juli 1877

 

 

Aflevering 120

Verlangen naar hulponderwijzers

Hulponderwijzers worden verlangd in de Openbare Lagere Scholen te Oudega en Wolsum (gemeente Wijmbritseradeel), ieder op eene jaarwedde van f 550.
Sollicitanten worden verzocht zich in persoon, of met franco brieven, onder overlegging der bij de wet gevorderde stukken, aan te melden bij den Burgemeester der Gemeente voornoemd te Sneek, vóór den 1 Augustus 1877.
Bron: LC 6-7-1877

  • Deze pagina maakt deel uit van Friesland Zoals Het Was, Internetmagazine van Tresoar. Bekijk hier de aflevering van deze maand.
  • Heeft u een foto of ander materiaal bij bovenstaand bericht dan kunt u die (gescand) als bijlage bij een email sturen aan de webmaster. Alléén foto's waarop geen copyright berust worden op de site geplaatst.
  • Heeft u een aanvulling op bovenstaand bericht of anderszins commentaar erop, dan kunt u onderstaande formulier invullen. Uw commentaar wordt na goedkeuring van een medewerker van Tresoar op de website geplaatst en kan dan ook door andere bezoekers worden gelezen.
    Indien u de twee onderstaande hokjes aanvinkt wordt uw naam en email adres bij uw commentaar geplaatst. Mocht u dit niet wensen zorg er dan voor dat beide hokjes niet aangevinkt zijn.

Naam:

Woonplaats:
E-Mailadres:
Toon uw naam bij uw commentaar
Toon uw e-mail bij uw commentaar
Commentaar (max. 1.000 karakters)
karakters over