februari 1948

 

 

Aflevering 6

Hare Majesteit de Koningin kondigt een vrij, federatief Indonesië aan
Op 9 Februari heeft H.M. de Koningin een radio-rede gehouden, gericht tot de bondgenoten van Nederland uit de jongste oorlog. Deze rede werd uitgesproken over de zender van de Nederlandse Wereldomroep en Hilversum I en II. Tevens werd zij her-uitgezonden door alle zenders van de National Broadcasting Company in de Verenigde Staten, de Radio Diffusion Francaise, het British Forces Network en het American Forces Network in Duitsland, Radio Batavia en de aangesloten zenders in Indonesië, de Curom in Curacao en de Avros in Suriname.

De Koningin sprak in het Engels.

Reacties: 0
 
Abonneren
Reageren
Colofon
Archief

Boek bespreking

Reacties: 0
Gestapo-spion opgepakt op Terschelling
Bron: LC 21-2-1948
Nadat het zeiljacht ‘Tryg’ benoorden Terschelling lekgeslagen was en het scheepje door de reddingsboot ‘Brandaris’ en een boot van Doeksen op sleeptouw meegenomen was naar de haven van West-Terschelling, bleek dat onder de vier opvarenden zich een Gestapo-spion bevond.
Reacties: 0
Tiny Mulder houdt lezing over de Friezen in Amerika
Bron: LC 5-2-1948
Voor de afdeling ‘Ljouwert’ van het Kristlik Frysk Selskip hield de Friese schrijfster Tiny Mulder een voordracht over haar reis naar Amerika. In 1947 reisde zij gedurende een half jaar rond in het land van ‘dream en winsken’.
Reacties: 0
Met de eiland-huppelaar op stap
Eind februari vriest het dat het kraakt. Er worden talloze wedstrijden op het ijs gehouden. IJsbrekers trachten de route Stroobos-Harlingen open te houden en de eilanden raken geïsoleerd. Met vliegtuigen en helicopters kunnen de eilanden nog worden bereikt.
Reacties: 0
Emigratie
Bron: LC 14-2-1948
Honderden, neen duizenden Friezen maken zich op om it Heitelân de rug toe te keren, om te emigreren, om Canadees te worden.
Zij hebben er veel ambtenarij, een formulieren-rompslomp, een serie tongbrekende Engelse lessen en een paar duizend gulden voor over...

Reacties: 0
Professor Fridsma komt naar Friesland
Bron: LC 5-2-1948
De uit Scharnegoutum afkomstige hoogleraar Bernard Fridsma, verbonden aan het Calvin College te Grand Rapids in de Verenigde Staten, komt, zo wordt in februari 1948 aangekondigd, naar Friesland om daar de band tussen de Friezen in Amerika en de Friezen in Nederland te verstevigen.
Reacties: 0
Autorijden op Zondag wordt riskant
Bron: LC 4-2-1948
Strenge controle door politie


De chef van de verkeerspolitie te Amsterdam heeft medegedeeld dat 26 Jan. J.l. de wet houdende tijdelijke regeling personenverkeer met motorrijtuigen in werking is getreden. Dit houdt in, dat een juridische basis is gevormd voor het verbod van rijden op Zondag met motorrijtuigen.

Reacties: 0
De terugkeer van het Friese Bataljon
Na de Tweede Wereldoorlog zijn veel jongemannen uit Friesland gerekruteerd om dienst te nemen in het Koninklijk Nederlands Indisch Leger (KNIL) in het Friese Bataljon. Met hun acties trachtten zij in Indonesië het Nederlands gezag te herstellen, maar ze deden dit vaak onder (ook) de Friese vlag..

Reacties: 0
Hendrik Jan Popping berecht
Bron: LC 11-2-1948
In 1948 worden door het Bijzonder Gerechtshof veel uitspraken gedaan met betrekking tot Nederlanders die tijdens de Tweede Wereldoorlog met de Duitse bezetter collaboreerden. De amateur-archeoloog Hendrik Jan Popping en uitgever te Oosterwolde wordt in februari 1948 veroordeeld tot 9 jaar Rijkswerkinrichting met aftrek, ontzetting uit de kiesrechten en het uitgeversbedrijf voor het leven.
Reacties: 0
Bokser Johan van der Meulen naar de Olympische Spelen?
Bron: LC 17-2-1948
In februari 1948 wordt het spannend of Johan van der Meulen van de Leeuwarder boksvereniging Frisia mee zal kunnen doen aan de Olympische zomerspelen in Londen.
Reacties: 0