juni-juli themanummer kaatsen

 

 

Aflevering 83

Profetyske wurden fan Mr. Bijlsma op de PC fan 1970
Bron: Leeuwarder Courant 29 juli 1970
Mr. K. Bijlsma, de 'bjusterbaarlike' foarsitter fan de PC yn Frjentsjer, hâlde foarôfgeand oan de 117de PC wer in iepeningsrede sa as hy dat allinnich mar kin. Dizze kear mei de klam op it keatsen as middel foar it bestriden fan wrâldpessimisme en healwize útwassen fan dizze tiid. De keatsskiedsrjochters soene har mei it ûnrjocht yn 'e wrâld wol rêdde.

Reacties: 0
Kaatsmuseum in gelagkamer
Bron: Leeuwarder Courant 21-02-1953
Het zou de overweging waard zijn voor de verzameling Schelte Dijkstra een blijvend onderdak te vinden en de financiële grondslag te leggen voor een compleet Fries Kaatsmuseum. En dan natuurlijk in de stad van de jubilerende PC!

Reacties: 0
Kaatsen in de Oost
Bron: Leeuwarder Courant 14-11-1931
Dat de Friezen ook in de tropen het kaatsen niet vergeten blijkt uit deze foto van de Kaatsclub te Batavia, die geregeld iederen Zondagmorgen om 7 uur oefent.

Reacties: 0

Bron: Leeuwarder Courant 25-02-1946

Reacties: 1 van 1

Ik zou graag weten wie deze J.Bleeksma is daar het iemand moet zijn (geweest) die deel uitmaakt of heeft gemaakt van mijn familie verleden. Als iemand....

H.Kramer (hendrik.kramerorange.fr) (03-06-2014)


Bron: Leeuwarder Courant 31-08-1905

Reacties: 0

Bron: Leeuwarder Courant 15-05--1886

Reacties: 0

Bron: Leeuwarder Courant 11-08-1987

Reacties: 0
Prijzen Hotze Schuil in Kaatsmuseum
Bron: Leeuwarder Courant 27-09-1980
Het grootste deel van de geweldige prijzencollectie van oud-kaatskoning Hotze Schuil uit Harlingen is overgebracht naar het Kaatsmuseum. Het betreft een enorme collectie van meer dan 350 medailles en andere eretekens, opgebouwd in een succesvolle carrière van langer dan 25 jaar.
Reacties: 0

Bron: Leeuwarder Courant 08-04-1916

Reacties: 0
Buitenslag
Bron: Leeuwarder Courant 26-01-1973
De Christelijke Friese Kaatsbond heeft besloten om zelfstandig te blijven en niet nauwer te gaan samenwerken met de KNKB. Het is gemakkelijk de spot te drijven met zo'n besluit. Zo in de zin van: zijn er dan Christelijke en neutrale kaatsballen? Dat stadium is men echter in en buiten de kaatswereld voorbij.
Reacties: 0
De PC als symbool van het wij-tijdperk
Bron: Leeuwarder Courant 31-07-1990
Het kaatsen is in belangrijke mate sport en spel van de "lytse mienskip". Het symboliseert het wij-gevoel en de hechte onderlinge band in de kleine dorpsgemeenschap.
Reacties: 0

Bron: Leeuwarder Courant 19-07-1972

Reacties: 0

Bron: Leeuwarder Courant 07-06-1961

Reacties: 0
KNKB doet boetsen in de ban
Bron: De Telegraaf 29-07-1937
Bij jongens- en junioreswedstrijden zal het de taak van scheidsrechter en keurmeesters zijn opvoedend op te treden door spelers met aanleg voor boetsen op de nadeelige gevolgen te wijzen.
Reacties: 0
Internationale kaatswedstrijd in Alkmaar
Bron: NRC 08-07-1923
Belgisch partuur zal zondag 15 dezer deelnemen aan den kaatswedstrijd te Alkmaar.
Reacties: 0
Spuwen op de bal toegestaan
Bron: De Telegraaf 28-11-1911
Nog altijd heeft de Ned. Kaatsbond in haar reglementen een artikel waarin het spuwen op de bal wordt toegestaan. Deze onzedelijke wijze van sport bedrijven heeft ook ernstige gevolgen voor de volksgezondheid.
Reacties: 0

Bron: Leeuwarder Courant 09-09-1942

Reacties: 0
Kaatsbond verontrust over ernstig tekort aan ballen
Bron: Leeuwarder Courant 05-04-1976
Ouderdom en broze gezondheid van kaatsballenmaker Jurjen Leicht baart KNKB grote zorgen. Een opvolger voor de heer Leicht is nog niet gevonden.
Reacties: 0
Misbruiken bij het kaatsen
Bron: Leeuwarder Courant 31-07-1901
In de LC van den 29 Juli 1901 verscheen eene advertentie, waaruit blijkt, dat het bestuur van den kaatsbond zich vierkant tegen ingeslopen misbruiken wenscht te verzetten. Een houding voorwaar, die instemming verdient en toejuiching tevens en steun daarbij.
Reacties: 0
 
Abonneren
Reageren
Colofon
Archief


Bron: Leeuwarder Courant 29-12-1990

Reacties: 0