augustus 1973

 

 

Aflevering 73

Burgemeester Oosterwijk wist niet dat NAM met dynamiet werkte.
Bron: Friesch Dagblad 17-8-1973
Het was net oorlog. Honderd meter van mijn huis liet men dynamiet ontploffen zonder dat vantevoren even gewaarschuwd was, vertelde de heer E. Rijpstra uit Haule gisteravond op de hoorzitting over de gaswinningsplannen in Oosterwolde. Kan dat dan zomaar? vroeg hij zich af en legde het probleem voor aan het forum. De burgemeester heeft de bevoegdheid het vervoer van gevaarlijke stoffen, in dit geval dynamiet, te verbieden; men moet in elk geval daarvoor vergunning vragen, legde mr. F. Zeiler uit. Hij kan op die manier seismisch onderzoek onmogelijk maken. Daarop stond burgemeester dr. Oosterwijk van Ooststellingwerf op. Ik ben hier volkomen onwetend van, verklaarde hij, ik zal de adjudant van de rijkspolitie vragen alsnog een onderzoek in te stellen en als het zo is vraag ik proces-verbaal.

Reacties: 0
Gysbert Japicx-priis foar Willem Abma
Bron: Friesch Dagblad 10-8-1973
Deputearre Steaten fan Fryslân hawwe de Gysbert Japicx-priis 1973 takend oan de dichter Willem Abma to Ljouwert, dy't publisearret ûnder it pseudonym Daniël Daen. De priis dy't dit jier ornearre wie foar poëzij, bistiet út in oarkonde en in bidrach fan 1500 goune en sil op tongersdei 11 oktober o.s. op it stêdhûs to Boalsert oan de hear Abma útrikt wurde, dat is oan de foarjoun fan de iepening fan de Fryske Boekewike.

Reacties: 0
Groeiend girokantoor
Bron: Friesch Dagblad 14-8-1973
Langzaam maar zeker komt thans het gevaarte uit de bouwput aan de Tesselschadestraat in Leeuwarden, dat eens het girokantoor van Leeuwarden zal zijn.

Reacties: 0
Noorderbuurt - tweede Drachtster promenade - krijgt 'Frans pleintje'
Bron: Friesch Dagblad 6-8-1973
In het voorjaar is men in de Noorderbuurt begonnen met plannen voor het aanleggen van een Promenade. Momenteel is men bezig met het plaatsen van de luifels. Drachten dat de "diamant van het Noorden" wordt genoemd is nu bezig om in het centrum de "Lijnbaan van het Noorden" te verwezenlijken.
Reacties: 0
Verjaardag 102-jarige in De Tike
Bron: Friesch Dagblad 7-8-1973

Reacties: 0
Uit liefdesverdriet ramen van school te Noordwolde ingeslagen
Bron: Friesch Dagblad 7-8-1973
Uit liefdesverdriet heeft de 18-jarige K.E. uit Wilhelminaoord zondagavond de ramen van de school aan de Nieuweweg te Noordwolde ingeslagen. De jongeman was met een meisje naar een café geweest en hij dacht dat ze hem ook haar liefde zou verklaren, maar het pakte anders uit.
Reacties: 0
Topfierljepper Wilstra tweemaal op T.V.
Bron: Drachtster Courant 17 augustus 1973
Frieslands beste fierljepper, Evert Wilstra uit Drachten, is zaterdagavond in AVRO's Sportpanorama te zien. Het sportprogramma van de AVRO zal een gedeelte van zijn tijd wijden aan de Friese volkssport ter gelegenheid van de kampioenschappen in Winsum zaterdagmiddag. Ter gelegenheid van het 50 jaar jubileum van de AVRO in september is ook een programma aan het fierljeppen gewijd. Het AVRO's kinderkoor zal in samenwerking met Evert Wilstra het ontstaan van het fierljeppen in beeld brengen.
Reacties: 0
Kamperen bij de boer populair
Bron: Leeuwarder Courant 2 augustus 1973

Reacties: 0

Bron: Drachtster Courant 22 augustus 1973

Reacties: 0
Telefooncellen in Grouw, Donkerbroek, Menaldum, Bakhuizen.
Bron: Friesch Dagblad 10-8-1973
Nog deze week zal de PTT een begin maken met het plaatsen van openbare telefooncellen in een aantal dorpen. De dorpen die van een telefooncel voorzien zullen worden zijn Menaldum (in de Dijksterbuorren), Donkerbroek (Hoofdstraat-hoek Weemerweg), Bakhuizen (Rijsterdijk-hoek T. de Boerstraat) en Grouw (Oostergostraat).
Reacties: 0
Fries echtpaar uit Limburg fietst helemaal naar heitelân
Bron: Friesch Dagblad 17-8-1973
Praktisch elk jaar sinds de heer Hendrik Kluiwstra (69) in 1928 naar Limburg ging om in de mijnen te werken hebben hij en zijn vrouw A. Kluiwstra-de Groot (enkele jaren jonger) de tocht naar Friesland op de fiets ondernomen. Ze beschouwen het als de gewoonste zaak van de wereld in deze tijd van autoverkeer en sneltreinen.

