oktober 1975

 

 

Aflevering 99

Foroardieling foar Fryske studinten
Bron: Friesch Dagblad, 10 oktober 1975
Foar de plysjerjochter to Ljouwert, mr. J.K.D. Schönfeld, forskynden justermiddei trije studinten ùt Grins. De trije - de 20-jierrige H.B., de 24-jierrige G.H.J. en de 25-jierrige J.E. - hiene, neffens de daging, yn de nacht fan 28 op 29 april fan dit jier to Snits rjochtingsbuorden mei ferve bismodze en ûnlêsber makke. It gie hjir om de buorden fan de nije rounwei to Snits, dy`t op 29 april iepene is.
De plysje kaem de trije studinten oer `t mad, wylst se dwaende wiene mei har yllegale aktiviteiten. Hjirtroch koene de minsken fan gemeentewurken fuort mei it skjinmeitsjen bigjinne en waerden de buorden net alhiel fornield. De skea wie lykwols noch f 928,-.

Reacties: 0
Nederlandse zakenman door de IRA ontvoerd
Bron: Friesch Dagblad, 4 oktober 1975
Vier mannen van het Ierse Republikeinse leger (IRA) hebben vrijdag de directeur van een dochteronderneming van de Akzo in Ierland, de heer Tiede Herrema, ontvoerd. Ze hebben gedreigd hem te executeren als niet binnen achtenveertig uur drie vooraanstaande IRA-leden, die in de gevangenis verblijven worden vrijgelaten.
Reacties: 0

Bron: Friesch Dagblad, 17 oktober 1975

Reacties: 0
Bemanning van heli op Terschelling krijgt petekind
Bron: Leeuwarder Courant, 4 oktober 1975
Harlingen - De helikopter-reddingsdient SAR (Search and Rescue) van de Koninklijke Luchtmacht heeft een petekind gekregen. Woensdagavond bracht de reddingshelikopter de met vakantie aldaar verblijvende mevrouw Koopman met spoed van het eiland naar het ziekenhuis Oranjeoord in Harlingen, waar ze vijf minuten na de landing van een gezonde zoon beviel.
Reacties: 0
Staatssecretaris krijgt motie over vestiging van universiteit Leeuwarden
Bron: Friesch Dagblad, 21 oktober 1975
De Leeuwarder gemeenteraad heeft gisteravond met algemene stemmen een motie aanvaard waarin er bij staatssecretaris G. Klein (onderwijs) op wordt aangedrongen zodanige maatregelen te nemen dat de start van de universitaire vestiging in Leeuwarden per 1 september 1976 doorgang kan vinden.Deze motie was ingediend door VVD-er J. Schaafsma en medeondertekend door vertegenwoordigers van de andere op dat moment aanwezige fracties, de heren G. Buising (PvdA), W.S.P.P. de Leeuw (CDA) en drs. M. de Greef (Axies).
Reacties: 0
Verfilming van Sil de Strandjutter
Bron: Harlinger Courant, 24 oktober 1975
Ditmaal is het geen "grapje" van een psychisch gestoorde man. De NCRV gaat echt Cor Bruijns suksesboek "Sil de Strandjutter" verfilmen.Het wordt een verhaal in zeven afleveringen van elk 50 minuten dat omstreeks november van volgend jaar via de televisie zal worden uitgezonden.
Reacties: 0
Strontschepen en
Bron: Friesch Dagblad, 21 oktober 1975
Uit de Workumer buitenhaven vertrokken gistermiddag vijftien zeilschepen: elf namen deel aan de door architect Reid, Workum georganiseerde strontrace naar Warmond, 4 aan aan de beurtvaardersrace naar Amsterdam. Inzet van dit alles is een zilveren brijlepel.
Reacties: 0
Baas bracht werknemer per kruiwagen naar huis
Bron: Nieuwe Dockumer Courant, 7 oktober 1975
Vrijdagavond is de heer J. Hoekstra te Damwoude, werkzaam in de DAF-garage te Dokkum, op ongewone wijze door zijn baas thuisgebracht.
Reacties: 0
Telg uit Fries geslacht wint Nobelprijs
Bron: Friesch Dagblad, 15 oktober 1975
De Nobelprijs-1975 voor economie is dinsdag toegekend aan prof. Leonid Kantorowitsj uit de Sowjet-Unie en prof. Tjalling C. Koopmans uit de Verenigde Staten.
Zij kregen de prijs, die 630.000 kronen (ca. 380.000 gulden) groot is, gezamenlijk voor hun bijdragen tot de "theorie van het optimaal gebruik van hulpbronnen".
Reacties: 0
Raad Staveren verbiedt honden te janken
Bron: Leeuwarder Courant, 1 oktober 1975
Staveren - Honden in Staveren mogen niet meer blaffen of janken, bovendien moeten ze binnen de bebouwde kom worden aangelijnd. De gemeenteraad besloot gisteravond met de stemmen van wethouder IJ. B. de Vries (GB) en de PvdA-er Evert Hoffmann tegen de politieverordening aldus te wijzigen. De socialist vond de hele hondengeschiedenis onzin terwijl de wethouder van mening was dat de viervoeters in de stad best los mogen lopen.
Reacties: 0
PSP Friesland discussieert over vervanging
Bron: Archieven PSP Gewest Friesland
Het bestuur van de Pacifistische Socialistische Partij (PSP) in Friesland discussieert de totstandkoming van een nieuw partijblad. De vraag of een intergewestelijk blad tot stand moet komen, staat hierin centraal.
Reacties: 0

