maart 1965

 

 

Aflevering 92

L. van Houten is kampioen zwaargewicht
Bron: Friese Koerier 23 maart 1965
Rotterdam- De Leeuwarder bokser Lolle van Houten (20) is vannacht in de Rivièrahal te Rotterdam nationaal kampioen zwaargewicht geworden. De sterke straatmaker versloeg in de slotpartij van deze Nederlandse kampioenschappen de logge Amsterdammer Joop Walde op punten. Het gevecht liet niet die spanning en klasse zien, waarop velen hadden gehoopt.
De eerste twee ronden gingen vrij gelijk op, maar in de derde en laatste periode deelde Lolle van Houten enkele rake klappen uit, waarop Walda niets terug had. Friesland heeft in Lolle van Houten de eerste Nederlandse bokskampioen uit de geschiedenis.

Reacties: 0
Negermars naar Montgomery begonnen
Bron: Friese Koerier 22 maart 1965
10.000 man demonstreren voor gelijke burgerrechten.
Selma (UPI): Onder leiding van dominee Martin Luther King jr. zijn gisteren ongeveer 10.000 voorstanders van gelijke burgerrechten voor negers in Selma begonnen aan de 80 kilometer lange mars naar Montgomery in Alabama. Dominee King zei tot de menigte tijdens de gebedsdienst voordat de mars aanving: "Dit is Amerika's zaak. Wij maken broederschap een realiteit voor alle mensen. Wij gaan de wegen van deze stad bewandelen zonder geweld. Alabama zal een nieuw Alabama zijn."
De deelnemers zijn negers en blanken, onder wie een aantal geestelijken. Zij kwamen uit alle delen van de Verenigde Staten om deel te nemen aan deze mars, die ten doel heeft de aandacht te vestigen op het feit, dat de kiesrechten de negerbevolking van Alabama worden onthouden.

Reacties: 0
Jetze Rodenhuis 50 jaar er op uit met petroaljekarre
Bron: LC 10 maart 1965
Vandaag viert de heer Jetze Rodenhuis uit Jelsum een jubileum. Een halve eeuw lang voorzag hij de Jelsumers en Cornjummers van petroleum. Eigenlijk doet hij dat al 55 jaar, want toen dit werk voor zijn vader, die omstreeks de eeuwwisseling invalide was geworden, te zwaar werd, ging Jetze in 1910 bij de boer vandaan om thuis te helpen. Na de dood van vader Klaas Rodenhuis trok de nu 71-jarige Jetze Rodenhuis er alleen - vijf dagen per week met de petroaljekarre er op uit. Later, in 1915 nam hij de petroleumhandel over en begon voor zichzelf. Dat is nu vijftig jaar geleden.
Die petroleumhandel was vroeger heel wat anders dan nu, zegt de heer Rodenhuis, die ondanks zijn hoge leeftijd bewonderenswaardig fit is en tot op de dag van vandaag, zoals zijn huishoudster zegt, "noch altiten drok en warber is". Vroeger verkocht hij per week tussen de 2.500 en drieduizend liter petroleum per week.

Reacties: 0

Bron: LC 15 maart 1965

Reacties: 0
Beatbands
Bron: Pop in Friesland, 40 jaar herrie... sign. E 8328
Beatbands schieten als paddestoelen uit de grond, One of Those komt uit Drachten, Crash uit Sneek, Endeavours Four met de gebroeders Penning uit Hindeloopen en The Latches , Un'beat'able en The Fabulous Beats (later de Fabulous Five) uit Leeuwarden

Reacties: 0
Ingezonden - Smartlappen IV
Bron: LC 15 maart 1965
Met ergernis, geachte muziekliefhebber zonder naam, las ik gisteren uw ingezonden stukje nog eens over. Als ik een gissing mag doen, kan ik wel zeggen, dat u wat uw schrijven betreft een echte dolle tiener bent. Wat de Beatlemuziek aangaat, daar kan ik alleen dit van zeggen. Hondsdolheid is een besmettelijke ziekte en daarom wanneer er één dol wordt, gaat er spoedig een grote horde achteraan, die moeilijk van deze besmetting te genezen is.
U noemt het zingen van levensliedjes en verder de in zuiver Nederlandse taal gezongen liedjes, gekwijl en klare nonsens. Nu vraag ik mij af, welke woorden er gezocht moeten worden voor de (muziek??) van tegenwoordig. Om van 's morgens tot 's avonds levensliedjes te horen, is niet nodig, ook al wordt hierin dikwijls de zuivere waarheid naar voren gebracht. Maar moeten wij dan wel de hele dag het gekrijs uit de jungle aanhoren, waar geen woord van is te verstaan en waar muzikaal gezien, geen timmerman spijker houvast in kan krijgen!
U wil toch niet beweren, dat de meerderheid van het Nederlandse publiek mooi zal vinden, wat er tegenwoordig voor noodkreten worden uitgestoten? Als men de zogenaamde artiesten of geestelijk gestoorden tegenwoordig op het scherm ziet staan schommelen en te knietjeknikken, zou je denken dat de ...stoel er nog aan ontbreekt.
Reacties: 0
Kent u de moderne practische manier van theezetten? Nog niet?
Bron: Friese Koerier 25 maart 1965

