februari 1953

 

 

Aflevering 67

Eerste vluchtelingen arriveerden in Friesland
Bron: Leeuwarder Courant 5 februari 1953
De watersnood maakte duizenden mensen dakloos

Maandagavond, reeds tegen middernacht, stonden vier afgetobde mensen voor de deur van hun ouderlijke woning te Ureterp. Een jongetje en een meisje drukten zich stijf tegen Vader en Moeder aan en het jongetje zei, een beetje wezenloos van alle emoties: “Ik was niet bang voor het water”. Neen, hij was niet bang voor het water en vond die natte boel in het begin misschien wel een beetje leuk ook, want hij was nog te klein om te kunnen beseffen welk een leed dat water over Nederland, over hun eigen gelukkige gemeenschapje had uitgestort. Vader en Moeder waren wél bang voor het water. Ze hebben het kunnen ontvluchten. Zuid-Beveland en bezittingen achterlatend, om eigen leven en dat van de kinderen te redden.
Zondagochtend om vier uur werd de slaap van de familie J. Koopmans te Rilland-Bath door belgerinkel wreed verstoord. “De dijk bij Bath is doorgebroken”, luidde de onheilstijding. De nog doezelige hersenen konden de rauwe realiteit van deze boodschap aanvankelijk nauwelijks verwerken, maar daarna zochten ze koortsachtig naar een uitweg voor het naderende gevaar.

Reacties: 1 van 1

We zijn een paar maanden bij onze Pake en Beppes gebleven, die beiden in de Kerklaan woonden. Mijn moeder ging terug om als onderwijzeres les te....

Martha Koopmans (19-01-2015)

Nederland geteisterd door grootste overstroming sinds eeuwen.
Bron: Harlinger Courant 3 februari 1953
Honderden slachtoffers vonden de dood in de golven.

In de nacht van Zaterdag op Zondag werd Nederland geteisterd door een storm, die gepaard ging met een springvloed, waardoor grote gedeelten van ons land werden overstroomd. Het aantal mensen dat tengevolge daarvan het leven heeft verloren, loopt in de honderden en nog telkens stijgt deze lijst hoger en hoger.
Het ergste heeft het water huisgehouden bij de Zuid-Hollandse en Zeeuwse eilanden en aan de westkust van Brabant. De ene dijk na de andere is daar door het woeste watergeweld bezweken, de polders liepen onder en dorpen werden geheel of gedeeltelijk verwoest. Ook stadswijken van verschillende grote steden kwamen onder water te staan.
Reacties: 0
Steinvoorte op Ameland in zee gestort
Bron: Friese Koerier 2 februari 1953
Op Friese Waddeneilanden: Toestand ernstig, doch niet verontrustend. Evenwel heeft de storm de eilanden niet ongedeerd gelaten. Hotel Steinvoorte op Ameland, waarvan in de ochtend de serre reeds was verdwenen, is in de middag in zee gestort.

Reacties: 0
Landbouw-coöperaties kopen "Oranjewoud"
Bron: Friese Koerier 18 februari 1953
De samenwerkende Friese landbouwcoöperaties hebben na lange tijd van onderhandelen aangekocht het buitengoed "Huize Oranjewoud", dat eigendom is van de familie De Blocq van Scheltinga.

Reacties: 0
De laatste wolken?
Bron: Harlinger Courant 17 februari 1953
Zijn het de laatste wolken vóór het doorbreken van de zon? Of zijn het de voorboden van een naderend onweer, dat straks in alle hevigheid over ons gaat losbarsten?
Zal ons leven, zeven jaar na de bevrijding, nu eindelijk ongestoord zijn gang kunnen gaan, of bedreigt ons een nieuwe oorlog? We weten het niet. Geen sterveling weet het met zekerheid.
Voor overdreven ongerustheid is er gelukkig geen reden, maar struisvogelpolitiek en onverschilligheid zouden beslist nu uit den boze zijn. Niemand van ons mag zich ooit te verwijten hebben, dat hij verzuimde het zijne te doen om zich op alle gebeurlijkheden voor te bereiden.

