april 1983

 

 

Aflevering 69

Indrukwekkend Fries protest op Binnenhof
Bron: Friesch Dagblad 13 april 1983
De Haagse politici, voor zover zij in het regeringscentrum aanwezig waren, hebben gisteren gemerkt dat een aantal Friese gemeenten het niet eens is met het wetsontwerp gemeentelijke herindeling. Uit alle hoeken van de provincie waren vertegenwoordigers van de desbetreffende ontevreden gemeenten aanwezig op het Binnenhof, om daar van hun onvrede blijk te geven.

Reacties: 0
Fernijde útjefte fan it boek ‘De Smearlappen’
Bron: Huis aan huis 20 april 1983
Ljouwert – Dizze wike ferskynt der in fernijde útjefte fan it boek ‘De Smearlappen’ fan de Fryske skriuwer Anne Wadman. Doe’t tweintich jier lyn it boek ‘De Smearlappen’ foar it earst ferskynde, joech dat gâns opskuor yn Fryslân. De iene nei de oare printinge rôle yn koarte tiid fan de parsen.
Reacties: 0
Japke Bangma 100 jaar
Bron: Harlinger Courant 26 april 1983
Vandaag viert mevrouw Japke Bangma-Idsardi haar 100 ste verjaardag in het bejaardencentrum Almenum. De bijzondere krasse en altijd vrolijke eeuweling viert het feest in tegenwoordigheid van al haar zes kinderen, drie zoons en drie dochters.

Reacties: 0
Arend Pruijs wint puzzelfinale
Bron: Leeuwarder Courant 26 april 1983
Leeuwarden – de 39 jarige leraar Arend Pruijs uit Emmeloord is gister avond in de Open Hof in Leeuwarden voor de derde keer puzzelkampioen van Friesland geworden. Voor deze prestatie kreeg hij uit handen van mevrouw Marianne Wiegel, echtgenote van de commissaris der koningin, een kostbare sierschotel van Makkumer aardewerk.
Reacties: 0
Koninginnedag, foarstlike dei
Bron: Weekblad actief 28 april 1983

Reacties: 0
‘Hidaarder’ koe passeert 100.000-grens
Bron: Friesch Dagblad 21 april 1983
Merkwaardige huldiging van Alie’s Klaske 14
De zestienjarige Alie’s Klaske 14, gestald op het bedrijf van G.H. Eringa aan de Leane 5 te Kubaard genoot gistermiddag een bijzondere belangstelling. Zij bereikte onlangs als 32 ste Friese koe de nog steeds bewonderenswaardige grens van 100.000 kg melk. Een dergelijke mijlpaal is nog steeds goed voor een huldiging met daaraan gekoppeld een receptie.
Reacties: 0
Taalspegel
Bron: Leeuwarder Courant 22 april 1987

Reacties: 0
Unieke tentoonstelling over luchtoorlog en de bevrijding van Bolsward
Bron: Bolswards nieuwsblad 13-04-1983
Bolsward. – Zaterdag a.s. (16 april) is het precies 38 jaar geleden dat de stad Bolsward door de Canadezen werd bevrijd. Op dezelfde dag – hoe kan het mooier – wordt in de bovenzaal van ‘de Groene Weide’ een tentoonstelling gehouden over de luchtoorlog en over de bevrijding van Bolsward. De meest uiteenlopende zaken die met deze laatste aspekten te maken hebben, zijn er te zien.
Reacties: 0
Oud-kaatser Jan de Haan overleden
Bron: Bolswards Nieuwsblad 27 april 1983
In de nacht van vrijdag op zaterdag, juist op zijn 34e trouwdag is in het St. Antonie-ziekenhuis te Sneek, waar hij gedurende een veertien dagen was opgenomen, overleden de heer J. de Haan, wonende in de Pieter Tanjéstraat alhier. Geboren op 27 maart 1920 was hij voor enkele weken 63 jaar geworden.
Reacties: 0
Het mannetje van Cork
Bron: Friesch dagblad 1 april 1983

