juli 1992

 

 

Aflevering 60

Doek valt voor opgraving
Bron: Friesch Dagblad 17-7-1992
Wijnaldum- Het archeologisch onderzoek op de terp bij Wijnaldum wordt binnen twee weken beëindigd wegens geldgebrek. Door het uitblijven van overheidssubsidies en sponsors uit het bedrijfsleven komt de meest omvangrijke opgraving die ooit in Noordwest–Europa plaatsvond vroegtijdig ten einde. De verslagenheid bij de archeologen is groot.
"We hadden gehoopt in Wijnaldum een nieuwe aanzet te geven voor een grootschalig terpenonderzoek. Dat is nu mislukt", zegt opgravingsleider drs. J. Schoneveld verbitterd. Het onderzoek had tot begin september zullen duren, maar financiële perikelen gooien roet in het eten. Het tekort bedraagt f 100.000.

Reacties: 0
PTT vorig jaar grootste werkgever in provincie
Bron: Friesch Dagblad 6-7-1992
Leeuwarden- De PTT was vorig jaar de grootste werkgever in Friesland. Het concern wordt op de voet gevolgd door zuivelonderneming Friesland Frico Domo en NMB-Postbank. Op de vierde plaats staat Philips. Elk van de vier genoemde bedrijven heeft tussen de twee- en drieduizend personen in dienst.

Reacties: 0
Vlieland boekt records met telefooncellen
Bron: Friesch Dagblad 4-7-1992
Vlieland- Vlieland is de eerste gemeente in Nederland waar in alle openbare telefooncellen met een telefoonkaart getelefoneerd kan worden. Het aardige is dat dit Waddeneiland ook de eerste gemeente was waar het kaartensysteem geïntroduceerd is. Burgemeester J. van de Langenberg kreeg gisteren van Pietersma van Telecom een set telefoonkaarten en daarmee was de laatste telefooncel officieel van het nieuwe systeem voorzien. Telefoonkaarten zijn minder storingsgevoelig, aldus Telecom.

Reacties: 0
Strippenkaart gaat 1 januari ƒ 10,75 kosten
Bron: Friesch Dagblad 10-7-1992
Den Haag- Minister Maij- Weggen (Verkeer en Waterstaat) heeft vandaag de tarieven voor het stads- en streekvervoer bekend gemaakt. In het kader van de Tussenbalans is de verhoging met 6 procent afgesproken. Een strippenkaart met 15 strippen gaan F 10,75 kosten, een 45-strippenkaart F 31. Deze kaarten zijn alleen bij voorkoopadressen verkrijgbaar.

Reacties: 0
Bekende weerman Pelleboer overleden
Bron: Friesch Dagblad 20-7-1992
Paterswolde- In zijn woonplaats Paterswolde is zaterdagochtend Jan Pelleboer aan een hartstilstand overleden. Pelleboer, die nationale bekendheid genoot als weersvoorspeller, is 68 jaar geworden. Jan Hendrik Pelleboer werd op 2 mei 1924 in ’s-Heerenbroek geboren. Na een opleiding aan de landbouwschool was hij tussen 1945 en 1955 als weerkundige verbonden aan het KNMI. Sinds 1948 verleende hij als weerkundig journalist medewerking aan verschillende kranten.

Reacties: 0
Solexrijders tonen vaardigheid
Bron: Harlinger Courant 21-7-1992
Harlingen- 16 solexrijders van de Solexclub AOW (Altijd onderweg) uit Joure lieten zaterdag op de Harlinger Voorstraat zien waartoe zij op hun nostalgische tweewielers in staat zijn. Het Voorstraatcomité had de rijders naar de havenstad gehaald en een parcours laten uitzetten waarop de leden behendigheid en snelheid moesten koppelen. Het spektakel trok het nodig publiek.

Reacties: 0
 
Abonneren
Reageren
Colofon
Archief

Simmereksposysje ’De oare skoalle’
Bron: Friesch Dagblad 11-7-1992
Ta gelegenheid fan it 125-jierrich bestean fan de Ljouwerter Ryks-h.b.s. hat it Frysk Letterkundich Museum en Dokumintaasjesintrum (FLMD) de simmereksposysje ‘De oare skoalle’ gearstald.

Reacties: 0
Fries Natuurmuseum bereikt diepste punt bij bouw Friesland onder water
Bron: Huis aan Huis 1-7-1992
Leeuwarden- Streeft een aannemer er normaal naar bij een klus zo snel mogelijk het hoogste punt te bereiken, bij het Fries Natuurmuseum was het tegenovergestelde het geval. Vorige week begon men daar met de werkzaamheden voor het projekt ‘Friesland onder water’. In de binnentuin werd een immense kuil gegraven voor een nieuw kelderruimte. Tegen het eind van de week bereikte men het diepste punt en kon een werkvloer worden aangelegd.

Reacties: 0
Slowaken bestuderen Friese systeem van bibliobussen
Bron: Friesch Dagblad 2-7-1992
Leeuwarden- Drie Slowaken zijn deze week op bezoek bij de centrale bibliotheekdienst (CBD) in Leeuwarden om zich te verdiepen in het bibliobuswerk. De bibliotheken in Slowakije zijn van slechte kwaliteit. Daarom is er een plan opgesteld om ook in Slowakije een bibliobussysteem op te zetten. Friesland dient daarbij als voorbeeld.

