december 1982

 

 

Aflevering 65

Late Sint in Damwoude
Bron: Nieuwsblad van Noord-Oost Friesland 6 december 1982
In de nacht van zaterdag op zondag omstreeks half vier kregen een zestal knapen uit Damwoude, gesterkt door een flinke portie alcohol, het lumineuze idee om voor Sint te gaan spelen. Zij haalden een paard uit de wei en een van de knapen ging op het dier zitten. Vervolgens belde men bij woningen, waar nog licht brandde aan en verrasten de knapen de stomverbaasde bewoners op een ware "Sinterklaas-aubade". Bij sommige huizen kreeg men zelfs pepernoten als blijk van waardering voor dit nachtelijke gezang. Maar andere mensen waren, begrijpelijk, niet zo gediend van deze ludieke lawaaischoppers en zij alarmeerden de politie.

Reacties: 0
Succesvol zangduo Maywood vestigt zich in Nijmegen
Bron: Friesch Dagblad 9-12-1982
Het succesvolle zangduo Maywood uit Uitwellingerga gaat verhuizen. De beide zingende dames Caren en Alice de Vries hebben Bergharen bij Nijmegen gekozen als nieuwe woonplaats. Reden voor de wens is om 'groter' te willen wonen. Bij het huis in Uitwellingerga was slechts een bescheiden studioruimte aanwezig. De relatie tussen Maywood en het dorp Uitwellingerga was altijd zeer goed.
Reacties: 0
Nieuw werk van Jentsje Popma in galerie
Bron: Nieuwsblad van Noord-Oost Friesland 1 december 1982
Galerie "Weerklank" aan de Oostersingel in Leeuwarden is een oud 18e eeuws pakhuis, waar in op de begane grond het atelier van Jentsje Popma is gevestigd. Na het gereed komen van het grote standbeeld van de zo tragisch om het leven gekomen politikus Anne Vondeling kreeg de kunstenaar weer meer tijd voor het schilderen.

Titel schilderij: Voor de dokter. Bron afbeelding: "De Kleur van Friesland" (2008) van Huub Mous

Reacties: 0
Een rotje geschrokken
Bron: Friesch Dagblad 14-12-1982
Steen door ruit als vredeswens. Op het moment dat burgemeester Brandsma zijn beantwoording was begonnen bij de behandeling van de kernwapenproblematiek, vloog er een steen door de ruiten van de raadszaal, midden tussen de schrijvende persmensen.
Vlak voor aanvang van de raadsvergadering hadden leden van het Leeuwarder vredesoverleg de burgemeester een bord met de tekst 'Kernwapenvrije gemeente' overhandigd. Tijdens de vergadering bleef de groep buiten met gezang de wensen kracht bijzetten. Zeven politiemensen konden niet voorkomen dat één van de demonstranten een klinker in de raadszaal wist te gooien. De raadsleden hadden even tijd nodig om weer bij te komen. PvdA-woordvoerster mevr. J.G. Vlietstra: "Ik ben me een rotje geschrokken".
Reacties: 0
Nieuw wapen van Fryslân
Bron: Friesch Dagblad 2 december 1982
Volmachten keuren nieuw wapen van 'Fryslân' af. Het bestuur van het Waterschap 'Fryslân' moet voor de derde maal een wapen zoeken. Het eerste ontwerp is afgekeurd door de Hoge Raad van Adel. Het was in strijd met bestaande voorschriften omdat een waterschap met één taak geen twee schilddragers in het wapen mag voeren. Het tweede ontwerp is gistermorgen door de volmachten van het waterschap zelf afgekeurd. De overgrote meerderheid vond het motief van gouden en zwarte basaltblokken op het schild niet mooi, een 'kermisachtig'ontwerp.

Reacties: 0
Hasj aangespoeld op Terschelling
Bron: Harlinger Courant 24 -12-1982
De afgelopen weken zijn er meer dan eens hoeveelheden hasj aangespoeld op het Noordzeestrand van Terschelling. De hasjiesj zat verpakt in linnen en het betrof hoeveelheden van een halve kilo tot 2 kilo, bestaande uit plakken van elk 500 gram. Omdat de hasj als gevolg van de inwerking van het zeewater niet meer geschikt is voor consumptie, wordt een ieder, die een hoeveelheid hasj heeft gevonden, verzocht dit af te leveren aan het politiebureau.
Reacties: 0

Bron: Nieuwsblad NO-Friesland 22-12-1982

Reacties: 0
Kinne genéalogen skielk noch op it Ryksarchyf terjochte?
Bron: Friesch Dagblad 14-12-1982
It Geneálogysk Wurkferbân fan 'e Fryske Akademy, dat him dwaande hâldt mei it útsykjen fan foarâlden en famyljerelaasjes, hat op dit stuit 400 ynskreaune leden, neffens berjocht fan 'e skriuwer de hear Kl.J. Bakkema. Mr.J. Rinzema, de ryksarchivaris yn Fryslân, warskôge sneon noch dat der yn Den Haach plannen besteane om genéalogen út de ryksarchiven te kearen.
Reacties: 0
Hoe parkeer je in een parkeergarage?
Bron: Friesch Dagblad 6-12 1982
De parkeerkelder Zaailand is bezig met een werfactie. Op de eerste open dag kwamen een kleine 250 mensen informeren hoe dat nu eigenlijk ging als men zijn auto, tegen betaling, een plaatsje gaf in de parkeergarage in de Friese hoofdstad.De Stichting Parkeergarage heeft besloten nogmaals een open dag te houden

