juli 1877

 

 

Aflevering 120

Dankzij vegetarisme verdwijnt armoe en misdaad

In de Autobiographie eines Englischen Vegetarianers toont de vertaalster Meta Wellmer aan dat vegetarianen (planteneters), die jaarlijks voor hunne maaltijden, waarbij vleesch het hoofdgerecht uitmaakte, enorme sommen besteedden, er zich in den regel zeer slecht bij bevonden en dat de vermindering van krachtige spijzen een uitmuntenden invloed op den gezondheidstoestand van hun ligchaam te weeg bracht. "Na meer dan veertigjarige ondervinding", schrijft zij verder, ben ik tot de overtuiging gekomen, dat door de algemeen aangenomen vegetariaanschen leefwijze 90% der armen en misdadigers verdwijnen zullen en de Engelsche staatsschuld, als dat wenschelijk is, in dertig jaren kan worden vernietigd.
Bron: LC 6-7-1877

  • Deze pagina maakt deel uit van Friesland Zoals Het Was, Internetmagazine van Tresoar. Bekijk hier de aflevering van deze maand.
  • Heeft u een foto of ander materiaal bij bovenstaand bericht dan kunt u die (gescand) als bijlage bij een email sturen aan de webmaster. Alléén foto's waarop geen copyright berust worden op de site geplaatst.
  • Heeft u een aanvulling op bovenstaand bericht of anderszins commentaar erop, dan kunt u onderstaande formulier invullen. Uw commentaar wordt na goedkeuring van een medewerker van Tresoar op de website geplaatst en kan dan ook door andere bezoekers worden gelezen.
    Indien u de twee onderstaande hokjes aanvinkt wordt uw naam en email adres bij uw commentaar geplaatst. Mocht u dit niet wensen zorg er dan voor dat beide hokjes niet aangevinkt zijn.

Naam:

Woonplaats:
E-Mailadres:
Toon uw naam bij uw commentaar
Toon uw e-mail bij uw commentaar
Commentaar (max. 1.000 karakters)
karakters over