Januari 1888

 

 

Aflevering 126

Honger in Gorredijk

Te Gorredijk waren Woensdagavond eenige arbeiders uit Terwispel, vergezeld van een armvoogd, voor de woning van een der wethouders geposteerd en vroegen om werk of brood. De armverzorger werd geducht over den hekel gehaald, alsof deze man ’t helpen kan, dat er werkeloosheid in zijne omgeving heerscht. Zelfs werd hij bedreigd met stokslagen en stelde zich onder de hoede der politie om huiswaarts te keren. De houding van den wethouder Z. was kordaat en vastberaden, zoodat dit “standje” een nogal vreedzaam verloop had. Interessant was in deze de houding van een koopman, die gewoonlijk op Woensdag zijn waren op kluchtige wijze weet aan den man te brengen. Hij vroeg nl. aan de arbeiders “heb je honger? Kom dan maar mee naar den bakker en ik zal jelui brood geven”. En de Israelitische Mercurius kocht broden en bollen om de hongerenden te spijzigen. Nu zegt de een, “dat is eerst een man, die liefde heeft voor zijn medemenschen”een ander praat van “koopmanstactiek” een soort reclame:” een derde roept: “a.s. Woensdag verkoopt hij eens zooveel”enz., maar ik zeg als Gabe “doch dyn plicht en lit de ljoue rabje”.

Onderschrift bij foto FFA 103901: Eén van de zogenaamde armenkamers, de "Foksehoale", aan de zuidzijde van de Schoterlandse Compagnonsvaart tussen de 4e en 5e wijk, gebouwd ca. 1800. In de buurt van de 17e wijk stond een vergelijkbare woning: de "Knynehoale". Het begin van de sociale woningbouw in de Oosthoek. Links met wandelstok Rindert van Zinderen Bakker, derde van links veldwachter Jan van der Brug.
Bron: Nieuw Advertentieblad 14-1-1888

  • Deze pagina maakt deel uit van Friesland Zoals Het Was, Internetmagazine van Tresoar. Bekijk hier de aflevering van deze maand.
  • Heeft u een foto of ander materiaal bij bovenstaand bericht dan kunt u die (gescand) als bijlage bij een email sturen aan de webmaster. Alléén foto's waarop geen copyright berust worden op de site geplaatst.
  • Heeft u een aanvulling op bovenstaand bericht of anderszins commentaar erop, dan kunt u onderstaande formulier invullen. Uw commentaar wordt na goedkeuring van een medewerker van Tresoar op de website geplaatst en kan dan ook door andere bezoekers worden gelezen.
    Indien u de twee onderstaande hokjes aanvinkt wordt uw naam en email adres bij uw commentaar geplaatst. Mocht u dit niet wensen zorg er dan voor dat beide hokjes niet aangevinkt zijn.

Naam:

Woonplaats:
E-Mailadres:
Toon uw naam bij uw commentaar
Toon uw e-mail bij uw commentaar
Commentaar (max. 1.000 karakters)
karakters over