december 1917

 

 

Aflevering 125

Burgemeester Patijn is onbeschoft

De burgemeester van Leeuwarden is een werkzaam man, een man van durf, maar een slecht leider van raadsvergaderingen. Het is meer dan eenmaal voorgevallen dat raadsleden en soms de geheele raad door hem zeer onheusch werd behandeld. Onze p.g. Schaafsma meende dat een woord van afkeuring daarover in 't openbaar wel gezegd mocht worden en hij vervulde deze min-prettige taak bij de algemeene beschouwingen bij de begrooting. De burgemeester bewees toen dat Schaafsma gelijk had. Hij deelde nl. meede dat hij op de taal van Schaafsma niet zou antwoorden en hij liet dan ook alles, ook wat niet in verband stond met zijn optreden, onbeantwoord. Hij voegde Schaafsma toe "Als u mij spreken wilt, mijn spreekuur is tusschen hal 12 en half 1. Deze onbeschoftheid bewijst dat onze burgemeester als leider van een vergadering ten eenenmale de geschiktheid mist.

Meer informatie op Wikipedia.

Bron: Friesch Volksblad 1-12-1917

  • Deze pagina maakt deel uit van Friesland Zoals Het Was, Internetmagazine van Tresoar. Bekijk hier de aflevering van deze maand.
  • Heeft u een foto of ander materiaal bij bovenstaand bericht dan kunt u die (gescand) als bijlage bij een email sturen aan de webmaster. Alléén foto's waarop geen copyright berust worden op de site geplaatst.
  • Heeft u een aanvulling op bovenstaand bericht of anderszins commentaar erop, dan kunt u onderstaande formulier invullen. Uw commentaar wordt na goedkeuring van een medewerker van Tresoar op de website geplaatst en kan dan ook door andere bezoekers worden gelezen.
    Indien u de twee onderstaande hokjes aanvinkt wordt uw naam en email adres bij uw commentaar geplaatst. Mocht u dit niet wensen zorg er dan voor dat beide hokjes niet aangevinkt zijn.

Naam:

Woonplaats:
E-Mailadres:
Toon uw naam bij uw commentaar
Toon uw e-mail bij uw commentaar
Commentaar (max. 1.000 karakters)
karakters over