november 1954

 

 

Aflevering 88

Schrijnende woningnood drukte stempel op raadsvergadering
Bron: Harlinger Nieuwsblad 7 november 1954
Harlingen krijgt zijn sportpark en ook de nieuwe halschool aan het Kerkepad zal er komen, maar dit was toch eigenlijk niet het belangrijkste, wat de Harlinger Gemeenteraad Dinsdagavond behandelde. Veel klemmender waren de bewogen woorden ,die de heer L. de Boer sprak over de heersende woningnood alhier, sobere woorden, die geillustreerd met enkele cijfers zo'n diepe indruk maakten, dat het in de raadszaal even doodstil bleef toen de heer De Boer was uitgesproken.

Bij de foto: In dit vertrek - dat als slaapkamer en keuken dienst doet - wordt overdag gekookt, 's nachts slapen hier drie kinderen. Het water loopt langs de muren, er hangt een muffe geur: een eldorado voor ratten. Woning Anjelierstr. 31 (Foto v.d. Peijl)

Reacties: 1 van 1

Huisvesting anno 1954. Mensonwaaardig! Ik was toen 4 jaar. Nu ben ik 64 en hebben we de "Maserati"-directeuren van de Woningbouwcorporaties. Graaiers....

Renske Bos (01-11-2014)

Straaljager stortte neer bij Engelum: twee doden
Bron: Leeuwarder Courant 16 november 1954
Vanmorgen tien minuten voor elf is, ongeveer een kilometer ten Zuiden van het dorp Engelum, een straaljager met twee inzittenden neergestort. De beide mannen kwamen bij dit ongeluk om het leven. Het betrof een lesvliegtuig dat over het vliegveld richting Engelum vloog en waarvan waarschijnlijk de motoren afsloegen. Het toestel bevond zich op geringe hoogte en had slechts een matige snelheid. Het stortte direct neer, boorde zich door een aardappelhoop en werd daarbij in stukken gescheurd.

Reacties: 0
Het dorp liet zijn smid in de steek; de smederij kent Wieuwerd niet meer.
Bron: Leeuwarder Courant 20 november 1954
De tragiek van het platteland.

De 71-jarige smid van Wieuwerd, de heer G. Landstra, legt na 48 jaar in het dorp te hebben gewerkt, de hamer neer en omdat er voor zijn smederij geen opvolger is te vinden, heeft hij zijn huis en smederij onderhands verkocht aan een boer en het bedrijf wordt niet voortgezet.

Dit geval is een cause célèbre in Friesland, want verscheidene mensen, die wij over deze zaak gepolst hebben, hadden er van gehoord. In Wieuwerd is het de sensatie van de dag. Er worden in het dorp over en weer verwijten gemaakt en er zal zo hier en daar ook wel eens een persoon geweest zijn, die een verwijt tot zichzelf had te richten, want waarom moest die nieuwe fiets, die enige maanden geleden gekocht werd nu per se uit de stad komen? Waarom hebben de dorpelingen hun smid in de steek gelaten? Ze kochten een fiets in de stad en bij de eerste de beste lekke band zetten ze het karretje bij de smid: "fan 'e middei graech klear, hwant ik moat nei de stêd".

Reacties: 0

Bron: Leeuwarder Courant 10 november 1954

Reacties: 0

Bron: Leeuwarder Courant 10 november 1954
Nederlanders zijn geen kniesoren. Als het tijd voor een borrel is, drinkt de Nederlander een borrel. Hetgeen niet wegneemt dat het alcoholverbruik per hoofd in Nederland lager is dan in enig ander Westers land. Dat komt doordat diezelfde Nederlander matig is in hart en nieren.
Er bestaan vergevorderde plannen om de accijns op gedistilleerd opnieuw te verhogen. Daardoor gaat men uw borrel vrijwel onbetaalbaar maken; Uw levensvreugde verder – en nodeloos! -beperken. Duldt u dat?

Reacties: 0

Bron: Friese Koerier 17 november 1954

Reacties: 0
Poolse vluchtelingetjes drie maand in Friesland
Bron: Friese Koerier 11 november 1954
In de trein van Leeuwarden naar Heerenveen zat gisteravond een moeder met haar zoontje van een jaar of drie. Het kereltje speelde met een pasgekregen autootje, het lachte en kon zijn geluk blijkbaar niet op. Om ongeveer dezelfde tijd zaten Krystyna Alexandrovic en Wladyslaw Fronczak aan een tafeltje in de achterzaal van hotel Amicitia droevig voor zich uit te staren. Zij hadden geen autootje om mee te spelen en ook geen moeder, die hen over een paar uurtjes onder de deken zou stoppen. Zij gingen 's avonds met mensen mee, die zij nog nooit eerder hadden gezien. Deze Krystina en Wladyslaw behoorden namelijk tot de 103 Poolse kinderen uit vluchtelingenkampen in Duitsland, die door bemiddeling van het Nederlands Rooms Katholieke Huisvestingscomité een vacantie van drie maanden in Friesland zullen doorbrengen.

