juli 1877

 

 

Aflevering 120

De notarissen E. J. Offerhaus te Witmarsum enJ. H. Snijder te Vrouwen-Parochie zullen op Dinsdag den 10 Julij 1877, ‘s namiddags 12 uur, ten sterfhuize van de Wed. B. H. Tacoma te Pingjum, à contant verkoopen:
Meubelen en Huisraad, waaronder: eiken houten Linnenkast, Klok, Spiegel, tafels, Stoelen, Kagchels, Bedden met toebehooren, Koper, Tin, IJzer, Blik en Aardewerk enz.
Bron: LC 6-7-1877

  • Deze pagina maakt deel uit van Friesland Zoals Het Was, Internetmagazine van Tresoar. Bekijk hier de aflevering van deze maand.
  • Heeft u een foto of ander materiaal bij bovenstaand bericht dan kunt u die (gescand) als bijlage bij een email sturen aan de webmaster. Alléén foto's waarop geen copyright berust worden op de site geplaatst.
  • Heeft u een aanvulling op bovenstaand bericht of anderszins commentaar erop, dan kunt u onderstaande formulier invullen. Uw commentaar wordt na goedkeuring van een medewerker van Tresoar op de website geplaatst en kan dan ook door andere bezoekers worden gelezen.
    Indien u de twee onderstaande hokjes aanvinkt wordt uw naam en email adres bij uw commentaar geplaatst. Mocht u dit niet wensen zorg er dan voor dat beide hokjes niet aangevinkt zijn.

Naam:

Woonplaats:
E-Mailadres:
Toon uw naam bij uw commentaar
Toon uw e-mail bij uw commentaar
Commentaar (max. 1.000 karakters)
karakters over