oktober 1974

 

 

Aflevering 87

Plattelandsvrouwen zijn boos over wettelijke achterstelling van de werkende gehuwde vrouw
Bron: Leeuwarder Courant 1-10-1974
Oenkerk- Het feit, dat het salaris van een werkende gehuwde man een belastingvrije voet heeft van 6.600 gulden en dat dit voor een werkende gehuwde vrouw slechts 1.600 gulden is, wekte maandag in Stania State grote verontwaardiging onder een groep van discussiërende leden van de Bond van Plattelandsvrouwen in Friesland.

Dit overigens wel bekende feit werd aangevoerd door de juriste mevrouw Hadeweij Lubach uit Hallum. Mevrouw Lubach, die binnenkort aan de VU te Amsterdam haar rechtenstudie hoopt te voltooien, belichtte tijdens de cursus "De vrouw en haar plaats in de samenleving" de jurisdische aspecten van de positie van de vrouw.

"Dit is", zo merkte discussieleidster mevrouw Pytsje Haima op, "wettelijke achterstelling van de werkende gehuwde vrouw". "Discriminatie", reageerde de zaal.

Reacties: 1 van 2

Volgens mij is dit Sjoukje Hadeweij Lubach–Reijenga, de in 1991 overleden moeder van Arjen Lubach, de schrijver, cabaretier en televisiepresentator.

Mevr. A. de Jong-Koster (02-10-2014)


Bron: Friesch Dagblad 12-10-1974

Reacties: 0
Mear omtinken foar Frysk om it bilang fan it folk
Bron: Friesch Dagblad 18-10-1974
De Kommissaris fan de Keninginne, mr. H. Rijpstra, hat juster in birop dien op de Fryske ynstellingen om harren noch mear as nou to rjochtsjen op it biwust meitsjen fan de bifolking fan de wearde fan de tael, de muzyk en de byldzjende keunst. Foar elk persoanlik wolwêzen kin dat fan bitsjutting wêze. "In Friesland is voor de de taal bepalende voor het eigen en specifieke karakter van de Friese cultuur", aldus mr. Rijpstra
Reacties: 0
Tony Feitsma promoveert op 21 november
Bron: Leeuwarder Courant 31-10-1974
Leeuwarden- Op donderdag 21 november promoveert aan de Vrije Universiteit in Amsterdam dra. Tony Feitsma uit Buitenpost tot doctor in de letteren. Haar proefschrift is getiteld "De autografemen in het werk van Gysbert Japicx" en de ondertitel luidt: "Een verkennend grafematisch onderzoek naar de taal van Gysbert Japicx en een bijdrage tot de Friese spellingsgeschiedenis". Promotor is prof. dr. B. Sietsema en co-promotor prof.dr.F. van Coetsem.
Reacties: 0
Wonderlijke filmvogel bedroog Terschelling
Bron: Friesch Dagblad 25-10-1974
Rechtbank Leeuwarden
"Dit is toch wel een wonderlijke vogel, een grote fantast die op Terschelling leefde als een grand seigneur". Maar betalen kwam er niet van en daarom had officier van justitie, mr. G. R. Nubé gistermiddag voor de rechtbank niet veel medelijden met de filmer Johannes M. B. uit Den Haag. Deze wonderlijke cineast kwam vorig jaar december naar Terschelling en wist de hele eilander bevolking voor zich in te palmen met zijn uit de lucht gegrepen plannen voor de verfilming van "Sil de strandjutter" en "Arjen".
Reacties: 0
Gebruik verdovende middelen in Leeuwarden vrij groot
Bron: Friesch Dagblad 25-10-1974
Het gebruik van verdovende middelen is in Leeuwarden vrij groot. Het zijn voornamelijk de tussenhandelaren die in de Friese hoofdstad opereren, terwijl zij hun handelswaar betrekken van de groothandelaren in de grote steden. Aldus het jaarverslag van de Leeuwarder politie over 1973. Onder het hoofdstuk "verdovende middelen" wordt verder nog vermeld dat de controle op de naleving van de Opiumwet niet optimaal is.
Reacties: 0
Wie mist (gestolen) fiets uit stalling Dronrijp?
Bron: Friesch Dagblad 19-10-1974
Twee Engelse jongelui "op zwerftocht" hebben dezer dagen uit de stalling bij het NS-station te Dronrijp een tweetal fietsen ontvreemd. Ze werden later in een sloot gegooid. De politie van Menameradeel heeft ze echter weer opgevist en vraagt zich nu af wie de eigenaars zijn.
Reacties: 0
Beide Engelsen uitgewezen
Bron: Friesch Dagblad 19-10-1974
De beide in Lollum aangehouden Engelse jongelui, die de omgeving van Franeker hadden afgestroopt, zijn gisteren het land uitgewezen. Ze zijn overgedragen aan de Britse justitie.
Reacties: 0
Gevonden fietsen
Bron: Leeuwarder Courant 1-10-1974
Leeuwarden- Bij de Leeuwarder politie staan als gevonden fietsen genoteerd: damesfietsen: "Gazelle Invicta", zwart, zwarte handvatten: "Union Savoy", rood, witte handvatten, bagagedrager ontbreekt, gekocht bij fa. Klamer te Hoogezand; "Peerless", groen, groen zadel;
Reacties: 0

