November 1918

 

 

Aflevering 137

Ex-keizer Wilhelm in ons land

Hoewel men aanvankelijk dacht, dat de Duitsche Keizer zich naar Zwitserland zou begeven, zoo is dit vermoeden onjuist gebleken. Wilhelm von Hohenzollern is Zondagmorgen bij Eysden in Limburg in ons land gekomen, vergezeld van een aantal hooge officieren en generaals. Het gezelschap arriveerde in tien automobielen en was gewapend, wat internering tengevolge had. De auto’s werden naar Eysden geleid, waar het gezelschap een trein ter beschikking werd gesteld. De ex-keizer, die gekleed was in generaalsuniform, zag er zeer teneergeslagen uit. Zijn wangen zijn ingevallen en zijn haar is zeer grijs geworden. De belangstelling van het toegestroomde publiek was enorm. Toch heerschte onder de toeschouwers een gedrukte stemming, als was men getuige van een groot onheil, dat zich voltrok.
In het dorp Eysden, waar zich een tweeduizend Belgen bevinden, was de opwinding zeer groot. De politie moest eenige Belgische vluchtelingen tot kalmte aanmanen, aangezien de haat tegen den ex-keizer nu en dan dreigde den vorm aan te nemen van ernstige demonstarties. De ex-keizer is te Eysden gebleven tot Maandagmorgen en daarna vertrokken naar Amerongen, waar hij voorloopig zal blijven in afwachting van de besluiten van de Nederlandsche regeering. Zijn bedoeling is, indien hem zulks wordt toegestaan, zijn intrek te nemen bij graaf Bentinck, die aan hem geparenteerd is. De staf van den keizer wordt te Arnhem geïnterneerd.

Bron: Harlinger Courant, 13-11-1918

  • Deze pagina maakt deel uit van Friesland Zoals Het Was, Internetmagazine van Tresoar. Bekijk hier de aflevering van deze maand.
  • Heeft u een foto of ander materiaal bij bovenstaand bericht dan kunt u die (gescand) als bijlage bij een email sturen aan de webmaster. Alléén foto's waarop geen copyright berust worden op de site geplaatst.
  • Heeft u een aanvulling op bovenstaand bericht of anderszins commentaar erop, dan kunt u onderstaande formulier invullen. Uw commentaar wordt na goedkeuring van een medewerker van Tresoar op de website geplaatst en kan dan ook door andere bezoekers worden gelezen.
    Indien u de twee onderstaande hokjes aanvinkt wordt uw naam en email adres bij uw commentaar geplaatst. Mocht u dit niet wensen zorg er dan voor dat beide hokjes niet aangevinkt zijn.

Naam:

Woonplaats:
E-Mailadres:
Toon uw naam bij uw commentaar
Toon uw e-mail bij uw commentaar
Commentaar (max. 1.000 karakters)
karakters over