april 1972

 

 

Aflevering 57

Koningsprijs gehandhaafd
Bron: Harlinger Courant 11-04-1972
Geen kostbare prijzen voor de koning
Het probleem dat verleden jaar gerezen was omtrent de koningsprijzen vormde wel de hoofdschotel op de bijeenkomst van het kaatsparlement, zoals de jaarlijks vergadering in de Koornbeurs in Franeker van de KNKB wel eens wordt genoemd, maar de diskussies over dit verschijnsel werden na de inleiding van voorzitter Rodenhuis op peil gehouden. Nadat de voorzitter van de vereniging van kaatsers, de heer Jan Monsma uit Lekkum, had verklaard dat het optreden van diverse eerste kaatsers die zonder overleg met andere instanties de koningsprijzen hadden geboycot, organisatorisch onjuist was geweest, lagen de kaarten eigenlijk al op tafel en was het alleen nog maar de vraag op welke manier het koningschap in zijn oude luister behouden of hersteld zou kunnen worden.

(Op de foto de winnaars van de PC van 1971)

Reacties: 0
Theun de Vries 65
Bron: Nieuwsbl.v.N.O.F. 26-04-1972
Veenwouden. De letterkundige Theun de Vries te Amsterdam viert vandaag zijn 65e verjaardag. Hij is mogelijk de belangrijkste Nederlandse romanschrijver. Het betekent dat het feit van de verjaardag niet alleen een gelukwens voor Theun de Vries is, maar ook voor de talloze lezers die de grotendeels deugdelijke en dikke boeken graag lezen. Want de vandaag jarige zorgde voor een omvangrijke productie aan gedichten, romans, essay’s en journalistieke artikelen. In diverse van de sociaal historisch gerichte boeken wordt de belangstelling vooral gegroepeerd rond de geboortestreek. Te Veenwouden werd hij op 26 april 1907 geboren, hij was enigst kind uit het gezin Sjoerd Theunis de Vries en Elisabeth Uilkes Dijkstra. Sjoerd de Vries woonde langs de Zwette te Veenwouden. Eerst in de woning waar de heer Sape Bloemhof thans woont en naderhand tegenover de Geref. Kerk waar de heer Jan van der Veen nu woont.

Reacties: 0
Strijd om stiermoeders
Bron: Leeuwarder Courant 29-04-1972
Uitgerekend een groep jonge fokkers, die men de groep Nuboxer Verwachting zou kunnen noemen, naar de Noordhollandse stier, waarmee ze fokken, heeft verzamelen geblazen tegen de invoer van Amerikaans bloed in de Friese veefokkerij. Zij slaakt kreten over het met vereende krachten in standhouden van de zuivere fokkerij van het Fries ras, want – en dat is een juiste redenering – we hebben hier alles wat er nodig is voor een fokkerij gericht op de gewenste doelen. Dat zei stamboekvoorzitter Haije A. Boersma trouwens ook al voor de invoer van Noordhollandse stieren.
Reacties: 0
Als verliefde paartjes in de groene weide ……….
Bron: Leeuwarder Courant 17-04-1972
Heerenveen – Angst, of liever nog teveel respect voor de tegenpartij overheerste in de derby tussen Heerenveen en Cambuur. Die ‘waardering” voor elkaars capaciteiten leidde ertoe dat de met spanning tegemoet geziene wedstrijd als kijkspel amper kon bekoren. Immers door het consequent uitgevoerde systeem van de mandekking werd attractief samenspel onmogelijk gemaakt. Het beeld wat overblijft na Heerenveen-Cambuur is dat van een stel koppels dat als verliefde paartjes over de groene weide rende.