Reacties: 0
Uitkeringen worden per 1 januari netto lager
Bron: Friesch Dagblad 1 december 1982
Als gevolg van de zogeheten bevriezingsoperatie krijgen de mensen met een sociale uitkering vanaf 1 januari 1983 minder geld in handen dan nu. Ook werkende mensen met een laag loon staat een daling van hun netto-loon te wachten. De hogere lonen worden minder of niet getroffen door de verhoging van de sociale premies.
Reacties: 1 van 1

De geschiedenis herhaalt zich, de crisis van 1983 herhaalt zich. Toen bevriezingen van veel zaken, o.a. AOW bevroren, die later niet is hersteld (opgewaardeerd)....

H.Wiebenga (hawiebengaonline.nl) (03-12-2012)

Voorganger beschuldigt magnetiseur van duivelse praktijken
Bron: Friesland Post nr. 104 december 1982
Steeds meer mensen die lijden aan een kwaal of een ziekte, zoeken hun toevlucht niet meer bij een huisarts, maar bij iemand die op een alternatieve manier de geneeskunst beoefent. De heer A. Waterlander uit Haulerwijk is zo'n alternatieve genezer. Hij noemt zich paranormaal- en natuurgenezer en beweert dat zijn gave van God komt. Niet iedereen is het daarmee eens en de heer Verhagen, die voorganger is van de Baptistengemeente in Haulerwijk, zeker niet. Volgens de heer Verhagen zal een Christen, die door een magnetiseur wordt behanderd, schadelijke gevolgen voor zijn geestelijk leven ondervinden

Reacties: 0
 
Abonneren
Reageren
Colofon
Archief


Bron: Nieuwsblad NO-Friesland 3-12-1982

Reacties: 0
Half miljoen schade aan middengeleider sluis Terhorne
Bron: Friesch Dagblad 8-12-1982
De Duitse tanker Eiltank 18 is vanmorgen vroeg op de middengeleider van de sluis bij Terhorne gevaren. De middengeleider liep een schade op van naar schatting een half miljoen gulden. Ook de boeg van het schip liep aanzienlijke schade op.

Reacties: 0
Mevrouw J. Dam
Bron: Nieuwsblad van Noord-Oost Friesland 3 december 1982
Mevrouw J. Dam is kraamverzorgster te Dokkum. Zij is sinds 1957 kraamverzorgster. Mevrouw Dam is een integere vrouw en rustige kraamverzorgster. In verband met haar gezondheid werkt zij sinds 1977 parttime. Mevrouw Dam heeft haar 25-jarig dienstverband al gevierd in de kring kraamverzorgsters. Zij heeft dit bijzonder gewaardeerd.

Reacties: 0
Jannes van der Wal als zesde Nederlander wereldkampioen
Bron: Friesch Dagblad 4 december 1982
Nederland heeft zijn zesde wereldkampioen dammen.Sedert Herman Hoogland in 1912 deze titel voor de eerste maal in Nederlands bezit speelde, volgden Ben Stringer, Piet Roozenburg, Ton Sijbrands en Harm Wiersma. Jannes van der Wal maakte vrijdagavond in Sao Paulo het halve dozijn vol.

Reacties: 0
De uitvaartverzorger is een vrouw
Bron: Friesland Post nr. 104 december 1982
In een tijd waarin zaken als emancipatie en feminisme gemeengoed in onze maatschappij zijn geworden en het praktiseren en propageren ervan bijna dagelijks onze media teisteren, lijkt er eigenlijk niets bijzonders aan een vrouw die begrafenissen en crematies leidt óf- zoals dat eigentijdse bewoordingen heet- uitvaarten verzorgt. Adriaantje Evertje Bouma-Stienstra ("zeg maar Adrie") is zo'n vrouw.

Reacties: 0
Adèle's keus kende zijn weerga niet
Bron: Harlinger Courant 21 -12-1982
Ondanks haar soms niet alledaagse en meer dan eens shockerende monologen heeft Adèle Bloemendaal de ruim 200 belangstellenden in het,voor het eerst sinds lange tijd weer behoorlijk goed bezette 'Trebol' zaterdagavond van begin tot eind weten te boeien.
Reacties: 0
Bauke Feikema overleden
Bron: Harlinger Courant 28 -12-1982
Gisteren is een van oudsher zeer bekende verschijning overleden in de persoon van Bauke Feikema. Ruim 88 jaar geleden werd hij in Herbayum geboren. In zijn jeugd verhuisde het gezin naar Midlum, waar Bauke de lagere school bezocht. Doordat hij last van asthma had, was het boerenwerk voor hem te zwaar en nam hij de bezorgdienst van zijn vader over. Bauke's vader deed zaken met een hondekar, maar Bauke kocht op 16-jarige leeftijd een paard en wagen en onderhield daarmee zijn leven lang een vrachtdienst tussen Harlingen en Franeker.

Reacties: 0