april 1890

 

 

Aflevering 33

Kanselarij

Na financiële aanloopproblemen is de kanselarij tussen 1566 en 1571 gebouwd aan de Turfmarkt, waarschijnlijk op kosten van landsheer Filips II. In het gebouw werd het Hof van Friesland gevestigd. Nadat in 1811 ten gevolge van de inlijving bij Frankrijk de Franse gerechtelijke organisatie was ingevoerd werd het Hof van Friesland opgeheven en vervangen door een Hof van Assizen en een Rechtbank van de eerste Aanleg. De kanselarij kreeg toen een nieuwe bestemming als hospitaal. Van 1814 tot 1824 fungeerde het gebouw als kazerne. In de jaren 1824-1892 was de kanselarij verworden tot “huis van burgerlijke en militaire verzekering”.

Bron: J.H. Brouwer (hoofdred.), Encyclopedie van Friesland, Amsterdam/Brussel 1958.
Voormalige cel in de Kanselarij. Foto: Murk Dijkstra 1974/1975. Fries Fotoarchief.


  • Deze pagina maakt deel uit van Friesland Zoals Het Was, Internetmagazine van Tresoar. Bekijk hier de aflevering van deze maand.
  • Heeft u een foto of ander materiaal bij bovenstaand bericht dan kunt u die (gescand) als bijlage bij een email sturen aan de webmaster. Alléén foto's waarop geen copyright berust worden op de site geplaatst.
  • Heeft u een aanvulling op bovenstaand bericht of anderszins commentaar erop, dan kunt u onderstaande formulier invullen. Uw commentaar wordt na goedkeuring van een medewerker van Tresoar op de website geplaatst en kan dan ook door andere bezoekers worden gelezen.
    Indien u de twee onderstaande hokjes aanvinkt wordt uw naam en email adres bij uw commentaar geplaatst. Mocht u dit niet wensen zorg er dan voor dat beide hokjes niet aangevinkt zijn.

Naam:

Woonplaats:
E-Mailadres:
Toon uw naam bij uw commentaar
Toon uw e-mail bij uw commentaar
Commentaar (max. 1.000 karakters)
karakters over