal was dit in buitengewone mate het geval, dank zij ook het voor het seizoen gunstige weder. Reeds in den namiddag warrelden de vrij-af hebbende schoolkinderen door elkander langs straten en grachten; langzamerhand kwamen de ouderen van dagen er zich bijvoegen, zoodat er op sommige punten der stad bijna geen doorkomen was.
Reacties: 0
Weerstatistieken december 1901
Bron: www.weerstatistieken.nl

Reacties: 0
Geboren in december 1901
5 december 1901: Walt Disney

Reacties: 0
Fryslân in de ban van O Sole Mio
Het is dat er in die tijd nog geen top-40 bestond, maar anders had deze zeker op de nummer één-positie gestaan. “‘O Sole Mio”, geschreven in 1899 door Giovanni Capurro en Eduardo di Capua, ging in 1901 de hele wereld over.
Reacties: 0
Koningin Wilhelmina
Bron: Fries Fotoarchief 3376
Jhr. P. Vegelin van Claerbergen met Koningin Wilhelmina aan een stok op het ijs.

Reacties: 0
"Nij Fryslân" te Rochester
Bron: Fries Fotoarchief 14406
De drie oprichters van het Frysk selskip "Nij Fryslân" te Rochester, opgericht 1901.

Reacties: 0
Buitenlands nieuws I
12 december 1901
Hoewel al eerder duidelijk was dat Marconi's draadloze telegrafiesysteem werkte dacht men dat door de kromming van de aarde de draagwijdte van radiogolven maximaal 300 km was. Op 12 december 1901 bewees Marconi dat radiogolven zich tot over de horizon voortplanten. Hij gebruikte zijn systeem door als eerste draadloze morsesignalen te zenden over de Atlantische Oceaan; van Poldhu in Cornwall naar St. John's in Newfoundland, een afstand van circa 3200 kilometer. Later verklaarde Marconi in een verslag aan de BBC hoe hij deze historische gebeurtenis destijds ervaren had.
Reacties: 0
Buitenlands nieuws II
20 december 1901
In Stockholm wordt de eerste Nobelprijs toegekend aan Henry Dunant. Deze prijs vertegenwoordigd een bedrag van ruim 1 miljoen euro en werd ingesteld door de Zweedse industrieel Alfred Nobel. Maar belangrijker dan het geldbedrag is de erkenning. Het geld wordt altijd ingezet voor verder onderzoek.
Reacties: 1 van 1

s.s.t.t. In het bijschrift wordt gesproken over een beloning van 1 miljoen euro, moet dat niet guldens zijn? In 1901 waren er nog geen euro,s. Met....

G.Zijlstra (G.Zijlstra27kpnplanet.nl) (05-12-2011)

Freulewenten, gebouwd in 1901
Bron: Fries Fotoarchief 21323
Wommels, enkele van de zogenaamde Freulewenten, gebouwd 1901, in de voormalige tuin van Sminiastate.

Reacties: 0