Bron: Leeuwarder Courant 02-10-1974

Reacties: 0
Kievit en grutto over een kwart eeuw zeldzaam?
Bron: Leeuwarder Courant 02-10-1974
De kievit en de grutto zijn over vijfentwintig jaar zeldzame vogels. Die voorspelling doet Waidman in "De Nederlandse Jager". Hij heeft geconstateerd dat de stand der weidevogels zienderogen achteruit gaat. Tegelijkertijd was er volgens zijn waarnemingen dit jaar een duidelijke vooruitgang merkbaar bij de watersnip en tureluur.
Reacties: 0
Noordzee-geluid duizendvoudig aan de wal
Bron: De Feanster 03-10-1974
Het is leeg geworden op de radio. Tienduizenden radio`s zijn nog altijd afgestemd op de golflengten van de vrije zenders. Maar sinds 1 september zwijgen die, zonder dat er voor het geluid dat zij produceerden een wezenlijk alternatief wordt geboden. Op Hilversum 3 wordt nu gevochten om de "enige echte hitlijst", tussen de NOS en de AVRO enerzijds en de TROS anderzijds.
Reacties: 0

Bron: Leeuwarder Courant 24-10-1974

Reacties: 0
Liter melk in Friesland met 4 cent omhoog
Bron: Leeuwarder Courant 10-10-1974
Leeuwarden- De melk zal met ingang van maandag in Friesland en in het Westen van het land vier cent per liter duurder worden. Dat houdt in dat de prijs in Leeuwarden dan komt op 90 cent per liter en buiten de stad op 91 cent. In Leeuwarden verkoopt men namelijk bottle-melk, in de rest van Friesland is dat hooggepasteuriseerde melk. Die moet langer verhit worden en er zit een kroonkurk op de fles in plaats van een capsule, vandaar dat die melk een cent duurder is.
Reacties: 0
Strijd om de voetbalhegemonie in Friesland Cambuur-Heerenveen
Bron: Leeuwarder Courant 24-10-1974
A.s. zondag om 2 uur brandt in het Cambuurstadion te Leeuwarden de grote strijd los in de voetbal-derby in Friesland Cambuur-Heerenveen. Het klapstuk van het weekend om de voetbalhegemonie in Friesland.
Voor a.s. zondag als hoofdprijs van het kansspel bij onze programmavoorverkoop een draagbaar T.V. toestel.
Totaal 10 prijzen.

Reacties: 0
 
Abonneren
Reageren
Colofon
Archief

Wij zijn nu toe aan de integratie van alle bibliotheken
Bron: Friesch Dagblad 12-10-1974
Zoals bekend loopt Friesland voorop met de bibliotheekvoorzieningen en wordt er soms vanuit andere provincies met jaloerse ogen gekeken naar wat hier tot stand is gekomen, vooral de laatste 10 jaar.
De toepassing van de nieuwe Bibliotheekwet die door de Tweede Kamer al is aangenomen en nu nog in de Eerste Kamer behandeld moet worden zal voor onze provincie dan vooral betekenen dat het werk wordt uitgebreid en verdiept.

Reacties: 0
Minister geeft duizend gulden voor isolatie woning
Bron: De Feanster 17-10-1974
De afgelopen zomer heeft minister Gruyters van Volkshuisvesting aangekondigd dat huiseigenaren voor de isolatie van hun woningen een Rijkssubsidie kunnen krijgen.
Deze bekendmaking kwam op een moment dat niet iedereen met zijn gedachten bij de aanstaande winter was. Daarom is nog niet overal bekend dat Volkshuisvesting klaar staat om bedragen uit te keren tot maximaal duizend gulden per woning. Een aantrekkelijk bedrag. Het mes snijdt in dit geval aan twee kanten: de eigenaren krijgen geld en in de geïsoleerde woningen kan aanzienlijk worden bespaard op de stookkosten.
Reacties: 0
Achterlichtje op fiets straks niet meer nodig?
Bron: Leeuwarder Courant 31-10-1974
Naarden- Wellicht zal binnenkort het achterlichtje voor de fiets niet langer verplicht zijn. Wel moet de fiets dan van een grote rode reflector voorzien zijn en de pedalen zo mogelijk ook van gele reflectoren. Dit heeft minister T. E. Westerterp (Verkeer) gistermiddag meegedeeld in zijn rede waarmee hij in Naarden het nieuwste wegenstation van de ANWB in gebruik stelde.
Reacties: 0

Bron: Leeuwarder Courant 01-10-1974

Reacties: 0
Voor f 30.000 sieraden weg uit winkel Drachten
Bron: Friesch Dagblad 25-10-1974
Voor de vierde maal in korte tijd hebben onbekenden in de afgelopen nacht hun slag geslagen bij een juwelier in Drachten. Weer werd er een steen door de etalageruit gekeild. Ditmaal het filiaal van "Jeroen" aan het Moleneind het slachtoffer. Hier is voor in totaal van ongeveer f30.000 weggegrist en voor f5.000 schade aangericht.
Reacties: 0
Friese architect kreeg opdracht voor ontwerp van universiteit
Bron: Leeuwarder Courant 31-10-1974
Leeuwarden- Het bureau voor architectuur en ruimtelijke ordening ir. A. Bonnema, Hardegarijp, zal het ontwerp maken voor het gebouwencomplex op het Leeuwarder IJsbaankwartier, waarin een deel van de Rijksuniversiteit te Groningen, de lerarenopleiding Ubbo Emmius en de Agogische Akademie zullen worden gehuisvest
Reacties: 0