augustus 1914

 

 

Aflevering 85

Eerste Wereldoorlog
Bron: Bos Atlas (afb.)
In augustus 1914 brak de Eerste Wereldoorlog uit. Dit feit zal de komende tijd uitgebreid zal worden herdacht. Ons land verklaarde zich neutraal en nam niet deel aan de gevechtshandelingen. De gevolgen van de oorlog waren echter wel degelijk voelbaar in Nederland. Gedurende de oorlogsjaren was het Nederlandse leger, enige honderdduizenden mannen, vier jaar lang gemobiliseerd. Veel Belgische burgervluchtelingen moesten in ons land worden opgevangen. Militaire vluchtelingen werden ondergebracht in interneringskampen waaronder Gaasterland. Door mijnen en als gevolg van de Duitse onbeperkte duikbotenoorlog, kwamen meer dan 1200 vissers en bemanningsleden van schepen om het leven. Tenslotte ontstond er door voedselschaarste sociale onrust. De eerste weken van augustus had men van dit alles nog geen weet.

Reacties: 0
Veertig Belgische geïnterneerden aangekomen in Gaasterland.
Bron: Hepkema’s Courant 29-08-1914
Gaasterland 26 Augs. Gisteren zijn de ter interneering opgezonden Belgen, alhier aangekomen. Zij waren veertig in getal. Ze kwamen des avonds te omstreeks vijf uur opgewekt te Kippenburg aan.

Reacties: 0
Onweer
Bron: Leeuwarder Courant 03-08-1914
De vrouw van A. Visser te Giekerk liep gisteravond langs een muur van een oude boerenwoning, die afgebroken wordt. Tijdens het opkomend onweder wierp een rukwind den muur omver met het gevolg, dat de vrouw er onder bedolven werd.
Reacties: 0
Onze officieren in Albanië naar huis.
Bron: Leeuwarder Courant 05-08-1914
In aansluiting met ons bericht van gisteren omtrent het vertrek van onze officieren uit Albanië laten wij hieronder nog volgen, hetgeen aan het "Hdbl" uit Doerazzo wordt gemeld.
Reacties: 0
Vernieling
Bron: Leeuwarder Courant 11-08-1914
Twee jongelingen uit Huizum kwamen Zondagnacht om een uur, onder den invloed van sterken drank, uit de stad.
Reacties: 0
Boteruitvoer naar Engeland
Bron: Rotterdams Nieuwsblad 14-08-1914
In Friesland wordt nog boter opgekocht voor Engeland. Zaterdag wordt te Harlingen een Engelsche vrachtboot verwacht om de boter over te brenken. In Friesland is de prijs der boter thans fl. 1 per kilo.
Reacties: 0

Bron: Leeuwarder Courant 11-08-1914

Reacties: 0
Buitenlandsch Overzicht
Bron: Leeuwarder Courant 03-08-1914
Het is zoover. De groote wereldbrand is uitgebroken en wie zal zeggen waar't op uitloopt. Tenzij men tevreden is met de verklaring, dat het een ontzettende moordpartij zal worden, dat aan intellect en beschaving veel, heel veel verloren zal gaan, dat duizenden - zoals de term luidt - voor hun vaderland zullen sterven, die veel beter er voor hadden kunnen leven, dat de jammer en ellende van den strijd die van alle andere oorlogen zal overtreffen.
Reacties: 0
Militairen met verlof
't Was gisteravond druk weer druk op tt Stationsplein, bij de aankomst der treinen, die weer heel wat soldaten meebrachten, en later bij hun vertrek uit het "Oranje-Hotel" per fiets of per auto.

Reacties: 0
De Russen in Oost-Pruisen
Bron: Het Nieuws van den Dag 31-08-1914
Berlijn, 30 Aug. (W.B.) De groote generale staf deelt mede: Bij de groote gevechten, waarbij het Russische leger in Oost-Pruisen bij Tannenberg, Hohenstein en Ortelsburg verslagen werd, zijn, na voorloopige schatting, meer dan 30.000 Russen met veel Hooge officieren krijgsgevangen gemaakt.
Reacties: 0

Bron: Leeuwarder Courant 05-08-1914

Reacties: 0

Bron: Fries Fotoarchief 22478

Reacties: 1 van 1

mijn Opa, Rembertus de Vries uit Steggerda heeft in Wo 1 gelegen aan de Belgische grens. Hij had een chapeau. Ik heb alleen een foto daarvan toen....

Yteke Hettinga (02-08-2014)

Vrijstelling van port voor militairen
Bron: Leeuwarder Courant 30-08-1914
Tot nadere beschikking is in het binnenlandsch verkeer vrijstelling van port verleend voor de verzending door en aan militairen van:
a. brieven (met inbegrip van briefkaarten) tot een gewicht van 20 gram;
b. drukwerken en nieuwsbladen tot een gewicht van 100 gram.
De portvrij te verzenden stukken moeten, voor zooveel zij afkomstig zijn van militairen, aan de adreszijde dragen het opschrift "Militair," gewaarmerkt door de handteekening van den afzender.
Stukken; welke niet beantwoorden aan de hiervoren genoemde bepalingen, worden met port belast.
Reacties: 0
Posterijen
Bron: Leeuwarder Courant 11-08-1914
Lijst van onbestelbare brieven en briefkaarten, van Leeuwarden verzonden gedurende de 1e helft van de maand Augustus 1914.
Reacties: 0
Voedingsmiddelen in oorlogstijd
Bron: Leeuwarder Courant 29-08-1914
Het komt ons wenschelijk voor, zo lezen wij in het "Mdlb. tegen de Vervalschingen", in deze dagen, waarin getracht moet worden op de goedkoopste wijze in het meest voedzame en natuurlijk goed verteerbare menschelijk voedsel te voorzien, een overzicht te geven van de samenstelling der voornaamste meelsoorten, die voor een vereeniging van of vermenging met tarwemeel in aanmerking zouden kunnen komen.
Reacties: 0
 
Abonneren
Reageren
Colofon
Archief