Reacties: 0

Bron: Harlinger Courant 6 februari 1953

Reacties: 0
Toen Henkie gevallen was
Bron: Harlinger Courant 27 februari 1953
… Kon Moeder hem meteen met een cadeautje troosten.
Hij lachte door zijn tranen heen, toen hij die vliegmachine zag…
Wat is het heerlijk voor een Moeder, als ze een cadeautje tevoorschijn kan toveren! Dan zijn de tranen als bij toverslag verdwenen. Dan lacht ieder kind. Dan is alle leed ineens vergeten. En Moeder is, voor de zoveelste keer, een echte uitkomst in de nood!

Reacties: 0

Bron: Friese Koerier 18 februari 1953

Reacties: 0


Reacties: 0
Sneeuwpop collecteert voor Rampenfonds
Bron: Leeuwarder Courant 16 februari 1953
Wie de minste ellende ondervinden van de sneeuwboel, dat zijn de kinderen. In Wirdum bouwde de jeugd een fiks sneeuwkasteel en plaatste er een sneeuwman voor. Niet zomaar, maar een sneeuwpop-collectant.

Reacties: 0
Ramp eiste vermoedelijk 1487 slachtoffers
Bron: Leeuwarder Courant 24 februari 1953
Als men de aantallen geborgen en tevens geïdentificeerde stoffelijke overschotten, het aantal aangespoelde slachtoffers waarvan de plaats van herkomst niet vaststaat en de aantallen als vermist te boek staande personen bijeentelt, zou het aantal slachtoffers van de watersnoodramp 1487 bedragen.
Reacties: 0


Reacties: 0
Groter spontanïteit zag men zelden
Bron: Leeuwarder Courant 3 februari 1953
Friesland brengt auto na auto vol goederen bijeen voor de geteisterde gebieden.
De Makkumer en Staverse vissers uitgevaren om hulp te bieden.

Spontaan is Friesland uit de hoek gekomen om de nood, die in de overstroomde gebieden van de Zuid-Hollandse eilanden, West-Brabant en Zeeland heerst, te lenigen. Alom in de provincie waren gisteren inzamelingsacties en vandaag volgden nog tal van andere plaatsen. Schoollokalen en gemeentehuizen leken op uitdragerswinkels, we zagen het bureau van een directeur van Gemeentewerken, dat herschapen was in een welvoorziene schoenenzaak.

Reacties: 0
Friese kunstenaars steunen Rampenfonds
Bron: Friese Koerier 17 februari 1953
Verkooptentoonstelling in het Provinciehuis
Onmiddellijk na de ramp deed het “Boun fan Fryske kunstners” een beroep op zijn leden om hulp en steun voor de slachtoffers van de watersnood. Deze oproep vond zoveel weerklank onder de aangeslotenen – zowel in Friesland als “om utens” dat het Boun reeds thans uitvoering kan geven aan zijn plannen. Hoewel even gedacht is aan het geven van weldadigheidsconcerten, heeft het bestuur het toch passender geoordeeld de actie te beginnen met beeldende kunst, ook al doordat verscheidene schilders, tekenaars, etsers en beeldhouwers werkstukken schonken voor een te houden tentoonstelling of voor reproducties, welke ook buiten een tentoonstelling om aan de man gebracht zullen worden.

Reacties: 0
Tandarts rijdt met boor en al door heel Nederland
Bron: Friese Koerier 18 februari 1953
De Stichting Schooltandverzorging Heerenveen is gistermorgen met haar werk begonnen. De kinderen uit de eerste klas van de openbare lagere school te Oranjewoud kunnen er van meepraten. Toen ze gistermiddag aan tafel zaten, zullen ze dat waarschijnlijk wel gedaan hebben ook. In de morgenuren toen ze in die mooie, grote auto waren – een “dental car” noemen de deskundigen dat – was dat een beetje anders. Ze zaten stil op een bankje; alleen op de stoel bij de tandarts kwamen de monden weer even open.
Geen wonder overigens: dat boorapparaat in die auto en de witte jassen van de tandarts en zijn assistente moeten op de jongens en meisjes wel een beetje indruk hebben gemaakt.
Maar dat gaat gauw voorbij: de tandarts stelt ze wel op hun gemak: en zo’n eerste behandeling doet vaak helemaal geen pijn.

Reacties: 0

Bron: Harlinger Courant 10 februari 1953

Reacties: 0
 
Abonneren
Reageren
Colofon
Archief