Bron: Franeker Nieuwsblad 17-10-1975

Reacties: 0
Wereldkampioene Tineke Fopma
Bron: Franeker Nieuwsblad, 17 oktober 1975
Zaterdag jl. is de trots van het dorp Huins, hun aller Tineke Fopma op waardige en sensationele wijze door haar dorpsgenoten ingehaald en gehuldigd.
Reacties: 0
Inhuldiging van Tineke Fopma
Bron: Friesch Dagblad, 13 oktober 1975

Reacties: 0
Eerste groep Surinamers in Harlingen aangekomen
Bron: Harlinger Courant, 7 oktober 1975
Gistermiddag zijn de eerste Surinamers in Harlingen aangekomen. Zoals bekend dient het voormalige algemeen ziekenhuis, dat later de naam Sion kreeg, en nu is omgedoopt tot huize Het Bolwerk, als regionaal opvangcentrum voor maximaal 70 Surinamers, die bij het naderen van de onafhankelijkheid van hun land in toenemende mate de wijk naar Nederland nemen.
Reacties: 0
Berenburg-gevecht voortgezet voor gerechtshof Leeuwarden
Bron: Leeuwarder Courant, 16 oktober 1975
Leeuwarden - "Het wordt nu hoog tijd, dat Santema wordt verboden". Met deze woorden besloot gistermorgen prof. mr. E.A. van Nieuwenhoven Helbach zijn pleidooi voor het gerechtshof te Leeuwarden ten gunste van Berenburgfabrikant F.J. Sonnema. Voor het hof diende in hoger beroep de zaak tussen Sonnema en "Drankensuper Groningen BV ", een dochteronderneming van Fred van der Werff te Leek en distributeur via Cheerio-slijterijen van Santema`s boeren-beerenburg. In maart van dit jaar ging de rechtbank te Groningen niet in op de eis van Sonnema om het berenburgmerk Santema te verbieden. Sonnema tekende daarop hoger beroep aan.
Reacties: 0
Militaire oefeningen op naaktstrand
Bron: Harlinger Courant, 17 oktober 1975
De afgelopen zomer hebben militairen van het amfibisch oefenkamp Texel enkele malen oefeningen gehouden op het naaktstrand nabij Den Hoorn. Bij deze oefeningen waren tientallen mariniers, een landingsboot, een tiental rubberboten en rijdend materieel betrokken.
Reacties: 0
 
Abonneren
Reageren
Colofon
Archief