Reacties: 0
Lubbers: Dieptepunt economie moet nog komen
Bron: Friesch Dagblad 12 april 1983
Premier Lubbers meent dat het dieptepunt in onze economie nog niet is bereikt. Wel is het volgens de premier zo, dat het iedere maand minder slecht gaat. Dat zei hij maandagavond in een televisie-uitzending van de KRO. Volgens Lubbers hebben we de tijd, waarin de achteruitgang zich steeds versnelde achter de rug.
Reacties: 0
Honderd jaar Bonifatius Hospitaal te boek gesteld
Bron: Friesch Dagblad 14 april 1983
“… de droeve omstandigheden waaronder de eerste zusters in de beginjaren moesten werken; zo erg dat moeder Bernhardine voorstelde om de zusters maar direct mee naar Münster terug te nemen. Zij vonden namelijk bij aankomst als voor de zusters bestemde ruimte een kleine, benauwde kamer die als werkplaats voor een schoenmaker had gediend en waarin de tafel waaraan de schoenen werden gelapt, nog stond.”
Reacties: 0
Operaasje fers-fers
Bron: Frysk & frij 2 april 1983

Reacties: 0
 
Abonneren
Reageren
Colofon
Archief

Irolt in de Baarzen
Bron: Weekblad actief 21 april 1983
Aanstaande zaterdag speelt de Friese folkgroep “Irolt” in de “Drie gekroonde baarzen” te Bergum, aanvang 20.00 uur. Irolt is in het jaar 1975 ontstaan. In dat jaar werd de eerste l.p. opgenomen “De Gudrun Sêge.

Reacties: 0
Vrienden van de Provinciale Bibliotheek
Bron: Friesch Dagblad 26 april 1983
Mensen die de Provinciale Bibliotheek van Friesland een goed hart toedragen, hebben de stichting ‘Vrienden van de Provinciale Bibliotheek van Friesland’ opgericht. De nieuwe stichting waarvan dr. J.J. Huizinga, voorzitter is, stelt zich ten doel de groei en bloei van de bibliotheek op eigen wijze te bevorderen.
Reacties: 0
Hindeloopen opende eerste Friese schaatsmuseum
Bron: Friesch Dagblad 29 april 1983
Zeker tienduizend bezoekers per jaar verwacht
Met het wegtrekken van de Friese vlag van een speciaal gefabriceerde grote Friese schaats, heeft schaatser Jeen van den Berg donderdagavond in Hindeloopen het eerste Friese schaatsmuseum geopend. Hij deed dat in aanwezigheid van een kleine honderd genodigden die even later enthousiast zouden reageren op de inrichting van het museum aan de Kleine Weide.
Reacties: 0
Rust?
Bron: Friesch Dagblad 30 april 1983
Het fraaie voorjaarsweer brengt veel mensen op de been en hier op de zeilplank. De foto is genomen op het Nannewiid. Echter ook op andere plaatsen rukken de surfers op.

Reacties: 0
Anoniem persoon doet belasting F 15.000, ‘kado’
Bron: Sneeker Nieuwsblad maandag 11 april 1983
De inspekteur der direkte belastingen te Sneek, de heer S. Vuyk, kwam donderdagochtend voor een wel zeer bijzondere verrassing te staan.Net op kantoor aangekomen vond hij tussen de nadruppelende blauwe enveloppe met aangifte biljetten, afkomstig van mensen die de aanmaning nog net vóór wilden zijn, een witte enveloppe met het simpele opschrift: “voor ’s Rijksbelastingen”. Het bijzondere zat ‘em in de inhoud van de enveloppe: maar liefst vijftien biljetten van duizend gulden. Dit alles zonder verklaring en zonder afzender.
Reacties: 0
Driehonderd jaar geleden werd begonnen met herbouw Martinikerk
Bron: Sneker Nieuwsblad 21 april 1983
In 1983 is het driehonderd jaar geleden dat de ten dele ingestorte Martinikerk van Sneek werd herbouwd. Op verschillende wijzen zal hierbij dit jaar stil gestaan worden. Van 22 juni tot 28 augustus wordt er bijvoorbeeld in het Fries Scheepvaart Museum een tentoonstelling over het kerkgebouw gehouden.

Reacties: 0
Over de grutto (65)
Bron: Stellingwerf 7 april 1983
Wolvega - De eerste grutto’s waren er weer vroeg bij dit jaar. Het is gewoon dat de datum van aankomst beduidend vroeger is, naar mate de winter milder is geweest. Het mag beslist geen uitzondering heten, dat de vogels al in januari worden gesignaleerd.
Reacties: 0