Reacties: 0
Verandering
Bron: Strikel augustus 1973
"Verandering van lucht" is de titel fan de oersetting dy't Yge Foppema makke hat fan it lyknammige Fryske boek fan Rink van der Velde. De oersetting is yn juny l.l. útkommen by Leopold yn Den Haech. En nou mar ris ôfwachtsje oft de Hollânske lêzers der like slij nei wêze sille as de Fryske.

Reacties: 0
Vakantiekiekendieverij
Bron: Leeuwarder Courant 1 augustus 1973
Voor het gezin van drs. Kees Boschma, directeur van het Fries Museum, is de vakantie één groot avontuurlijk feest. Tien jaar geleden ging men, toen de oudste dochter acht jaar was en de jongste (van de vijf) een jaar, voor het eerst proefkamperen in Drenthe en sindsdien betekent vakantie voor de familie Boschma trekken èn kamperen.

Reacties: 0

Bron: Drachtster Courant 24 augustus 1973

Reacties: 0
 
Abonneren
Reageren
Colofon
Archief

Maandelijks poëzie in Lyrische Courant
Bron: Leeuwarder Courant 20 augustus 1973
Met ingang van de volgende maand zal de Leeuwarder Courant elke maand één of meer pagina's gedichten bevatten. In het Fries, in het Nederlands, in het Stellingwerfs, kortom in elke taal en ieder dialect van deze provincie.

Reacties: 0
Bromsnor vindt rust in Fries dorp
Bron: Friesch Dagblad 6-8-1973
Lou Geels, de bekende televisiester, beter bekend als Bromsnor, de veldwachter. Met zijn vrouw is hij al drie weken op vakantie bij drie vriendinnen in Arum. "Ja", zegt Geels hiervan, "Ik ben met mijn harem in Arum".
Reacties: 1 van 1

Ik de jaren 60 kwam ik bij het woonhuis van Bromsnor in den Haag, met een familieilid van hem. We zouden een kort bezoek brengen.Ik belde aan en toen....

Gerben Zijlstra (01-08-2013)

Nieuw Leeuwarder Lied
Bron: Strikel augustus 1973
Leeuwarden, Leeuwarden, altijd in mijn dromen
Daar werd de kiem van mijn heimwee geplant;
Nooit vind ik rust, tot ik eens weer zal komen
in Leeuwarden, hart van dit mooie Friese land.
Reacties: 0
Vrouw conducteur bij spoorwegen
Bron: Friesch Dagblad 9-8-1973
De 25-jarige mevrouw A.L.A. Zoon-Kuypers uit Zaandam wordt waarschijnlijk de eerste vrouwelijke conducteur bij de Nederlandse Spoorwegen. Volgens een NS-woordvoerder is mevr. Zoon toegelaten omdat zij aan alle eisen voldoet waaraan ook de mannelijke conducteurskandidaten dienen te volden.
Reacties: 0
Gerben de Jong, Drachten, herstelde stoomwals uit 1935 in oude luister
Bron: Friesch Dagblad 9-8-1973
De 21-jarige Gerben de Jong te Drachten zal de eerste restaurateur worden van het binnenkort in Ede te openen Wegenbouwmuseum. Deze werkkring is hem onlangs aangeboden en uiteraard heeft hij hier ja op gezegd. Begrijpelijk, want Gerben is een jongeman, die al jaren het knutselen met machines als liefhebberij heeft. De uit 1935 stammende stoomwals van de fa. Gerrit Ooms te Drachten heeft hij weer gerestaureerd.

Reacties: 0
De elektrische bromfiets: een primeur tijdens de 'Drachten Present' dagen:
Bron: Drachtster Courant 29 augustus 1973
Tijdens de Drachten Presentdagen komt de rijwielen- en motorenhandel B. Koehoorn met een primeur voor Drachten. Het bedrijf lanceert dan 's werelds eerste elektrisch aangedreven bromfiets. De Duitse fabrikant SOLO kleinmotoren GMBH heeft in samenwerking met Bosch dit stank- en lawaaivrije voertuig ontwikkeld.

Reacties: 0
Nieuwe Opel Kadett
Bron: Friesch Dagblad 7-8-1973
Dit is de nieuwe Opel Kadett, die waarschijnlijk een van de belangrijkste trekpleisters zal zijn op de 45ste Internationale Autotentoonstelling in Frankfurt. De Opel Kadett is de meest verkochte automobiel in ons land. Begin september zal het nieuwe model bij het publiek worden geïntroduceerd in twee- en vierdeursuitvoering en als coupé.

Reacties: 0
Anne Koster voert rondenklassement onbetwist aan
Bron: Friesch Dagblad 15-8-1973
Na negentien Friese wielerronden behoeft het geen betoog dat de Leeuwarder Anne Koster de onbetwiste leider is van het Fries Rondenklassement. Hij is met een puntentotaal van 287 onbereikbaar geworden voor tweede man Dominicus Lolkema uit Bolsward met 188 punten.
Reacties: 0