Reacties: 0
Pepermunt als levensstandaard
Bron: Friesch Dagblad 11-7-1992
Pepermunt overstijgt eigenlijk het aardse snoepgoed. De hostie voor de protestantse kerkgangers vertegenwoordigt een bijna sacrale waarde als zondagsochtends na de eerste woorden van de preek het geritsel van de pepermuntrol de kerkzaal vult.

Reacties: 0
Noordelijke steden op één lijn
Bron: Friesch Dagblad 31-7-1992
Leeuwarden- De gemeenten Leeuwarden en Groningen gaan afspraken maken om elkaar niet langer in het vaarwater te zitten bij het aantrekken van overheidsdiensten en bedrijven. Na de vakantie buigt een ambtelijke werkgroep van beide steden zich over de meest wenselijke verdeling. “We moeten elkaar niet langer bevechten, maar samen proberen het Noorden sterker te maken”, aldus de Leeuwarder wethouder M. F. Koopmans.

Reacties: 0

Bron: Friesch Dagblad 6-7-1992

Reacties: 0
Nederlandse olympische troeven
Bron: Friesch Dagblad 17-7-1992
Een evenement dat elke vier jaar opnieuw veel aandacht krijgt in de media. In juli 1992 waren de Olympische spelen in Barcelona. Nederland deed op dertien fronten mee.
Reacties: 0
Kadaver koe op strand
Bron: Harlinger Courant 31-7-1992
Vlieland- Toen Robert Jager afgelopen dinsdag wegens werkzaamheden voor Rijkswaterstaat over het strand reed ontdekte hij een in verregaande staat van ontbinding verkerende koe op het strand. Nabij dam 30 waren tientallen meeuwen bezig zich te goed te doen aan de overblijfselen van het beest.

Reacties: 0
Leeuwarder Courant op cassettebandje
Bron: Harlinger Courant 10-7-1992
Leeuwarden- Deze week verschijnt de eerste editie van de Leeuwarden Courant op cassette voor mensen met een leeshandicap. Deze gesproken L.C. brengt op een bandje van negentig minuten het regionaal nieuws van telkens zes nummers van het provinciale dagblad ten gehore, met een duidelijk behoud van het eigen karakter van de krant.

Reacties: 0
Lytse foarkar foar Frysk lêzen
Bron: Friesch Dagblad 21-7-1992
Ljouwert- Fan de ynwenners fan Fryslân fan 20 jier en âlder lêst 29 persint alle jierren trij of mear boeken. Sa’n 36 persint lêst minder frekwint in Frysk boek, wylst 35 persint alhiel gjin Fryske boeken lêst. Fryske boeken wurde foaral lêzen troch minsken dy’t it Frysk as earste taal hawwe.

Reacties: 0

Reacties: 0
Skûtsjes zorgen voor fantastisch schouwspel
Bron: Friesch Dagblad 28-7-1992
De Veenhoop- De veertien skûtsjes zorgden gistermiddag voor een fantastich schouwspel. Mede door de harde wind werden de toeschouwers vergast op een spectaculaire wedstrijd. Hier de schepen vlak na de start in het Grietmansrak voor de eerste keer op de Wijde Ee. De Gerben van Manen van Heerenveen, die startnummer één had, voert hier de vloot aan en dat zou ook zo blijven. Heerenveen, met Tjitte Brouwer Szn. aan het roer, won voor Woudsend (Teake van der Meulen) en Sneek (Douwe Visser).

Reacties: 0
Zilveren PC-klavertjes vier
Bron: Friesch Dagblad 29-7-1992
Franeker- Drs. Ulbe D. Hannema nam vanmorgen in de Koornbeurs in Franeker uitgebreid tij voor zijn voorlaatste toespraak als voorzitter van de Permanente Commissie. Volgend jaar draagt de bestuurder de hamer over. Nieuw was de huldiging van de kaatsers die er in hun sportloopbaan in zijn geslaagd het ‘klavertje vier’ te winnen: de Freule, de Jong Nederland, de Bond en de PC.

Reacties: 0
Italiaan fraudeert met Harlinger wandtegels
Bron: Friesch Dagblad 24-7-1992
Grootegast- De rijkspolitie heeft in het Groningse Grootegast een omvangrijke fraude met Friese wandtegels opgelost. De politie heeft daarbij de 44-jarige handelaar G.P. uit Italië aangehouden, die er van wordt verdacht tegels te hebben verkocht waarvan hij beweerde dat het Harlinger wandtegels waren uit de zeventiende eeuw.

Reacties: 0
’Vrije energie gaan gebruiken’
Bron: Friesch Dagblad 17-7-1992
Jelsum- Louis G. le Roy gelooft in complexiteit. Op dit moment is hij bezig met het bouwen van een eco-kathedraal in Mildam. De gemeente Heerenveen levert het bouwafval dat hij voor zijn werk nodig heeft. Inmiddels is er 12.000 ton aan stoeptegels, trottoirbanden en putdeksels overgebracht naar het drie hectare grote terrein.

Reacties: 1 van 1

In het artikel wordt gesproken over het doorbouwen aan de Ecokathedraal door volgende generaties. Dit is tegenwoordig het geval. Wekelijks op dinsdagochtend....

Peter Wouda (p.woudastichtingtijd.nl) (01-07-2012)