oktober 1927

 

 

Aflevering 123

Onaardig van Wumkes

In een te Delft gehouden vergadering der Ver. van archivarissen in Nederland werd door den voorzitter, den heer Fruin, rijksarchivaris te Den Haag, ook gewezen op het geschil tusschen dr. M. de Jong en dr. G.A. Wumkes, bibliothecaris der Provinciale Bibliotheek te Leeuwarden. Wij meenen te weten dat het hier betreft het publiceeren door dr. Wumkes van mededeelingen omtrent het Oera Lindaboek, waarvoor dr. De Jong, die daarvoor eerstdaags een studie zal doen verschijnen, in de Prov. Bibliotheek onderzoekingen had verricht. De heer Fruin gaf als zijn meening te kennen, dat het in het algemeen ongewenscht is, dat de historicus, die weet dat een ander ernstig met een onderzoek bezig is, voorbarig eenige op de zaak betrekking hebbende stukken publiceert: dat is onvriendelijk tegenover den vakgenoot en lastig voor het wetenschappelijk publiek, dat gaarne alles over een onderwerp in één werk vereenigd heeft
Bron: Nwsbl. v. Fr. 4-10-1927

  • Deze pagina maakt deel uit van Friesland Zoals Het Was, Internetmagazine van Tresoar. Bekijk hier de aflevering van deze maand.
  • Heeft u een foto of ander materiaal bij bovenstaand bericht dan kunt u die (gescand) als bijlage bij een email sturen aan de webmaster. Alléén foto's waarop geen copyright berust worden op de site geplaatst.
  • Heeft u een aanvulling op bovenstaand bericht of anderszins commentaar erop, dan kunt u onderstaande formulier invullen. Uw commentaar wordt na goedkeuring van een medewerker van Tresoar op de website geplaatst en kan dan ook door andere bezoekers worden gelezen.
    Indien u de twee onderstaande hokjes aanvinkt wordt uw naam en email adres bij uw commentaar geplaatst. Mocht u dit niet wensen zorg er dan voor dat beide hokjes niet aangevinkt zijn.

Naam:

Woonplaats:
E-Mailadres:
Toon uw naam bij uw commentaar
Toon uw e-mail bij uw commentaar
Commentaar (max. 1.000 karakters)
karakters over