Reacties: 0
Van het Reve mocht net foar skoalclub yn Snits sprekke...
Bron: Friese Koerier 19 maart 1965
In prutser, seine de leararen

In útnoeging fan fjouwer learlingen fan 'e Snitser Kweekskoalle, dy't koartlyn nei Greonterp fietsten, om de skriuwer Gerard K. van het Reve te freegjen in lêzing foar de skoalclub te hâlden (hwat G.K. tasei) hat gâns opskuor joun ûnder de learaers. Dit docht bliken út in bydrage oan de Tsjerne fan dizze moanne fan 'e hân fan Trinus Riemersma.
Hy skriuwt: panyk yn 'e learaerskeamer. Sa'n man moatte wy hjir net ha! Je kinne sokke bern ek net planút wize op biskate dingen yn it libben, ik woe mar sizze, dat giet net nou? Dy Van het Reve is mar in prutser, freegje leaver in goeije skriuwer.
Kletspraat fansels, der komt dan ek in better útstel: Van het Reve moat hjir net sprekke jonges, hy soe wolris dingen sizze kinne, dy't jimme sear diene, mar hy mei wol mei trije learaers sit nimme yn in foarum.
Reacties: 0
Zaterdagavond: overal waren straten leeg
Bron: LC 1 maart 1965
Toon Hermans hield de mensen thuis
Het is zaterdagavond stil tot zeer stil geweest in de café's en bioskopen van Nederland. De oorzaak: het televisieoptreden van Toon Hermans. Ook in Leeuwarden verkozen velen hun televisietoestel boven andere ontspanning. Opvallend was, dat ook de jongeren zaterdagavond nogal honkvast waren: het dansfeest in hotel Amicitia, dat anders zo'n 300 bezoekers telt en waar velen dikwijls de deur gesloten vinden, trok nu p.l.m. 150 jongelui. In hotel De Klanderij was het erg stil; het Oranjehotel gaf hetzelfde beeld.

Reacties: 0
Kartonmelk vormt een ernstige bedreiging afzet drinkmelk
Bron: LC 3 maart 1965
Melkinrichtingen op de wip: melkslijter beducht; kans voor zelfbedieningszaken

De techniek van melkpasteuriseren maakt de laatste jaren snelle vooruitgang. Melk kan nu verscheidene weken houdbaar worden gemaakt door een snelle verhitting op hoge temperatuur gedurende enkele sekonden, waarop even snelle afkoeling als een soort schrikeffekt volgt. De melk moet na deze behandeling enkele dagen staan om de kooksmaak te laten "afsterven".
De lange houdbaarheid van de melk gekombineerd met kartonverpakking maakt de melk ook geschikt als artikel voor zelfbedieningszaken en supermarkets. Het is een ontwikkeling, waarvoor niet alleen de konventionele melkhandel beducht is, maar ook de melkinrichtingen in Nederland niet onberoerd laat. De melkslijters in een stad als Leeuwarden vrezen de uitdunning van hun wijken, wanneer het melkhalen in de winkels grotere omvang aan zal nemen, terwijl de melkinrichtingen op het ogenblik voor de vraag staan of ze bij herinrichting van hun fabrieken - Frico-Warga en de Domo in Groningen staan voor deze moeilijkheid - ook investeringen moeten doen om papierverpakking mogelijk te maken.

