augustus 1907

 

 

Aflevering 121

De zeven graden van dronkenschap

De wereld heeft een interessante ontdekking of liever definitie te danken aan den Londenschen dokter Williams, die door den rechter als getuige in een strafzaak was opgeroepen, met dronkenschap als motief. De beschuldigde, een getrouwde vrouw, verklaarde dat zij, toen de politie kwam, niet dronken was. Maar de dokter zei, dat ze in een staat van zachte dronkenschap verkeerde, volgend op den staat van prikkelbaarheid. Verbazing van den rechter, die vroeg, of die opeenvolging steeds op die manier plaatsvond. "Altijd", antwoordde dr. Williams, en somde de opeenvolgende stadia van dronkenschap op: prikkelbaarheid, zachte verdooving, kamplustigen staat, liefderijken staat, huilerigen staat, en ten slotte staat van slaapzucht. "En daarna niets meer?" vroeg de rechter. "Jawel, nog een tikje drank meer en de dood volgt", antwoordde de zevengradige dokter.
Bron: Nwe Harlinger Crt. 28-8-1907

  • Deze pagina maakt deel uit van Friesland Zoals Het Was, Internetmagazine van Tresoar. Bekijk hier de aflevering van deze maand.
  • Heeft u een foto of ander materiaal bij bovenstaand bericht dan kunt u die (gescand) als bijlage bij een email sturen aan de webmaster. Alléén foto's waarop geen copyright berust worden op de site geplaatst.
  • Heeft u een aanvulling op bovenstaand bericht of anderszins commentaar erop, dan kunt u onderstaande formulier invullen. Uw commentaar wordt na goedkeuring van een medewerker van Tresoar op de website geplaatst en kan dan ook door andere bezoekers worden gelezen.
    Indien u de twee onderstaande hokjes aanvinkt wordt uw naam en email adres bij uw commentaar geplaatst. Mocht u dit niet wensen zorg er dan voor dat beide hokjes niet aangevinkt zijn.

Naam:

Woonplaats:
E-Mailadres:
Toon uw naam bij uw commentaar
Toon uw e-mail bij uw commentaar
Commentaar (max. 1.000 karakters)
karakters over