april 1867

 

 

Aflevering 117

Nog een brand

Te Lemmer heeft eene brand gewoed. Dingsdag voormiddag omstreeks 10 ure ontdekte men alhier brand, in eene der groote pakhuizen van de heeren Sleeswijk; uit hoofde den hevigen wind had de brand een dreigend aanzien, daar de vlammen reeds boven het dak uitvlogen; drie brandspuiten waren spoedig op het terrein aanwezig; de goede orde, de activiteit der brandmeesters en van het brandspuit-personeel hadden spoedig alle gevaar weggenomen; evenwel niet zonder buitengewone inspanning van drie rappe zeemansgasten, die geen eigen gevaar ontzagen, maar spoedig naar het bedreigde punt heen klauterden, met beleid de vlammen bedwongen en zeer veel ter voorkoming van verdere onheilen hebben bijgedragen. Eene naast dit pand staande stoomgortmolen, waarin men somtijds met boekweitdoppen de vuren aanstookt, moet naar men zegt, de aanleiding tot dezen brand hebben gegeven. Daar deze ligte brandstof bij harden wind zich verre verspreidt en alzoo treurige gevolgen kan na zich slepen, wordt hieromtrent de meest mogelijke voorzigtigheid aanbevolen.
Bron: Bolsw. Crt. 18-4-1867

  • Deze pagina maakt deel uit van Friesland Zoals Het Was, Internetmagazine van Tresoar. Bekijk hier de aflevering van deze maand.
  • Heeft u een foto of ander materiaal bij bovenstaand bericht dan kunt u die (gescand) als bijlage bij een email sturen aan de webmaster. Alléén foto's waarop geen copyright berust worden op de site geplaatst.
  • Heeft u een aanvulling op bovenstaand bericht of anderszins commentaar erop, dan kunt u onderstaande formulier invullen. Uw commentaar wordt na goedkeuring van een medewerker van Tresoar op de website geplaatst en kan dan ook door andere bezoekers worden gelezen.
    Indien u de twee onderstaande hokjes aanvinkt wordt uw naam en email adres bij uw commentaar geplaatst. Mocht u dit niet wensen zorg er dan voor dat beide hokjes niet aangevinkt zijn.

Naam:

Woonplaats:
E-Mailadres:
Toon uw naam bij uw commentaar
Toon uw e-mail bij uw commentaar
Commentaar (max. 1.000 karakters)
karakters over