Reacties: 0
Hotel Smits te Stiens uitgebrand
Bron: LC 25 maart 1965
Vanmorgen vroeg, omstreeks om kwart over vijf, zagen wachtenden op de bus naar Leeuwarden, dat het hotel café restaurant Smits te Stiens in brand stond. Met hard geschreeuw kon men de huurder van het pand, de heer J. Klooster, diens vrouw en schoonouders met tienjarig zoontje wekken. Deze konden van de bovenverdieping langs een wankele ladder ontsnappen. Door de sterke rookontwikkeling was elke andere weg afgesloten. Nagenoeg het gehele pand brandde van binnen uit.
Reacties: 0

Bron: LC 17 maart 1965

Reacties: 0
Zes ministers bij de pudding
Bron: Friese Koerier 27 maart 1965
Velen in de lande zitten met het gevallen kabinet Marijnen in hun maag. Echter niet bij Koopmans Meelfabrieken NV te Leeuwarden. Omdat ook de directie van deze meelfabriek zich niet verre van de speldjesrage kan houden, bedacht men ettelijke maanden geleden, dat het aardig zou zijn om met een ministerserie uit te komen. De ontwerpers sloegen dus aan het werk, en de hoofden van hunne excellenties werden in het koper geperst. Een dag nadat het kabinet demissionair was geworden had NV Koopmans meelfabrieken een serie van 12 demissionaire ministers bij de instantpudding, t.w. Marijnen, Biesheuvel, Witteveen, Luns, Toxopeus en mevrouw Schouwenaar-Fransen.
Zonder enige twijfel zijn de 150.000 speldjes nu nog "gewilder" en is er in veel gezinnen pudding gegeten om der lievekinderen wille.

Reacties: 0
Kabinetscrisis
Bron: Harlinger Courant 2 maart 1965
't Mag de vele politici een opwindend gevoel geven, dat ons land weer eens een kabinetscrisis heeft, de massa wordt er maar landerig van. Men snapt ternauwernood of helemaal niet waarom de regering nu is afgetreden. Een volksrechtspraak zou het hele radio- en televisievraagstuk gauw hebben opgelost. De omroepverenigingen maar op de oude wijze laten voortmodderen, maar daarnaast Veronica en REM legaal maken. Waarbij voor de bewoners buiten de randstad Holland dan nog wel de speciale wens zou komen, dat tweede tv-net en REM ook voor hen bereikbaar moet worden gemaakt. Regering en volksvertegenwoordiging hebben een op zich zelf gemakkelijke zaak extra moeilijk gemaakt, ook al door de zware druk, die de omroepverenigingen via hun stevige contacten in de Tweede Kamer hebben uitgeoefend. De Rem werd wettelijk uitgeschakeld en Veronica zal binnenkort ditzelfde lot treffen.
Reacties: 0
Rus 20 minuten vrij in ruimte
Bron: Friese Koerier 19 maart 1965
Moskou (UPI/AFP/Rtr)- Rusland heeft de hele wereld gisteren op vreedzame wijze een zeldzame sensatie bezorgd. Voor de eerste maal in de geschiedenis heeft een man 'letterlijk en stoutmoedig de deur naar de kosmos geopend'. Eerste partijsecretaris Brezjnef gebruikte volkomen terecht deze woorden toen hij de unieke prestatie karakteriseerde van kolonel Leonof (31).
Leonof was samen met kolonel Beljajef (40) gistermorgen per Voschod 2 aan een ruimtevaart begonnen. Enige tijd later zagen miljoenen Russen en miljoenen anderen in Oosteuropa in een rechtstreekse televisieuitzending hoe Leonof, 460 km boven de aarde, langzaam het ruimtevaartuig verliet om 20 minuten buiten te blijven. Gedurende 10 minuten zweefde hij, slechts met een lijn aan het toestel verbonden, met de Voschod mee. Daarna controleerde hij de buitenkant van de cabine, maakte hij filmopnamen en verrichtte nog andere handelingen.

Reacties: 0
In Bolsward leefde "tweede koning"
Bron: Friese Koerier 26 maart 1965
Klaas Dijkstra, de uit Sneek afkomstige Fries, die stijf en stug volhoudt, dat de aarde niet rond, maar plat is, vierde afgelopen week zijn zeventigste verjaardag. Sinds hij in 1947 beweerde dat onze woonplaneet geen bol is, hebben wetenschapsmensen met hem de spot gedreven. Dijkstra, een kleine, vriendelijke man, een autodidact en helemaal geen doordrijver, is thans bezig aan een tweede boek, waarin hij antwoord zal geven op de vraag wat hem op de idee van een afgeplatte aardschijf heeft gebracht.
Reacties: 0

Bron: Friese Koerier 25 maart 1965

Reacties: 0
 
Abonneren
Reageren
Colofon
Archief