juli 1877

 

 

Aflevering 120

Weg met de aardappel

Beperking van de gelegenheid tot drankgebruik heeft geen zin volgens de Arnh. Ct. De onvermogende klassen hebben als hoofdvoedsel de aardappel, en zij zijn daaraan zoo zeer van hare jeugd gewoon, dat zij geen andere voedingsmiddelen begeeren of aan de voedende kracht er van gelooven.
Het is onbegonnen werk den arbeider ervan te overtuigen dat hij veel beter het geld, hetwelk hij nu aan aardappels, azijn en jenever uitgeeft, te besteeden aan erwten, boonen en vet. Bij overmatig gebruik van aardappelen gevoelt de werkman een instinctmatige behoefte aan vet en hij drinkt jenever, omdat deze de koolstof bevat voor de vertering van aardappelen noodig: daardoor wordt het vet van zijn ligchaam gespaard en tevens de onontbeerlijke warmte verkregen. Moge de verschijning van de Coloradokever er toe leiden, dat de aardappel als volksvoeding verdween, dan zou het goede uit het kwade geboren worden.
Bron: LC 6-7-1877

  • Deze pagina maakt deel uit van Friesland Zoals Het Was, Internetmagazine van Tresoar. Bekijk hier de aflevering van deze maand.
  • Heeft u een foto of ander materiaal bij bovenstaand bericht dan kunt u die (gescand) als bijlage bij een email sturen aan de webmaster. Alléén foto's waarop geen copyright berust worden op de site geplaatst.
  • Heeft u een aanvulling op bovenstaand bericht of anderszins commentaar erop, dan kunt u onderstaande formulier invullen. Uw commentaar wordt na goedkeuring van een medewerker van Tresoar op de website geplaatst en kan dan ook door andere bezoekers worden gelezen.
    Indien u de twee onderstaande hokjes aanvinkt wordt uw naam en email adres bij uw commentaar geplaatst. Mocht u dit niet wensen zorg er dan voor dat beide hokjes niet aangevinkt zijn.

Naam:

Woonplaats:
E-Mailadres:
Toon uw naam bij uw commentaar
Toon uw e-mail bij uw commentaar
Commentaar (max. 1.000 karakters)
karakters over