Reacties: 0
De Friese Tweeling is maandag jarig
Bron: Friese Koerier 5 november 1954
De bekendste Friese tweeling (waar ter wereld heeft men niet meegeleefd, toen op 12 juni van dit jaar de kleine meisjes door een operatie van elkaar gescheiden werden?) groeit zo voorspoedig op als de ouders dat wensen en wordt maandag 8 november een jaar. Folkje en Tjitske blijken alles goed te hebben doorstaan. Ze zijn nu twee volkomen zelfstandige meisjes, die wel gelijk behandeld en gevoed worden, doch daar niet gelijk op reageren. Tjitske is de enige, die op de duim zuigt en is (misschien mede daardoor?) ook liever en zoeter dan haar zusje.

Reacties: 0
Het aardgas komt nu heel dicht bij Leeuwarden
Bron: Leeuwarder Courant 10 november 1954
Lasser werkt reeds aan leiding op terrein van de Lichtbedrijven
Het aardgas, dat tot nu toe alleen op papier Leeuwarden heeft bereikt, komt nu toch ook in werkelijkheid heel dicht bij de stad. Van Berlikum uit is men reeds begonnen met het leggen van de transportleiding, die intussen al in de buurt van Stiens is gekomen. Onderwijl zit men in Leeuwarden ook niet stil. Op het terrein van de Gemeente Lichtbedrijven heeft men gistermiddag een aanvang gemaakt met het electrisch lassen van de transportleiding.
Reacties: 0
Breinbrouwsels: De Elfstedentocht
Bron: Katholieke Illustratie 1954
Hoewel het zich laat aanzien, dat we na de milde winter van deze zomer een strenge zomer zullen te verduren krijgen, zit het volijverige elfstedencomité al druk in de vergaderingen. De laatste maal was er nog al iets aan de hand geweest en dat moet thans in ieder geval vermeden worden! En bovendien was er het revolutionaire denkbeeld van Auke Ruziega om de route weer eens te wijzigen.
Reacties: 0
 
Abonneren
Reageren
Colofon
Archief

Provinciale Bibliotheek heeft ruimte nodig voor 20.000 boeken
Bron: Friese Koerier 10 november 1954
In de Provinciale Bibliotheek te Leeuwarden moeten enkele voorzieningen worden getroffen in verband met een groot gebrek aan ruimte en het feit, dat het boekenmagazijn in de kelder van het Kanselarijgebouw ongeschikt is om er boeken op te bergen. De temperatuur, de vochtigheidsgraad en de aanwezigheid van houtworm vormen op de duur een bedreiging voor het boekenbezit in deze kelder.
Om de nodige voorzieningen te kunnen treffen willen de Gedeputeerden een bedrag van f 20.000,-- beschikbaar stellen, te verdelen over 1955 en 1956.

Reacties: 0
A.N.W.B. heeft in Leeuwarden zijn achttiende filiaal
Bron: Leeuwarder Courant 1 november 1954
Onder het hoorngeschal van een parmantige padvinderswelp hees afdelingsconsul G. de Boer zaterdag omstreeks het middaguur de A.N.W.B.-vlag, waardoor het agentschap Leeuwarden, Over de Kelders nr. 8, officieel was geopend. Met ingang van heden kan het publiek er voor alle inlichtingen, formulieren enz. terecht. Dat betekent grote besparing van tijd en dikwijls ook van kosten, want tot nu toe was het dichtstbijzijnde A.N.W.B.-kantoor in Groningen.

Reacties: 0
Moet traditie van rijderijen achter de tuin verdwijnen?
Bron: Leeuwarder Courant 2 november 1954
Voortbestaan van Nieuwe Leeuwarder IJsclub is in gevaar
Toen de Leeuwarder IJsclub in 1886 de baan op de stadsgracht achter de Prinsentuin verliet en een ijsbaan aan de Bleekerstraat opende vonden verschillende Leeuwarder ingezetenen het van zoveel belang dat de traditionele hardrijderijen "achter de gouden bal" bleven bestaan, dat zij de Nieuwe Leeuwarder IJsclub oprichtten. Het is te hopen dat nóg vele Leeuwarders zoveel gevoel voor traditie hebben, want het voortbestaan van de Nieuwe Leeuwarder IJsclub staat op het spel. Donderdagavond wordt een vergadering belegd waarin de vraag over het al of niet voortbestaan van de club aan de orde wordt gesteld.

Reacties: 0