augustus 1907

 

 

Aflevering 121

Zal het nu helpen?

Volgens "De Paardenvriend" zei "een ontwikkelde Chinees" die een Europeesche modelboerderij had bezocht het volgende: "Gij Europeanen verwijt ons altijd, dat wij alles verkeerd en tegen het gezonde menschenverstand in beginnen. Maar waarom bindt gij dan uwe paarden verkeerd aan? Gij plaatst ze met den neus tegen de muur, zien niets van alles wat er gebeurt, hebben voortdurend wantrouwen tegen alles wat zij hooren, herkennen u niet en slaan daarom dikwijls achteruit, wanneer gij ze nadert, kortom, zij maken zich niet met u vertrouwd. Zij zijn dom en dat komt alleen daarvan, dat gij ze verkeerd aanbindt". Nu een Chineesche zaakkundige dit verkondigd, zal het nu helpen? Wat zullen Bles en Bruin en al hunne medeschepselen veel meer schik in 't leven hebben, als zij thuis op stal ook konden zien wat in hunne nabijheid gebeurde.
Bron: Friesch Weekblad 3 augustus 1907

  • Deze pagina maakt deel uit van Friesland Zoals Het Was, Internetmagazine van Tresoar. Bekijk hier de aflevering van deze maand.
  • Heeft u een foto of ander materiaal bij bovenstaand bericht dan kunt u die (gescand) als bijlage bij een email sturen aan de webmaster. Alléén foto's waarop geen copyright berust worden op de site geplaatst.
  • Heeft u een aanvulling op bovenstaand bericht of anderszins commentaar erop, dan kunt u onderstaande formulier invullen. Uw commentaar wordt na goedkeuring van een medewerker van Tresoar op de website geplaatst en kan dan ook door andere bezoekers worden gelezen.
    Indien u de twee onderstaande hokjes aanvinkt wordt uw naam en email adres bij uw commentaar geplaatst. Mocht u dit niet wensen zorg er dan voor dat beide hokjes niet aangevinkt zijn.

Naam:

Woonplaats:
E-Mailadres:
Toon uw naam bij uw commentaar
Toon uw e-mail bij uw commentaar
Commentaar (max. 1.000 karakters)
karakters over