april 1890

 

 

Aflevering 33

Workum, 15 April. Sommigen schijnen nog te denken dat men alle brieven, gefrankeerde zowel als ongefrankeerde, binnen het postkantoor moet brengen. Met het correcte bedrag aan postzegels gefrankeerde post kan gerust door de gleuven worden geduwd, drukwerk door de horizontale, brieven door de verticale gleuf.
Nog niet zo heel lang geleden deed zich het volgende voor: Iemand rammelde na sluitingstijd de deur van het postkantoor bijna uit de hengsels om binnen een gefrankeerde brief af te geven. Toen hij geen gehoor kreeg schreeuwde hij uit alle macht voor de verticale gleuf: “Sil ik ’m mar rôlje litte?”
De vraag werd nog een keer herhaald voordat de postbeambten voldoende waren bekomen van de onheilspellend galmende stem om de woorden “ja, laat hem maar rollen” door het brievenkastje te roepen.
Hun veronderstelling dat het te rollen voorwerp wel geen biljartbal zou zijn bleek juist, want de woorden waren nauwelijks uitgesproken, of een brief viel in het kastje.
Postkantoor staande op Begine 1 te Workum.
Foto: R. Terpstra, 1983.
Fries Fotoarchief 32466.

Bron: Friesche Courant, no.31, 17 april 1890

  • Deze pagina maakt deel uit van Friesland Zoals Het Was, Internetmagazine van Tresoar. Bekijk hier de aflevering van deze maand.
  • Heeft u een foto of ander materiaal bij bovenstaand bericht dan kunt u die (gescand) als bijlage bij een email sturen aan de webmaster. Alléén foto's waarop geen copyright berust worden op de site geplaatst.
  • Heeft u een aanvulling op bovenstaand bericht of anderszins commentaar erop, dan kunt u onderstaande formulier invullen. Uw commentaar wordt na goedkeuring van een medewerker van Tresoar op de website geplaatst en kan dan ook door andere bezoekers worden gelezen.
    Indien u de twee onderstaande hokjes aanvinkt wordt uw naam en email adres bij uw commentaar geplaatst. Mocht u dit niet wensen zorg er dan voor dat beide hokjes niet aangevinkt zijn.

Naam:

Woonplaats:
E-Mailadres:
Toon uw naam bij uw commentaar
Toon uw e-mail bij uw commentaar
Commentaar (max. 1.000 karakters)
karakters over