mei 1937

 

 

Aflevering 118

Gemis aan een directe verbinding tusschen Ternaard en LeeuwardenGeert Sprietsma voor zijn Chevrolet-bus.
Friese Nummerbewijzen, B-16101

Westdongeradeel moet zich op Leeuwarden oriënteeren
Gemis aan een directe verbinding tusschen Ternaard en Leeuwarden
Sinds de Noord-Friesche locaalspoorweg is opgeheven, mist de hoofdplaats van Westdongeradeel, Ternaard, een directe verbinding met Leeuwarden en is zij daardoor min of meer in een isolement geraakt. Heel wat Ternaarders gingen vroeger geregeld met het locaaltje naar Leeuwarden was dan ook één der voornaamste stations aan de spoorlijn Leeuwarden-Dokkum. De opheffing van deze lijn werd vanzelfsprekend zeer betreurd, vooral nu er geen goede autobusverbinding met de hoofdstad van Friesland tot stand is gekomen. De firma Sprietsma te Dokkum, die met haar autobusdienst Dokkum-Holwerd-Leeuwarden de plaats van de Noord-Friesche spoorweg heeft ingenomen, was, hoe men er ook op aandrong, niet genegen Ternaard en daarmee het noordelijk deel van Westdongeradeel in haar verzorgingsgebied op te nemen. Nu rijdt er wel een bus van de heer Smidt te Wierum van Nes over Ternaard naar Holwerd. Vier maal per dag geeft deze autobus aansluiting op de bussen van Sprietsma, maar de samenwerking tusschen deze twee ondernemers is niet direct ideaal te noemen.


Roelof Smidt en zijn vrouw met de Willys Six-autobus.
Friese Nummerbewijzen, B-13903
Bron: Nieuwsblad van Friesland: Hepkema’s Courant 26 mei 1937

  • Deze pagina maakt deel uit van Friesland Zoals Het Was, Internetmagazine van Tresoar. Bekijk hier de aflevering van deze maand.
  • Heeft u een foto of ander materiaal bij bovenstaand bericht dan kunt u die (gescand) als bijlage bij een email sturen aan de webmaster. Alléén foto's waarop geen copyright berust worden op de site geplaatst.
  • Heeft u een aanvulling op bovenstaand bericht of anderszins commentaar erop, dan kunt u onderstaande formulier invullen. Uw commentaar wordt na goedkeuring van een medewerker van Tresoar op de website geplaatst en kan dan ook door andere bezoekers worden gelezen.
    Indien u de twee onderstaande hokjes aanvinkt wordt uw naam en email adres bij uw commentaar geplaatst. Mocht u dit niet wensen zorg er dan voor dat beide hokjes niet aangevinkt zijn.

Naam:

Woonplaats:
E-Mailadres:
Toon uw naam bij uw commentaar
Toon uw e-mail bij uw commentaar
Commentaar (max. 1.000 karakters)
karakters over