maart 1978

 

 

Aflevering 7

Frysk Orkest laat nieuw talent horen
Bron: Friesch Dagblad 24 maart 1978
Het Frysk orkest gaat op 2 april in een matinee in de Harmonie van start met het brengen van nieuw talent. In dit concert, onder leiding van gastdirigent Radomil Eliska, worden solo's uitgevoerd door veelbelovende jonge musici, namelijk hoornist Jan Harshagen jr. (18), tenor Fred van der Kooi (28), hoornist Jacob Slagter (19) en cellist Jaap Sijtsma (26). Het Frysk Orkest wil hiermee de aandacht vestigen op dit talent van Friese bodem en verder is het voor de musici zelf wel goed eens wat podium-ervaring op te doen.

Reacties: 0


Reacties: 0
Ambassadeur van Israël op werkbezoek in Friesland
Bron: Leeuwarder Courant 8 maart 1978
HEERENVEEN - De Israëlische ambassadeur Shlomo Argov bracht gisteren samen met zijn vrouw een bezoek aan Friesland. Het was niet zijn eerste verblijf in de provincie sinds hij acht maanden geleden in Den Haag zijn geloofsbrieven aanbood, want de Israëliër logeerde ook al in Grouw. Zijn werkbezoek woensdag aan Friesland leidde ondermeer naar het Princessehof in Leeuwarden en de Joodse synagoge daar.
Reacties: 0
Enige hotel in Achtkarspelen tegen de grond
Bron: Leeuwarder Courant 17 maart 1978
SURHUISTERVEEN - Total Plan BV te Roden heeft voor een lastgever, die zijn naam nog niet genoemd wil zien, hotel Van der Scheer aan De Kolk in Surhuisterveen gekocht. Het hotel zal worden afgebroken en volgens de heer P. van der Scheer van Total Plan BV, een broer van de exploitant van het hotel, komt er een winkelvoorziening voor in de plaats.

Reacties: 0
Boeken lenen is een kunst, blijkt in PB
Bron: Leeuwarder Courant 13 maart 1978
LEEUWARDEN - De mensen van de balie van de Provinciale Bibliotheek worden zo langzamerhand geroutineerde puzzelaars maar toch moeten ook zij het soms laten afweten. De aanvragers van boeken moeten titel en auteur vermelden en als dat goed gebeurt staat de straffe ordening in de kilometerslange stellingen in de kelder er borg voor dat het gevraagde boek zeer snel te voorschijn wordt gebracht. Maar het wordt beduidend moeilijker wanneer de auteur Grilk Griep wordt genoemd en Olyslagers Ooievaar. En wie zou weten wie J.J.K. Rep is? Geen broer van Johnny Rep maar ds. J.J. Kalma wiens Rep(ertorium) voor een achternaam werd versleten.
Reacties: 0
D'66 op reis met huifkar
Bron: Leeuwarder Courant 22 maart 1978
OOSTERWOLDE - Zoekt de PSP het in een kotter, Demokraten ’66 Friesland is sinds gistermiddag ongeveer kwart over een op weg met een huifkar, getrokken door een zeer "lykmoedich", maar zo op het oog ijzersterk paardje. Welgemoed gingen de nummers 1 en 3 op de kandidatenlijst van D’66 de heer Leen Schotel uit Wolvega en mevrouw Karin Oele-van Heerde uit Veenwouden, ondanks de barre weersomstandigheden, van Oosterwolde op weg naar Drachten, waar zij ’s avonds in een volle Lawei actief zouden zijn. "Een van onze slogans is: met D’66 op het goede spoor," aldus de heer Schotel "en dit lijkt ons een goed spoor."

Reacties: 0
Driehonderd Friese demonstranten naar Almelo
Bron: Leeuwarder Courant 1 maart 1978
LEEUWARDEN - Omstreeks driehonderd demonstranten uit Friesland zullen zaterdag deelnemen aan de demonstratie tegen de uitbreiding van de Ultracentrifuge-fabriek in Almelo. Uit drie plaatsen zullen bussen vertrekken: Leeuwarden, Sneek
en Heerenveen. De manifestatie begint om elf uur op het plein bij het stadhuis in Almelo terwijl om twee uur de demonstratie tegen het kernenergie-project begint.
Reacties: 0
Wierje de naam van onze nieuwe partij
Bron: Weekblad Bokwerder Belang 16 maart 1978

Reacties: 0
Kerkdiensten

Reacties: 0
Bussen uit Leeuwarden naar demonstratie in Keulen tegen nazisme
Bron: Leeuwarder Courant 31 maart 1978
LEEUWARDEN - Op zaterdag 22 april zullen vanuit Leeuwarden bussen vertrekken met deelnemers aan een internationale demonstratie in Keulen tegen de hernieuwde opkomst van het openlijk nazisme in West-Duitsland.
Reacties: 0


Reacties: 0
Voor Fries in onderwijs geen extra-ruimte
Bron: Leeuwarder Courant 9 maart 1978
LEEUWARDEN - Er komt geen extra-ruimte voor het Fries in het voortgezet onderwijs. Dat valt af te leiden uit een brief van staatssecretaris drs. Klaas de Jong (onderwijs) aan Provinciale Staten van Friesland.
Reacties: 0
Buurtjeugd zorgde weer voor overlast in kazerne, politie trad niet op
Bron: Leeuwarder Courant 7 maart 1978
LEEUWARDEN - Op verzoek van de krakers heeft de politie gisteravond een bezoekje gebracht aan de Prins Frederikkazerne waar de jeugd uit de omgeving weer voor overlast zorgde. Een van de krakers zou in gevecht zijn geraakt met een knaap uit de buurt. Toen de politie arriveerde was de rust al weergekeerd, zodat men onverrichter zake naar het bureau kon terugkeren.
Reacties: 0
Het Lamme Vlerkje nu uit de ether
Bron: Leeuwarder Courant 13 maart 1978
„LEEUWARDEN Zondagmiddag verdween de geheime zender "Het Lamme Vlerkje" onvrijwillig uit de ether nadat de politie samen met de PTT-opsporingsdienst de studio had gepeild. Deze bevond zich ten huize van de 26-jarige loodgieter I.T. in de Cederstraat waar het vlerkje ondanks zijn handicap toch wel zoveel storing had veroorzaakt, dat uit de buurt klachten waren geuit over bedorven tv-beelden. Tegen T. is proces-verbaal opgemaakt en zijn complete FM-zender is in beslag genomen.
Reacties: 0
 
Abonneren
Reageren
Colofon
Archief