Reacties: 0
Tussen traptreden bekneld
Bron: Harlinger Courant 26-04-1972
De 29-jarige Oosterparkse mevr. A.M.-K. was woensdagmiddag de keuken aan het schoonmaken. Hierbij stond ze op een klein houten huishoudtrapje en dit kantelde. Ze maakte een salto en raakte met haar hoofd tussen de traptreden bekneld. Er was niemand thuis en daarom begon ze te schreeuwen als een mager varken, zodat de buurvrouw even later de keuken binnenrende. Wat de buurvrouw ook probeerde, ze kon mevr. K. niet uit haar benarde positie bevrijden. Resoluut rende ze daarom naar de schuur, haalde een zaag en zaagde de trede door. Mevr. K. had alleen maar wat blauwe plekken, een hoofdwond en wat schaafwonden.
Reacties: 0


Reacties: 0
Een eierzoekster van 84 jaar
Bron: Leeuwarder Courant 14-04-1972
’t Liefst alleen, dat is het gezelligst.

“Tochten jo net, hen?” zegt Anna Walinga uit Abbega, als wij zeggen dat er weinig mensen van vierentachtig zullen zijn, die nog geregeld kievitseieren zoeken. “It koe wol” , zegt zij even later, wanneer zij ontdekt dat zij niet zo snel een leeftijdgenoot kan opnoemen die nog geregeld het veld intrekt.

Reacties: 0
Al vijftigduizend toeristen op eilanden
Bron: Leeuwarder Courant 01-04-1972
Leeuwarden, Naar schatting verblijven er nu vijftigduizend toeristen op de Waddeneilanden. Gisteren werden er extra boten ingezet om de stroom Paasgangers te verwerken. Het inwonertal van Texel nam toe met vijftienduizend mensen, dat van Vlieland met bijna vijfduizend, dat van Terschelling met ruim 14.500. Ameland kreeg 13.500 gasten en Schiermonnikoog 2.000. Op de Friese wegen was van extra drukte weinig of niets te merken.
Reacties: 0
Harm Wiersma
Bron: Leeuwarder Courant 07-04-1972

Reacties: 0


Reacties: 1 van 1

Volgens mij reed er ook een bus van Douwe Egberts van en naar de Kuinre. Om een uur of zes-zeven 's avonds stapten "horden" meisjes uit bij café....

pbt (01-04-2012)

Verdachte moord pleegde eerst inbraak P.B.
Bron: Leeuwarder Courant 13-04-1972
De verdachte van de moord op de 65-jarige weduwe B. Drentje uit de Aert van der Neerstraat in Leeuwarden, de 42-jarige smid Theke A., heeft in de nacht van vorige vrijdag op zaterdag eerder een inbraak gepleegd in de Provinciale Bibliotheek aan de Boterhoek. Hij heeft deze inbraak toegegeven.
Reacties: 0
Geen Fries
Bron: Leeuwarder Courant 29-04-1972
De oorspronkelijke eindexamenagenda vwo vermeldt ook voor 1 mei nog een examen: Fries.
Maar de beide experimenterende vwo-scholen in Friesland, die in Drachten en Heerenveen, blijken geen enkele kandidaat voor dit vak te hebben. Dat moet voor de voorvechters van een examen Fries, dat op gelijke voet staat met andere examens, wel een bittere pil zijn. Gelukkig voor hen zullen aan het eind van de maand wel enkele havo-kandiaten Fries doen.
Reacties: 0
In nauwelijks een half uur is Leeuwarden dood
Vlaamse tévé over Friese hoofdstad:

Leeuwarden – In “Van Gewest tot Gewest” werd gisteravond een “Belgische versie op Friesland” uitgezonden. Vorig jaar trok een Vlaamse équipe naar het Noorden, om daar de Friese provincie met zijn speciale problematiek onder de loupe te nemen. De filmbeelden werden geïllustreerd met een tekst, die de Friezen zelf wel heel erg verbaasd moet hebben.
Reacties: 0
Pippi Langkous
Bron: Leeuwarder Courant 13-04-1972

Reacties: 0
Atje ridder
Bron: Leeuwarder Courant 29-04-1972
IRNSUM - Bij Atje Keulen-Deelstra thuis vond gistermorgen een korte plechtigheid plaats. De wereldkampioene, benoemd tot ridder in de orde van Oranje-Nassau, kreeg van burgemeester Johannes van den Bent van Rauwerderhem de versierselen uitgereikt.

Reacties: 0
 
Abonneren
Reageren
Colofon
Archief